Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по техническим дисциплинам \ Математическое моделирование \ 5614. Курсова робота Оптимізація виробничої структури сільськогосподарських підприємств на прикладі ТОВ Агрохімкор

Курсова робота Оптимізація виробничої структури сільськогосподарських підприємств на прикладі ТОВ Агрохімкор

« Назад

Код роботи: 5614

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Математичне моделювання

Тема: Оптимізація виробничої структури сільськогосподарських підприємств на прикладі ТОВ Агрохімкор

Кількість сторінок: 19

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 600 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні питання та економіко-математичне завдання оптимізації структури виробництва с/г підприємства

1.1. Сільськогосподарське підприємство як об’єкт економіко-математичного моделювання

1.2. Економічна необхідність оптимізації виробничої структури

Розділ 2. Аналіз виробничої структури ТОВ «Агрохімкор»

2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Агрохімкор»

2.2. Розробка економічно-математичної моделі по оптимальному поєднанню виробничої структури

2.3. Аналіз оптимального рішення та заходи щодо впровадження

Висновки

The list of references

Для вивчення і відтворення численних зв'язків в економіці і вимірювання ступеня впливу різних гілок чинників на результати виробництва і навіть вирішення конкретних планово-економічних завдань за допомогою математичних методів та ЕОМ застосовується моделювання економічних процесів.

Важливо правильно побудувати математичну модель, тобто, щоб вона повно і точно відображала за допомогою нерівностей і рівнянь істотні зв'язки і залежності модельованих економічних систем або процесів. Така модель називається математичною. За визначенням академіка ст. Немчинов, це купа загальних зв'язків і закономірностей економічного явища в математичній формі.

Моделювання сільськогосподарських підприємств має ряд особливостей. Таким чином, оптимальне рішення виходить з методів математичного програмування і завжди можуть відповідати оптимальній економічній позиції.

Модель повинна відображати всі умови, які визначають цю економічну проблему. Список цих умов, поряд з економічними,має включати агротехнічні, зоотехнічні, біологічні, технологічні і інші. І тому потрібні глибокі знання в області технологій, будівництва, економіки, планування та організації сільськогосподарського виробництва.

Велике значення для правильної побудови економіко-математичної моделі та отримання прийнятних оптимальних рішень має достовірна інформація про конкретний об'єкт моделювання. Повнота і достовірність інформації дозволяють досить точно описати мовою математики всі залежності, зв'язки між дослідженням економічних явищ.

Раціональна організація виробництва сільськогосподарських підприємств має велике значення в даний час. Із зростанням кризи, коли відбувається скорочення виробництва, найбільш важливим є знайти можливості, ресурси, що б відновити рівень майстерності і темпи розвитку. Оцінивши ефективність своєї діяльності, сільськогосподарські підприємства можуть вибрати економічно вигідний напрям, який б відповів можливостям підприємства і сформованим економічним умовам. Тому оптимізація структури виробництва має важливе значення.

Тому завданням курсової роботи є поглиблення і закріплення знань в області економіки і організації сільськогосподарського виробництва і математичного моделювання економічних процесів у сільському господарстві.

Метою даного курсу є:

- поглиблення теоретичних знань з математичного моделювання економічних процесів у сільському господарстві;

- практичні навички постановки, рішення та аналізу економіко-математичних завдань з конкретними матеріалами.

Виробничий напрямок діяльності ТОВ «Агрохімкор» - молочне скотарство з розвинутим виробництвом насіння зернових культур. Спеціалізація виражена чітко і відповідає місцю розташування і природним умовам господарства.На підприємстві «Агрохімкор» спостерігається тенденція до зниження економічної ефективності використання ресурсів, внаслідок чого підприємство отримало низькі фінансові результати сільськогосподарського виробництва. На даний момент підприємтсву необхідно удосконалювати спеціалізацію відповідно до основних напрямів вдосконалення спеціалізації і поєднання галузей.

При дотриманні оптимального плану підприємство «Агрохімкор» може отримати товарної продукції в розмірі 50267 тис. грн.При оптимізації виробничо-галузевої структури ТОВ «Агрохімкор» необхідно дотримуватися оптимального рішення, так як прибуток від реалізації продукції по підприємству в цілому збільшується на 128,1%, за рахунок збільшення товарної продукції і випередження зростання вартості товарної продукції в оптимальному плані над повною собівартістю продукції.

У ході аналізу діючої на підприємстві спеціалізації були виявлені недоліки. Для їх усунення пропонуються наступні заходи:

1. Удосконалення структури посівних площ.

2. Збільшення поголів'я корів.

3. Ліквідація молодняку ВРХ.

При здійсненні всіх запропонованих заходів підприємство в кінцевому результаті отримає на 128% більше прибутку, а виробництво продукції стане рентабельним, рівень рентабельності складе 8,5%.

В тому числі поглиблення спеціалізації і оптимізація виробничо-галузевої структури дозволить збільшити виробництво товарної продукції, прибутку та ефективності виробництва в цілому.

1. Fedorenko R. A. "The automated information technology economy" [Text]: textbook / Fedorenko R. A. – Kyiv: "Institute of modeling and informational technologies in Economics", 2013. – 75 p.

2. Barinov V. A. "Antikrizisnoe management" [Text]: textbook / V. A. Barinov. - Kiev: "Kiev national University of trade and Economics", 2011. – 62 с.

3. N. А. Gerasimchuk. "Organization of production" [Text]: tutorial / N. А. Gerasimchuk., Kondratyuk N. О. – Zhytomyr: publishing house of the JDU, 2009. – 252 p.

4. Proceedings of the first International conference on efficient transportation and storage of agricultural products "Agrarian policy-2009". – [Electronic resource]. – Mode of access: www.slideshare.net/agrologistics/costs-analysis-of-the-grain-export-logistics-chain-uga. – (Date of access 29.11.2016).

5. Meyers W. H. “Impacts of the Global Economic and Fnancial Crisis o Food Security in Eastern Europe and Central Asia” [Text]: article / Meyers W. H. – USA: “United Nations Conference on Sosial Impact of the Economic Crisis in Eastern Europe”, 2014. – 17 p.

6. Gresak M. G. "Cost Control" [Text]: textbook / Gresak M. G. – Zhytomyr: publishing house of the JDU, 2010. – 432.

7. Smugly E. F. "Agroecology" [Text]: textbook / Smugly E. F., Kardashov A. T., Litvak P. V. – Kiev: "Higher education", 2006 – 671 р.

8. Kuzmenko I. V. "Ekonomiko-mathematical model of formation of strategy of competitiveness of grain production" [Text]: textbook / I. V. Kuzmenko – Cherkassy: "Economic science", 2012 – 18 р.

9. Kanash E. P. "Principles of land classification as a basis for the rational use of land resources" [Text]: textbook / V. P. Kanash – Sumy: "Herald of agricultural science", 2008 – 304 p.

10. The optimization of sectoral specialization of the enterprise-producer of agricultural products. – [Electronic resource]. - Mode of access: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2835 – (Date of access 26.11.2016).

Замовити роботу на англійській мові можна тут!