Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Архивоведение \ 6170. Контрольна робота з курсу Архівознавство - Варіант №1

Контрольна робота з курсу Архівознавство - Варіант №1

« Назад

Код роботи: 6170

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Архівознавство

Тема: Варіант №1

Кількість сторінок: 9

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

ОформленняМетодичка

КР складається з трьох теоретичних питань. Обсяг – 4 сторінки машинописного тексту при друкуванні 14-м шрифтом через 1,5 інтервала.

ВАРІАНТ 1

ЗМІСТ

1. Джерельна база архівознавства. Охарактеризувати основні етапи розвитку українського архівознавства

2. Назвіть основні облікові документи, які ведуть державні архіви

3. Дати визначення терміну Архівний документ

Література

1. Архівознавство: Елементарний підручник. – 4.1.: Пос. для самоосвіти і для уч. зак. / Автори: Барвінський В., Веретенников В., Герасименко Ф. та ін. – X.: Рад. Школа, 2008. – 22 с.

2. Введенський А. О., Дядиченко В. А., Стрельський В. І. Допоміжні історичні дисципліни: Короткий курс. – К., 2006. – 207 с.

3. Веретенников В. Архівознавство: Лекція І / Всеукраїнський інститут підвищення кваліфікації педагогів. – Харків, Одеса: Вища школа, 2010. – 21 с.

4. Романовський В. Нариси з архівознавства: Історія архівної справи на Україні та принципи порядкування в архівах. – X.: Вид-во ЦАУ УРСР, 2008. – 170 с.

5. Сергазин Ж. Ф. Основы обеспечения сохранности документов. – М.: Высш. шк., 2005. – 239 с.