Распечатать страницу

Шпора з предмету Менеджмент - 44 питання

« Назад

Код роботи: 294

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Менеджмент

Тема: 44 питання

Кількість сторінок: 73

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

1. Розкрийте поняття рівні менеджменту

2. Охарактеризуйте зовнішнє середовище організації

3. Охарактеризуйте внутрішнє середовище організації

4. Розкрийте сутність менеджменту як системи наукових знань

5. Охарактеризуйте менеджмент як мистецтво

6. Розкрийте категорії розподілу праці менеджерів

7. Розкрийте роль та здібність менеджера в організації

8. Охарактеризуйте передумови виникнення науки управління

9. Охарактеризуйте класичну теорію менеджменту

10. Охарактеризуйте неокласичну теорію менеджменту

11. Розкрийте інтегровані підходи до управління

12. Поясніть сучасні напрямки розвитку науки управління

13. Розкрийте сутність управлінського та організаційного рішення

14. Охарактеризуйте моделі теорії прийняття рішень

15. Охарактеризуйте етапи раціональної технології прийняття рішень

16. Дайте характеристику індивідуальному та груповому прийняттю рішень

17. Охарактеризуйте методи обґрунтування управлінських рішень

18. Охарактеризуйте кількісні та якісні методи прогнозування

19. Розкрийте сутність побудови дерева рішень

20. Охарактеризуйте місце та основні елементи системи планування

21. Охарактеризуйте етапи процесу планування

22. Охарактеризуйте типи планів в організації

23. Поясніть ситуаційні фактори планування

24. Розкрийте поняття “мета” в управлінні та класифікуйте цілі організації

25. Розкрийте концепцію управління за цілями

26. Розкрийте зміст основних етапів управління за цілями

27. Розкрийте поняття, значення та необхідність розробки стратегії

28. Охарактеризуйте рівні та елементи стратегії

29. Дайте характеристику зовнішньому аналізу організації

30. Дайте характеристику внутрішньому аналізу організації

31. Охарактеризуйте тактичні і оперативні плани

32. Охарактеризуйте функціональні та типові стратегії М. Портера

33. Охарактеризуйте функції організації та її місце в системі управління

34. Розкрийте поняття організаційна структура як результат організаційної діяльності

35. Дайте характеристику класичній теорії організації

36. Дайте характеристику ідеальної бюрократії

37. Поясніть сильні і слабкі сторони бюрократичної моделі організації

38. Розкрийте поведінковий підхід у теорії організації

39. Розкрийте ситуаційний підхід у теорії організації

40. Дайте характеристику проектуванню робіт в організації

41. Поясніть сутність групування робітників організації

42. Розкрийте сутність делегування та типів повноважень

43. Охарактеризуйте діапазон контролю та фактори що його визначають

44. Поясніть сутність вертикальної координації