Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Архивоведение \ 5958. Контрольна робота з курсу Архівознавство - Варіант 3

Контрольна робота з курсу Архівознавство - Варіант 3

« Назад

Код роботи: 5958

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Архівознавство

Тема: Варіант 3

Кількість сторінок: 11

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

ОформленняМетодичка

1. Історія формування поняття про сукупний архівний фонд держави

2. Охарактеризувати типи переліків. З якою метою укладаються переліки архівних документів

3. Дати визначення терміну Національний архівний фонд

Література

1. Архівознавство [Текст]: підруч. для студентів істор. ф-тів вищих навч. закладів України / Держкомархів України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства; за заг. ред. Ярослава Калакура та Ірини Матяш; авт. кол.: Г. В. Боряк, Л. А. Бровіна, А. Ду, Я. С. Калакура [та ін.]. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2002. – 353 с.

2. Драгомірова Л. Національний архівний фонд України: нормативно-правове поле формування та функціонування [Текст] // Архіви України. – 2004. – № 4-6. – С. 22-36.

3. Драгомірова Л. Оптимальна модель організації документів Національного архівного фонду: методологія визначення і технологія створення (науково-практичний коментар до третього розділу «Основних правил роботи державних архівів України» // Студії з архів. справи та документознавства. – К., 2004. – Т. 11. – С. 111-133.

4. Кулешов С. До проблеми віднесення документів Національного архівного фонду України до унікальних // Студії з архів. справи та документознавства. – К., 2008. – Т. 16. – С. 15-29.

5. Лозицький В. С. Управління архівною справою в Україні: історія, проблеми, перспективи [Текст] / В. С. Лозицький // Актуальні проблеми розвитку архівної справи в Україні: доп. та повідомл. наук. конф. (15-16 берез. 1995р.). – К., 1996. – С. 3-11.

6. Новохатський К. Гуманітарна місія архівів та реформування архівної справи в Україні // Архіви України. - 2007. - № 1-3. - С. 79-85.

7. Національний архівний фонд України [Електронний ресурс]: засоби інтелектуального доступу до документів: довідник / Держкомархів України. – Електрон. дані. – К., 2002. – 168 с. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/References/Ref_book_NaF.php. – Загол. з титул. екрану. – Мова: укр. – Перевірено: 03.04.2011.