Распечатать страницу

Доповіді з курсу Психологія управління - 40 тем

« Назад

Код роботи: 2637

Вид роботи: Доповідь

Предмет: Психологія управління

Тема: 40 тем

Кількість сторінок: 10

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 100 грн (за штуку)

1. Поняття про особистість. Співвідношення понять „індивід”, „особистість” і „індивідуальність”

2. Лідерство та його значення в системі управління персоналом

3. Темперамент і професія

4. Мистецтво критики в психології управління

5. Управління плинністю кадрів та трудовою дисципліною

6. Документація та діловодство в системі психології управління

7. Психологічний зміст функцій управління

8. Закордонний досвід розв’язання конфліктів

9. Стилі керівництва

10. Психологічні особливості спільної діяльності в організації

11. Психологія відповідальності в організації

12. Особливості задач управління

13. Стратегії і тактики вирішення задач управління

14. Мотивація прийняття управлінських рішень

15. Види управлінських рішень

16. Структура особистості працівника. Психологічна ієрархія її складових

17. Вік і управлінська діяльність

18. Психологічні особливості жінки-робітниці

19. Керівник (лідер) як об’єкт психологічного дослідження. Управлінські ролі керівника

20. Мотиваційна сфера особистості керівника

21. Психологічні особливості стилів керівництва та психологічні типи керівників

22. Якості та риси керівника. Проблема статі в управлінні

23. Регресивний розвиток керівника та управлінська деформація

24. Поняття і значення трудового колективу в управлінні персоналом

25. Структура та стадії розвитку колективу

26. Соціально-психологічний клімат та фактори його регулювання

27. Принципи побудови колективного управлінського мозку

28. Цілі і завдання психології управління людськими ресурсами, психологія їх планування

29. Психологічні особливості добору кадрів

30. Оцінювання діяльності персоналу. Ділове спілкування як засіб управлінського впливу

31. Призначення, функції і види переговорів

32. Стадії ведення переговорів

33. Методи, психологічні механізми і тактичні прийоми підготовки і ведення переговорів

34.Розвиток теорії і методологія керування часом

35.Філософські і психологічні аспекти керування часом

36. Цикл тайм-менеджменту. Прикладний тайм-менеджмент

37. Поняття робочого часу та його оплати

38. Мотиви звернення до реклами та моделювання процесів рекламної діяльності

39. Психологія рекламної діяльності організації

40. Сутність і елементи іміджу. Ефективне управління іміджем