Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Модели экономической динамики \ 3990. Шпаргалка з курсу Моделі економічної динаміки – 50 питань

Шпаргалка з курсу Моделі економічної динаміки – 50 питань

« Назад

Код роботи: 3990

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Моделі економічної динаміки

Тема: 50 питань

Кількість сторінок: 60

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 550 грн

1. Особливості моделювання динамічних процесі в економіці.

2. Математичний апарат опису динамічної системи та її характеристик.

3. Опис системи за допомогою функцій: перехідної, передавальної та імпульсної.

4. Показники економічної динаміки. Кількісний та якісний аналіз економічних показників як функцій часу.

5. Фазовий простір. Аналіз фазових портретів у задачах економічного моделювання.

6. Рівновага та стійкість динамічних систем, їх сутність та відмінності. Формальне представлення стійкості динамічних систем.

7. Класифікація станів рівноваги динамічних систем другого порядку.

8. Стійкість динамічних систем. Необхідна і достатня умова стійкості.

9. Синергетичний підхід до вивчення динамічних систем. Біфуркації у нелінійних динамічних системах. Стрибкоподібні зміни стану у нелінійних динамічних системах - катастрофи.

10. Поняття про динамічний хаос.

11. Фрактали та їх різновиди.

12. Аттрактори та їх різновиди.

13. Хаос і управління динамічними системами.

14. Теорія самоорганізованої критичності як парадигма дослідження кризових явищ та катастроф.

15. Дискретні динамічні моделі. Різницеві рівняння. Лінійні різницеві рівняння першого порядку.

16. Дискретні динамічні моделі. Лінійні різницеві рівняння другого порядку.

17. Системи лінійних різницевих рівнянь другого порядку та методи їх розв’язання.

18. Динаміка мультиплікатора. Взаємозв’язок мультиплікатора і акселератора. Динамічна модель з акселератором.

19. Динамічна модель зовнішньої торгівлі.

20. Динамічна модель оподаткування.

21. Теорія очікувань в економіці, види очікувань. Ринкове регулювання і раціональні очікування.

22. Динамічні зворотні зв’язки і види стабілізаційних політик.

23. Павутинна модель ціноутворення.

24. Дискретна та неперервна динамічна модель Кейнса.

25. Дискретна та неперервна модель зростання Харрода-Домара.

26. Модель Гейла.                      

27. Динамічна модель Леонтьева.

28. Модель розвитку економіки України.

29. Модель Солоу: математичний аналіз, динаміка основних змінних на траєкторії збалансованого росту, вплив норми збереження на основні змінні на цій траєкторії, «золоте правило».

30. Місце моделі Солоу у сучасній теорії економічного росту.

31. Економічні цикли в економіці та їх різновиди. Теорія довгих хвиль. Цикли Кондратьєва.

32. Системна динаміка Форрестера.

33. Модель світового розвитку Д. Медоузи.

34. Модель економічних циклів Гудвіна.

35. Модель «Хижак - жертва».

36. Модель Самуельсона - Хікса з періодичними коефіцієнтами.

37. Модель Рамсея – Касса - Купманса. Модифіковане золоте правило.

38. Модель Рамсея – Касса – Купманса і фундаментальні питання теорії зростання.

39. Класифікація моделей ендогенного зростання економіки. Передумови теорії ендогенного економічного зростання.

40. Освіта і ендогенне економічне зростання. Модель Лукаса.

41. Моделювання технічного прогресу. Модель Шелла.

42. Модель Пола Ромера.

43. Узагальнена модель фундаментальних досліджень Девіда Ромера. Передумови моделі.

44. Модель R&D без капіталу.

45. Загальний випадок моделі R&D. Природа накопичення знань. Ендогенна норма збереження у моделі.

46. Розмірність фракталів.

47. Стрибкоподібні зміни стану у нелінійних динамічних системах - катастрофи.

48. Моделювання дискретних систем у середовищі MatLab/ Simulink.

49. Моделювання неперервних систем у середовищі MatLab/ Simulink.

50. Модель Неймана. Промінь Неймана. Теорема про магістраль.