Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Реклама \ 5957. Дипломна робота Просування послуг та товарів у чоловічих журналах

Дипломна робота Просування послуг та товарів у чоловічих журналах

« Назад

Код роботи: 5957

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Реклама

Тема: Просування послуг та товарів у чоловічих журналах

Кількість сторінок: 52

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 1500 грн

Оформлення: Методичка

Вступ

Розділ 1. Медіа ринок і його тенденції

1.1. Сегментація ринку

1.2. Особливості визначення цільової аудиторії

1.3. Феномен престижного споживання

Розділ 2. Журнали, як канал впливу на аудиторію

2.1. Портрет аудиторії чоловічих журналів

2.2. Особливості подачі інформації у чоловічих журналах

2.3. Основні відмінності публікацій в жіночих і чоловічих журналах

Розділ 3. Створення середовища для ефективної маркетингової комунікації

3.1. Сутність маркетингової комунікації

3.2. Рекомендації та пропозиції щодо створення комфортного медіа-оточення для просування товарів і послуг

3.3. Результати, що очікуються після проведення  рекламної кампанії

Висновки

Список літератури

Додатки

Ефективність маркетингових комунікацій для конкретної цільової аудиторії та їх вплив на формування інтересу споживача інформації – недостатньо досліджені питання, а відтак викликають неабиякий інтерес не тільки у маркетологів та рекламістів, але й у видавців та редакторів. Успішна реалізація цих завдань залежить від урахування великої кількості складових, зокрема, стилю та засобів подачі інформації, її візуалізації й актуальності теми, компетенцій спікерів та їх популярності у згаданої цільової аудиторії тощо.

Актуальність дослідження. Споживчий попит в Україні різко знижується, а виробництво скорочується. Відтак якщо рівень довіри до інформації у читача залишатиметься високим, а площі видання будуть успішно монетизовані, маркетингові комунікації стануть запорукою рентабельності видання і його подальшого процвітання. А тому актуальним завданням для кожного видання є визначення портрету своєї цільової аудиторії і визначення засобів просування цікавих їй товарів і послуг.

Об’єкт дослідження — журнали для чоловіків, які виходили або виходять на теренах України.

Предмет дослідження — засоби просування товарів та послуг на сторінках цих чоловічих журналів.

Мета дослідження — розробка оптимальної стратегії, що сприятиме налагодженню діалогу зі споживачами інформації та високому рівню довіри до цієї інформації.

Для реалізації цієї мети були поставлені такі завдання:

- проаналізувати контент чоловічих журналів, що виходили чи виходять в Україні;

- проаналізувати засоби, що використовуються для маркетингових комунікацій у цих журналах;

- розробити рекомендації та пропозиції для визначення портрету цільової аудиторії, її очікувань і потреб.

Новизна роботи: полягає у встановленні взаємозв’язку між застосовуваними засобами маркетингових комунікацій та рівнем довіри у споживача цієї інформації.

В результаті проведеного дослідження можна дійти до висновку, що просування товарів чи послуг у чоловічих журналах має свої особливості. В першу чергу це пов’язано з тим, що журнали позиціонують певний чоловічий образ та своєрідне бачення ситуації суспільного життя. Так використовуючи журнал в якості рекламної площини слід враховувати специфіку подачі матеріалу в ньому та цільову аудиторію, на яку опирається видання.

Основним недоліком журналів є те, що їх популярність обмежується столицею країни та мегаполісами. Чим далі від мегаполісу розташоване населення, тим меншим попитом користуються чоловічі журнали.

Жіночі журнали мають більшу популярність, ніж чоловічі. Це спричинено в першу чергу, тим що жіночі журнали з’явилися на ринку раніше, ніж чоловічі та вже встигли завоювати прихильність читачів. Також чоловічі журнали досить обмежені в своїй аудиторії, користуються меншою популярністю серед чоловіків.

Також жінки більш схильні піддаватися рекламі та маніпуляції, ніж чоловіки. Це також пояснює наявність значно більшої кількості реклами у жіночих виданнях, ніж у чоловічих. Але в цьому є і позитивний момент, так за рахунок занадто великої рекламної нагромадженості зменшується конкуренція між схожими товарами чи послугами та підвищується довіра споживачів до товарів, що рекламуються.

Зростання і розвиток чоловічого журналу на ринку вимагає значних витрат, як матеріальних, так і інтелектуальних, а також займає чимало часу.

Чоловічі журнали повини постійно підтримувати наявні комунікації, підвищувати свою впізнаваність серед цільової аудиторії. Необхідна розробка ефективних заходів із просування журналу і його реалізації.

Конкуренція всередині ринку чоловічих журналів значна. Вивести на ринок новий журнал достатньо складно, так як це потребує наявності особливих якостей, відмінних від конкурентів, що вже установилися на ринку та користуються популярністю у цільової аудиторії, та особливого привернення уваги сам до свого видання.

Періодичність видання журналу раз на місяць знижує оперативність інформації в ньому та її актуальність. Для зменшення цього негативного явища багато видань намагаються «писати про майбутнє». Так у травневому номері, подається стаття про тенденції у моді літнього сезону чи робиться короткий огляд визначних подій, що має відбутися. Тому журнали мають бути на крок попереду основних подій, щоб не зважаючи на низьку періодичність, надавати читачу актуальну інформацію.

Чоловічі журнали створюють певний образ «ідеального чоловіка» та визначають основні елементи його сучасного життя, але в той же час мають слідкувати за останніми новинами у світі моди, культури та літератури, щоб завчасно змінювати цей образ разом зі змінами оточуючого середовища.

У процесі виконання кваліфікаційної роботи було досліджено цільову аудиторію чоловічих журналів, розглянутий портрет аудиторії та її потреби, наведено рекомендації щодо ефективного просування товарів чи послуг у журналах. Також у роботі проведений порівняльний аналіз статей чоловічого і жіночого журналів, та аналіз реклами товарів чи послуг у них.

Різниця між принципами просування товарів у чоловічих і жіночих журналів суттєва. Це пов’язано в першу чергу із специфікою цільової аудиторії та різними життєвими цінностями. Штучно створений образ ідеального чоловіка, який пропагує чоловічий журнал, дає змогу ефективно просувати товари та послуги. Це особливо стосується товарів преміум сегменту.

Ринок чоловічих журналів в Україні досліджений недостатньо, особливо просування товарів чи послуг з його допомогою. Ефективне просування потребує спеціальних досліджень, щоб мати змогу адекватно оцінити цільову аудиторію, її потреби та смаки.

1. Акопов А. И. Методика типологического исследования периодических изданий (на примере специальных журналов). Иркутск: Изд-во Иркутского университета, 1985.

2. Акопов А. И. Периодические издания. Ростов н/Д: Изд-во Ростовского университета, 1995.

3. Амбросенкова В. К. О некоторых структурных особенностях периодики для женщин (Современное состояние, традиции развития) // Типология печати: проблемы теории и практики: Материалы научно-практического семинара «Современная периодическая печать в контексте коммуникационных процессов» (12 марта 1998 г.).

4. Бессараб А. О. Особливості просування книжкової продукції та формування читацької культури на сторінках журналу “Glamour”/ Соціальні комунікації, 2014 р., № 3 (19), с. 103-107.

5. Боренстейн Э. А. "Андрюша", нам ли быть в печали… Национализм современных журналов / Э. Боренстейн // О мужественности: сб. статей / [сост. С. Ушакин]. − М.: Новое литературное обозрение, 2002. − С. 463.

6. Брадов В. В. Медіаринок України: умови зародження, періодизація та її особливості / В. В. Брадов // Світові стандарти сучасної журналістики. – Черкаси, 2010. – С. 251-257.

7. Головин Ю. А. Журнальная периодика: типологические характеристики, 2001, с. 72-82.

8. Демченко В. Д. Часопис "Плейбой" як спосіб життя / В. Д. Демченко // Вісник ДНУ. − 2005. − № 4. − С. 57.

9. Дубин Б. (2003). Между каноном и актуальностью, скандалом и модой: литература и издательское дело в России в изменившемся социальном пространстве, Неприкосновенный запас, № 4 (30), с. 136–144.

10. Дозморова С. И. Типологические особенности журналов для мужчин / М. Е. Аникина, В. В. Баранов, О. А. Воронова и др.; [под ред. М. В. Шкондина, Л. Л. Реснянкийной] // Типология периодической печати: учеб. пособ. для студентов вузов. − М.: Аспект Пресс, 2007. − С. 238.

11. Корконосенко Г. С. Социальные приоритеты в российской прессе нового времени // СМИ и современное общество: Материалы семинаров российско-скандинавского курса NorFa (11-13 апреля 1999, 15-20 апреля 2000 гг.) / Ред.-сост.: Н. Г. Бойкова, Т. В. Васильева, Д. А. Рущин; С.-Петербург гос. ун-т. - СПб., 2000. – С. 113-122.

12. Котлер Ф. Маркетинговый менеджмент / Ф. Котлер., К.Л. Келлер; [12 изд.]. – СПб.: Питер, 2012. – 816 с.

13. Котлер Ф. Основы маркетинга: краткий курс. / Котлер Ф.: пер. с англ. – М.: Издат. дом «Вильямс», 2007. – С. 713–825.

14. Кулицький С. Про сигментацію ринку ділових періодичних видань в Україні/ Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2006, с. 60- 65.

15. Красовская Е. Этические принципы рекламы в прессе / Е. Красовская // Актуальные вопросы подготовки специалистов в сфере связей с общественностью и рекламы: материалы Междунар. науч. практ. конф. – Минск: Изд. центр БГУ, 2014. – С. 69–73.

16. Паоло Манчіні (Paolo Mancini) «Фрагментація, діджиталізація та наслідки для демократії» (Fragmentation, digitalisation and consequences for democracy), Університет Перуджі (Università degli Studi di Perugia).

17. Рогинская О. Глянцевое «я»: журнали и кризис автобиографизма/ Критическая маса, 2004, №1, с. 93-97.

18. Шевченко В. Е. Типологія сучасних журналів – засіб вивчення світогляду суспільства / Електронний ресурс / Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1990.

19. Шендеровський К. С. «Медіакомунікації та соціальні проблеми», інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, / Електронний ресурс / Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/Books/Mediasocprob1.pdf.

20. Чернова Ж. В. "Корпоративный стандарт" современной мужественности, СПб, 2003.

21. Черемних В. І. Проблеми сегментування та методів вимірювання аудиторії на телебаченні/ Електронний ресурс/ Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/soc_gum/Nzizh/2011_43/Cheremny.pdf.

22. Яненко Я. Реклама в сучасних «глянсових» журналах як засіб соціалізації/ Прикладні комунікаційні технології у системі соціальної діяльності, 2015, с. 150-158.

23. Маркетинг: підручник / [В. Руделіус, О. М. Азарян, Н. О. Бабенко та ін.]. ред. – упор. О. І. Сидоренко, Л. С. Макарова. – [4-те вид.]. – К.: навч.- метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2009. – С. 473-577. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://bookwu.net/book_marketing_1147/11_tema-8.-marketingovi-komunikaci-ta-skladovi-kompleksu-prosuvannya.

24. Мужчина рекламной эпохи — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.logodesigner.ru/article/427.htm.

25. Особливості формування марочних стратегій на українському ринку / Електронний ресурс / Режим доступу: http://marketingart.com.ua/publications.php5?id=36.

26. Perreault W. D. Basic Marketing. A Global Managerial Approach / W. D. Perreault, Jr. E. Jerome McCarthy. — [12-th ed.]. — Irwin, 1996. — 830 p.

27. Статистичні дані ZenithOptimedia / Електронний ресурс / Режим доступу: http://www.telekritika.ua/doc/images/news/archive/2013/108633/1.jpg?.

28. Журнал Cosmopolitan «7 пар босоножек, перед которыми невозможно устоять» http://www.cosmo.com.ua/5-bosonozhek-pered-kotorimi-nevozmozhno-ustoyat/.

29. Журнал Cosmopolitan «7 моделей, которые нужны тебе в этом сезоне» http://www.cosmo.com.ua/vesennyaya-obuv-2016-7-modeley-kotorie-nuzhni-tebe-v-etom-sezone/.

30. Журнал XXL ТОП 5 летней обуви http://xxl.ua/style/summer-shoes.html.

Реферат

Тема: «Просування послуг та товарів у чоловічих журналах»

Популярність журналів не могла залишитися непоміченою бізнесом. Компанії швидко зрозуміли, що саме на глянцевих сторінках затребуваних соціумом друкованих медіа може ховатися «золота жила» маркетингу – ефективного і рентабельного для брендів, приємного та бажаного для споживачів. Тож відтоді, як світ побачив перший журнал, ці процеси встигли пройшли довгий шлях становлення, розвитку і занепаду. Їх активно досліджували (тут треба написати прізвища вчених-дослідників)

Здавалося б, у ХХІ столітті настає час інших медіа. А втім, маємо дещо іншу картину. Попри загальне зубожіння соціуму, його розшарування дало журналам другий шанс. А разом із ним – стимулювало до сегментації. Причому, не лише за демографічними ознаками аудиторії, але і за гендерними, фаховими, інтелектуальними тощо. Отож на часі й нові форми маркетингових комунікацій, що максимально враховують очікування й інтереси конкретної цільової групи.

Їх ефективність допоки недостатньо досліджена, що й зумовлює актуальність обраної теми. Проведений аналіз визначеного сегменту (чоловічих журналів) виокремив цілу низку проблем, які не сприяють належному просуванню послуг та товарів. Утім, дають підстави для глибшого аналізу цільової аудиторії та її потреб. За отриманими результатами запропоновано модель формування контенту, інтерес до якого розширюватиме цільову аудиторію, а відтак сприятиме високому рівню довіри до маркетингових комунікацій у виданні. Отримання дієвих інструментів для налагодження діалогу зі споживачами інформації – запорука ефективної роботи видання в умовах високої конкуренції.

Об’єм диплому складає 55 сторінок, на яких розміщено три малюнки. При написанні дипломної роботи було використано 30 джерел.