Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по экономическим дисциплинам \ Б294 - Шпаргалка Менеджмент - 44 питання \ 24. Розкрийте поняття “мета” в управлінні та класифікуйте цілі організації

Розкрийте поняття “мета” в управлінні та класифікуйте цілі організації

« Назад

Мета – це кінцевий стан, якого організація прагне досягти в певний момент у майбутньому (ідеальне уявлення про майбутні рубежі фірми). Правильно сформульовані організаційні цілі мають відповідати наступним вимогам: конкретність та вимірюваність; орієнтація у часі; реалістичність, досяжність, не перевищення можливостей організації; несуперечливість, узгодженість, взаємопов’язаність; сформульованість письмово.

Цілі, сформульовані з урахуванням зазначених вимог, виступають своєрідними нормативами, за допомогою яких менеджер може робити висновки про ефективність своєї майбутньої практичної діяльності. Будь-яка організація має багато різноманітних цілей, сукупність яких утворює складну структуру. Цілі організації конкретизують її подальшу діяльність і мають відповідати таким вимогам:

1) бути конкретними, чітко визначеними і підлягати визначенню;

2) мати різну тривалість дії: оперативний, поточний — до одного року; середньо термінові — від одного до п'яти років; довготермінові — від п'яти до десяти років; перспективні — на невизначений період, спрямовані на майбутнє, необмежені в часі;

3) бути реальними (чого можна досягти з наявними організаційними ресурсами);

4) не мають виникати суперечності між ними, а навпаки, вони мають взаємодоповнювати одна одну.

Управління за цілями орієнтується на досягнення сукупностей цілей та завдань, що стоять перед організацією. Тому кожен керівник від вищої ланки до нижчої повинен мати чіткі цілі в межах його повноважень. Процес планування за цілями відбувається у чотири етапи:

1) визначення повноважень і обов'язків усіх керівників підприємства;

2) розробка цілей менеджменту в межах установлених повноважень;

3) складання реальних планів досягнення визначених цілей;

4) установлення контролю, здійснення аналізу, оцінювання роботи та її результатів кожного менеджера підрозділів.