Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по техническим дисциплинам \ Дизайн \ 4282. Бакалаврська робота Дизайн-проект кінологічного центру

Бакалаврська робота Дизайн-проект кінологічного центру

« Назад

Код роботи: 4282

Вид роботи: Бакалаврська робота

Предмет: Дизайн

Тема: Дизайн-проект кінологічного центру

Кількість сторінок: 60

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 1300 грн

ВСТУП

РОЗДIЛ І. НОРМАТИВНО-ПРОЕКТНА БАЗА ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОГО ЦЕНТРУ ТА ПРИТУЛКІВ ДЛЯ ТВАРИН

1.1. Ветеринарні установи та вимоги до створення ветеринарних пунктів

1.2. Загальні вимоги до ветеринарних пунктів широкого профілю

1.3. Вимоги до території ветеринарних пунктів

1.4. Вимоги до водопостачання та каналізації

1.5. Опалення та вентиляція

1.6. Типологія приміщень для утримання тварин

1.7. Загальні вимоги до приміщень

Висновки до першого розділу

РОЗДІЛ ІІ. ЗАРУБІЖНІ ТА ВІТЧИЗНЯНІ АНАЛОГИ ПРИТУЛКІВ ДЛЯ ТВАРИН ТА ВЕТЕРИНАРНИХ КЛІНИК

2.1. Міський центр утримання тварин в Харкові

2.2. Ранчо Кабудл

2.3. «Будинку Кішки»

Висновки до другого розділу

РОЗДІЛ ІІІ. ПРОЕКТНІ ПРОПОЗИЦІЇ

3.1. Місцерозташування

3.2. Ідея-концепція комплексного центру з утримання та лікування домашніх тварин

3.3. Організація території комплексу

3.4. Вирішення поверхових планів корпусів комплексу

3.5. Інтер’єри спеціалізованих приміщень

3.5.1. Виставково-дресирувальний корпус

3.5.2. Вирішення інтер’єру холу першого поверху центрального корпусу

3.5.3. Спеціалізована кімната для утримання тварин

3.6. Конструктивні рішення корпусів

3.7. Спеціальні меблі, обладнання

Висновки до третього розділу

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Актуальність теми. Традиційні ветеринарні клініки, які функціонують в великих містах України, не зовсім відповідають сучасним тенденціям з утримання та розведення домашніх тварин. Домашні улюбленці, які якоюсь мірою стають членами сім’ї, потребують більш гнучкого підходу до їх утримання, особливо в середовищі великих міст, яким є Київ.

Суміщення лікувальних, виховних та притулкових функцій в одному комплексі дасть змогу не тільки повністю забезпечити тваринам правильний з точки зору сучасних досягнень догляд та виховання, але й здійснити тимчасове утримання їх у спеціально створених для цього готелях для тварин на момент відсутності їх хазяїв. Хоча назва роботи акцентує увагу, насамперед, на кінологічному напрямку спеціалізації, в комплексі передбачено також спеціальні приміщення та засоби, які пов’язані з утримання кішок, невеликих гризунів та птахів.

Однією з особливих відмінностей запропонованого проектом сучасного центру є його комплектність.

Ідея-концепція проекту втілює найповніші зарубіжні зразки, що стосуються лікування, виховання та утримання братів наших менших в домашніх умовах великого міста.

Розташування центру пропонується на території селища міського типу Новосілки Київської області, що має зручний транспортний зв'язок з іншими районами міста. Проектні пропозиції враховують найсучасніші досягнення в напрямках догляду за тваринами в домашніх умовах.

Стилістичне вирішення інтер’єрів тяжіє до простих сучасних архітектурно- конструктивних та каркасно-просторових систем з застосуванням розробок зарубіжних та вітчизняних дизайнерів.

Новизна проекту. При створені дизайн-концепції комплексного вирішення інтер’єрів були застосовані як сучасні просторові конструкції, так і традиційні, добре знайомі дерев’яні елементи, що створюють затишні інтер’єри для тварин та працівників центру.

Практичне значення. Комплексний центр догляду за домашніми тваринами не має аналогів в межах України, актуальність його розробки та запроваджень не викликає сумнівів в тому, що він потрібний, передусім, для великих міст з чималою численністю тварин, які на сьогодні утримуються в місті.

Обсяг та структура роботи. Дизайнерська бакалаврська робота складається з пояснювальної записки та графічних матеріалів, що оформлені у вигляді додатків та двох демонстраційних планшетів формату А0. Пояснювальна записка має вступ, три розділи, висновки, загальні висновки і список літератури та джерел.

Основний текст становить 60 сторінок, а також 29 додатків.

1. При створенні дипломного проекту проведені детальні дослідження норм та правил утримання тварин. Проаналізовані аналоги зарубіжні та вітчизняні, що дозволило обґрунтувати теоретичні основи формування архітектурно-планувальної, функціональної та естетичної структури сучасного центру для утримання та лікування тварин та його території.

2. Комплекс має розширену функцію ніж звичайний кінологічний центр. Споруди та територія комплексу забезпечує раціональну організацію й відповідний комфорт мешканцям, клієнтам та персоналу, відповідає функціональним вимогам та нормам. Також відповідає естетичним, технічним, санітарно-гігієнічним, екологічним нормам утримання та догляду за домашніми тваринами. Конструктивні особливості споруд комплексу передбачають можливість їх реконструкції.

3. Для успішного функціонування комплексу має величезне значення правильне розміщення його споруд та функціональне зонування його головного корпусу.

4. Функціонально-планувальні рішення, основні техніко-економічні показники, художні якості інтер'єру та прилеглої території поєднуються цілісністю підходу і узгодженістю всіх його елементів між собою.

5. Враховані новітні досягнення щодо утримання домашніх тварин з метою їх лікування, а також тимчасового утримання у відсутності їх господарів.

6. Метою дипломного проекту було створення комфортного простору та інтер’єрів для перебування тварин та відпочинку клієнтів, що й було досягнуто в результаті опрацьованої інформації, проаналізованого матеріалу, залучення досвіду аналогічних проектів.

1. Аликаев В. А., Волков Г. К. «Зоогигиена и ветеринарная санитария в промышленном животноводстве» / В. А. Аликаев, Г. К. Волков. М.: «Колос», 1982. – 414 с.

2. (НТП-Сх.8-67) «Норми технологічного проектування ветеринарних об'єктів», утв. Минсельхозом СССР 24.10.1967 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://lawru.info/dok/1967/10/24/n1190317.htm.

3. СанПіН 10-124 РБ 99 «Питна вода. Гігієнічні вимоги до якості води централізованих систем питного водопостачання. Контроль якості, 01.01.2000. 1967 [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://ecounit.com.ua/artikle_88.html.

4. (ТНПА) «Технічно нормативні правові акти» [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.pravo.by/pravovaya-informatsiya/normativnye-dokumenty/tekhnicheskie-normativnye-pravovye-akty/.

5. Чикалев А. И. Зоогигиена с основами проектирования животно водческих объектов: учеб. пособие / А. И. Чикалев. СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 165 с.

6. The Cat House on the Kings [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.cathouseonthekings.com/.

7. Кошачий рай — Ранчо Кабудл [Электронный ресурс] // Режим доступу: http://unnatural.ru/cats-haven.

8. Кошачья ферма (ранчо) — фото кошек и котов [Электронный ресурс] // Режим доступу: http://nemcd.com/2010/11/koshachya-ferma-rancho-foto-koshek-i-kotov/.