Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ История древнего мира \ 5836. Курсова робота Єврейське царство: становлення, розвиток і причини занепаду

Курсова робота Єврейське царство: становлення, розвиток і причини занепаду

« Назад

Код роботи: 5836

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Історія стародавнього світу

Тема: Єврейське царство: становлення, розвиток і причини занепаду

Кількість сторінок: 23

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

Розділ 1. Аналіз джерел з обраної проблеми

Розділ 2. Основні етапи історичного розвитку Єврейського царства

2.1. Історія становлення і розвитку Давньоєврейського царства

2.2. Золотий вік Єврейського царства

Актуальність теми. В історії стародавнього світу, особливе місце по праву займає історія стародавнього сходу. Та деякими істориками було справедливо помічено те, що із цілісної картини виникнення та розвитку держав стародавнього сходу випадає одне з найзагадковіших державних утворень того часу – Давньоєврейське царство. Це державне утворення і досі є предметом жвавих суперечок в історичних колах.

Та якщо ж тема виникнення та розвитку Давньоєврейського царства особливих суперечок у представників історичних кіл не викликають( крім суперечки про рабське становище Євреїв у Єгипті), то причини занепаду особливо нічим непримітного Єврейського царства якраз і викликають багато дискусій та суперечок.

Історії відомо два занепади Єврейського царства в кінці VII-го століття до н.е. (за іншою версією на початку VI століття до н.е.), а другий занепад стався у І-ому столітті н.е. коли Єврейське царство було остаточно знищене Римською Імперією. Для опису другого і остаточного падіння Єврейського царства існує в цілому надійне історичне джерело інформації – праці іудейського історика та учасника подій іудейської війни Йосифа Флавія, а для вивчення ранньої історії Єврейського царства джерел обмаль та й вони не дають достатньо повної картини подій, яка дозволила б відновити весь історичний масив інформації про давньоєврейське царство.

Що ж до джерел для вивчення ранньої історії Єврейського царства то перш за все необхідно звернути увагу на Біблію. Багато дослідників цієї книги справедливо порівнюють її із збірником законів та правил життя стародавніх Євреїв. Проте, не слід забувати, що Біблія була написана як книга яка переслідувала не стільки історичні скільки сакрально-ідеологічні цілі.

Ще одним важливим джерелом для вивчення історії Давньоєврейського царства є праця Й. Флавія «Іудейська давнина», що своєю розповіддю охоплює більшу частину існування раннього Ізраїльського царства. Та проблема полягає у тому, що цей твір дійшов до нас у багаторазовій інтерпретації змісту і лише списками переписаними мінімум за 5-7 століть після того як був написаний. Доля оригіналу цього твору нікому невідома.

Представлене дослідження присвячене аналізу причин та наслідків розвитку та занепаду раннього періоду існування Єврейського царства. Дослідження історії раннього періоду існування Давньоєврейського царства, дасть змогу відновити цілісну картину подій в історії стародавнього сходу, надасть більший вектор уявлення про геополітичну ситуацію тогочасного сходу, зокрема й ту, що спричинила занепад ранньої державності Євреїв, а також допоможе визначити точну дату знищення Давньоєврейського царства, і відповісти на питання ким було знищене це царство. Тим більше, що більшість сучасних нащадків основоположників Давньоєврейського царства і взагалі Єврейського етносу, не мають повної історичної картини розвитку і занепаду своєї давньої державності. У цьому і полягає актуальність даної теми.

Метою курсової роботи є дослідження причин виникнення та занепаду раннього Єврейського царства.

Поставлена мета обумовлює такі завдання дослідження:

- дослідити стан джерельної бази проблеми, обраної для дослідження;

- розкрити стан обраної проблеми в сучасній історичній науці;

- з’ясувати причини занепаду раннього Єврейського царства.

Об’єктом є історія єврейського народу періоду ранньодержавних утворень Стародавнього Сходу.

Предметом дослідження є процес утворення, розвитку та занепаду давнього Єврейського царства.

Джерельну базу дослідження становлять сакрально-релігійні книги такі як: Біблія, праці Єврейського історика Йосифа Флавія.

Також використовуються публікації сучасних релігійних спільнот наукові та науково-популярні статті та коментарі істориків та історичні енциклопедії.