Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Модели экономической динамики \ 1460. Шпаргалка з курсу Моделі економічної динаміки (МЕД) - 48 питань

Шпаргалка з курсу Моделі економічної динаміки (МЕД) - 48 питань

« Назад

Код роботи: 1460

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Моделі економічної динаміки (МЕД)

Тема: 48 питань

Кількість сторінок: 74

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

1. «Залишок Солоу» та концепція прогресу знань як джерела економічного зростання Едварда Денісона

2. Теорія самоорганізованої критичності як парадигма дослідження кризових явищ та катастроф

3. АК – модель як найпростіша модель економічного зростання

4. Атрактори нелінійних динамічних систем та їх різновиди

5. Виділення параметрів порядку динамічних систем, дослідження їх динаміки та системний синтез: приклади такого підходу до дослідження складних систем

6. Граничний цикл як різновид атрактора динамічної системи

7. Динамічна модель Леонтьєва

8. Динамічна синергетична модель розвитку складної системи

9. Дискретна динамічна модель Кейнса

10. Дискретна та неперервна модель економічного зростання Харрода-Домара

11. Дискретні динамічні моделі. Лінійні різницеві рівняння першого порядку

12. Дискретні динамічні моделі. Лінійні різницеві рівняння другого порядку

13. Економічні цикли в економіці та їх різновиди. Теорія довгих хвиль. Цикли Кондратьєва. Загальна характеристика моделей економічних циклів

14. Загальна характеристика моделі Самуельсона-Хікса

15. Імітаційна павутинна модель ціноутворення (модель Еванса) та її реалізація у Simulink

16. Класифікація моделей ендогенного зростання економіки. Передумови теорії ендогенного економічного зростання

18. Місце моделі Солоу у сучасній теорії економічного росту

19. Моделі мультиплікатора-акселератора у моделюванні економічних процесів

20. Моделювання технічного прогресу. Модель Шелла

21. Модель «Хижак - жертва» та її застосування в економіці

22. Модель Гейла

23. Модель екзогенного економічного зростання з людським капіталом Менкью — Ромера — Вейла

24. Модель економічних циклів Гудвіна

25. Модель Неймана. Промінь Неймана. Теорема про магістраль

26. Модель Пола Ромера

27. Модель Рамсея – Касса – Купманса і фундаментальні питання теорії зростання

28. Модель Рамсея–Касса -Купманса. Модифіковане золоте правило

29. Модель Самуельсона-Хікса. Дослідження можливих режимів поведінки національного доходу

30. Модель Солоу: математичний аналіз, динаміка основних змінних на траєкторії збалансованого росту, вплив норми збереження на основні змінні на цій траєкторії, «золоте правило»

31. Модель Тевеса та її застосування

32. Найпростіші детерміновані моделі нелінійних систем: модель «тент» та логістичне відображення

33. Неперервна динамічна модель Кейнса

34. Освіта і ендогенне економічне зростання. Модель Лукаса

35. Загальна характеристика моделей екзогенного зростання. Приклади моделей екзогенного зростання

36. Показники економічної динаміки. Кількісний та якісний аналіз економічних показників як функцій часу

37. Поняття «Людський капітал». Основні форми інвестицій у людський капітал

38. Поняття про детермінований динамічний хаос як властивість нелінійних динамічних систем

39. Поняття про фрактали. Розмірність фракталів

40. Предмет, об’єкт та завдання курсу «Моделі економічної динаміки»

41. Рівновага та стійкість динамічних систем, їх сутність та відмінності. Класифікація станів рівноваги динамічних систем другого порядку

42. Синергетичний підхід до вивчення динамічних систем

44. Системи лінійних різницевих рівнянь другого порядку та методи їх розв’язання

45. Системна динаміка Форрестера. Модель світового розвитку як модель системної динаміки: основні змінні та процеси

46. Стійкість динамічних систем. Необхідна і достатня умова стійкості

47. Сутність моделей ендогенного зростання

48. Формулювання задачі визначення оптимальної норми накопичення, що є змінною у часі. Метод розв’язання задачі, запропонований К. Шеллом