Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Зарубежная литература (Мировая литература) \ 5792. Бакалаврська робота Творчість Уільяма Сомермета Моема в контексті англійської літератури кінця 19 - початку 20 ст.

Бакалаврська робота Творчість Уільяма Сомермета Моема в контексті англійської літератури кінця 19 - початку 20 ст.

« Назад

Код роботи: 5792

Вид роботи: Бакалаврська робота

Предмет: Зарубіжна література (світова література)

Тема: Творчість Уільяма Сомермета Моема в контексті англійської літератури кінця 19 - початку 20 ст.

Кількість сторінок: 60

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 1200 грн

Вступ

Розділ 1. Творчість Уільяма Сомермета Моема в контексті англійської літератури кінця 19 початку 20 ст.

1.1. Особливості розвитку літератури Англії кінця XIX – поч. XX ст.

1.2. Своєрідність творчого методу Уільяма Сомерсета Моема

1.3. Жанрова специфіка новел У.С. Моема

Розділ 2. Проза Вільяма Сомерсета Моема. Концепти творчості

Висновок

Використана література

Summary

Актуальність дослідження: Сьогодні Уільяма Сомерсета Моема можна сміливо відносити до класиків європейської літератури 20-ого століття. Хоча ще півстоліття тому англійський письменник піддавався жорсткій критиці. Його називали циніком та мізантропом, докоряли за аполітичність та індиферентність, вважаючи, що його твори недовго будуть користуватися популярністю. Утім, їхні судження виявились хибними. Популярність Моема зростає з кожним роком. Його романи, новели та п’єси дедалі більше притягують увагу читачів з усього світу та знаходять позитивну оцінку сьогоднішніх літературознавців, які відзначають глибокий внутрішній зміст творів Моема. Зокрема, так про письменника пише літературознавець та публіцист Грета Іонкіс, яка вивчала англійську літературу першої половини ХХ століття.

Незважаючи на це, творчість Уільяма Сомерсета Моема, особливо, його новелістика, сьогодні маловивчена не лише в Україні, а й у всьому світі. Обмаль сучасних літературознавців заглиблюється у творчість письменника, аналізує тонку психологію героїв його новел та здатна пояснити мотиви їхніх, часто непередбачуваних, вчинків. Саме у цьому полягає актуальність теми цієї роботи.

Наша головна мета – дослідити малі прозові твори, інтерпретаційні виміри творчості Уільяма Сомерсета Моема та зрозуміти чому їх відносять до жанру новел. Окрім цього, маємо проаналізувати причини, що впливали на творчість письменника протягом життя та, врешті-решт, визначити художньо-естетичні принципи, з допомогою яких Моем зображував дійсність.

У цій роботі ми будемо використовувати та вивчати досвід самого Сомерсета Моема, зокрема, проаналізуємо його збірку автобіографічних ессе «Підбиваючи підсумки». Адже саме в цій книзі він чітко пояснює свої погляди на літературу та власний розвиток як письменника. Суб’єктивну думку представлятимуть дослідження таких літературознавців як Ентоні Кертіс і Джон Вайтхед. Серед іноземних критиків творчість Моема вивчали такі науковці як, Скороденко, Михальська, Іонкіс та інші.

Одним з представників синтезу класичного реалізму і натуралізму є Уільям Сомерсет Моем, видатний романіст, драматург і майстер короткої прози.

Уільям Сомерсет Моем був людиною самокритичною, він не підносив себе, роздумуючи що робить художника не просто майстром, а великим художником, майстром на всі часи. Сам був готовий задовольнятись званням професійного письменника без претензій, ось його слова: «в творах моїх нема і не може бути тієї теплоти, широкої людяності й душевної ясності, яку ми знаходимо лише у великих письменників.» [6].

Моем був незвичним, він мав сміливість говорити про те про що інші вважали з краще мовчати: «Шкала цінностей Моема дійсно відрізнялася від загальновизнаної: наприклад він замірявся на родинні підвалини, традиції. Англійське прислів’я «у кожній сім’ї є свій скелет у шафі» він зробив підзаголовком до роману «Радощі життя», висловлюючи думку, що в кожній сім’ї є неприємна таємниця яку старанно приховують» [2].

Об’єктом дослідження є концепти творчості Вільяма Сомерсета Моема в Україні.

Предметом дослідження є першоджерела В.С. Моема та їхні українські переклади, зокрема перекладна версія збірки автобіографічних ессе «Підбиваючи підсумки» («The Summing Up»); проза та концепти творчості, художньо-естетичні принципи в новелістиці автора.

Мета даної роботи полягає у дослідженні та визначенні концептів творчості художньої спадщини В.С. Моема в англомовному, українському літературному та культурному середовищі; художньо-естетичних принципів В.С. Моема, форми їх реалізації в новелах.

Розкриття мети передбачає наступні завдання:

1) здійснити аналіз сприйняття художнього доробку письменника;

2) вивчити особливості концептів творчості В.С. Моема;

3) дослідити літературно-естетичні погляди В.С. Моема;

4) встановити відповідність та відмінність в осмисленні творчості письменника в англійській та українській літературах;

5) здійснити порівняльний аналіз збірки автобіографічних ессе В.С. Моема «Підбиваючи підсумки» («The Summing Up»).

Методи дослідження: текстуальний, аналіз та узагальнення.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури (64 позиції), резюме англійською мовою.

Внаслідок вивчення літературно-критичних праць, присвячених творчості Уільяма Сомерсета Моема, власного есе письменника «Підводячи підсумки» і текстуального аналізу його новел ми дійшли наступних висновків. Сомерсет Моем – класик світової новелістики, його новели можна ставити в один ряд з творами Чехова та Мопасана. Саме ці письменники, світові майстри жанру новели, вплинули на творчість Моема. У них він запозичив усе найкраще з їхніх ідей та принципів. Зокрема, малі прозові твори Сомерсета відрізняються реалістичністю, здебільшого, завдяки точності описів деталей. Це можна побачити в таких новелах як «Міраж», «Джейн» та «Жиголо і жиголета».

Також варто відзначити тонкий психологізм його творів. Моему чудово вдається звернути увагу на внутрішній стан героїв – завдяки рухам, жестам, емоційним сплескам або ж відсутності емоцій. Новела Моема динамічна стисла, незвична, дивує сюжетом і особливо кінцівкою. Такий фінал ми бачимо у новелах «Дощ» і «За годину до файв-о-клоку».

Моему властиве парадоксальне поєднання речей, які здавались непоєднуваними. Він сам був певною мірою гармонійним поєднанням непоєднуваного – так письменник сам писав про себе в автобіографічному есе «Підбиваючи підсумки».

Моем не шукав нічого нового в літературі, але створив новий стиль. Його новели – це завжди гостросюжетна історія з непередбачуваним кінцем, у якій піднімаються загальновідомі теми кохання, релігії та людських відносин, якими б підлими вони не були. Моем не боявся полемізувати з тогочасними істинами, доктринами та постулатами. Сьогодні Уільям Сомерсет Моем є одним з найяскравіших представників літератури Англії ХХ століття. В майбутньому його твори викликатимуть неоднозначне ставлення, але ніколи не залишатимуть байдужими.

У роботі, присвяченій дослідженню концептів творчості Вільяма Сомерсета Моема в Україні, нам вдалося розкрити низку завдань і дійти наступних висновків.

- Опосередковане осмислення художнього доробку В.С. Моема в Україні припадає на 1927 рік, коли з’явилася російськомовна інтерпретація роману “Місяць і мідяки” В.С. Моема, а також перекладу його твору «Підбиваючи підсумки» («The Summing Up»). Натомість, безпосереднє переосмислення творчості письменника в Україні позначене появою українських перекладів з-під пера О. Жомніра, М. Пінчевського, А. Муляра, О. Мокровольського, В. Легкоступа, І. Влодавської наприкінці 80-90 рр ХХ століття.

- Упродовж 50-60-х рр діапазон сприйняття творів В. С. Моема в Україні розширився. В цьому напрямку активно співпрацювали як російські, так і українські перекладацькі школи. Можливості сприйняття реципієнтами творчої спадщини письменника активізувалися.

План курсової роботи передбачав висвітлення низки завдань. У двох розділах вивчити особливості концептів творчості В.С. Моема; здійснити аналіз сприйняття художнього доробку письменника; дослідити літературно-естетичні погляди В. С. Моема; встановити відповідність та відмінність в осмисленні творчості письменника в англійській та українській літературах; здійснити порівняльний аналіз збірки автобіографічних ессе В.С. Моема «Підбиваючи підсумки» («The Summing Up»).

Використана література

1. Бахтін М. Висловлювання як одиниця мовленнєвого спілкування / М. Бахтін // Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. – Львів: Літопис, 1996. – С. 308-317.

2. Гром’як Р. Т. До проблеми сприйняття літературного твору / Р. Т. Гром’як // Давнє і сучасне. – Тернопіль: ЛІЛЕЯ, 1997. – С. 17-32.

3. Гром’як Р. Т. Естетичне сприймання п’єси / Р. Т. Гром’як // Давнє і сучасне. – Тернопіль: ЛІЛЕЯ, 1997. – С. 75-85.

4. Мультверсум. Філософський альманах. – Київ: Центр духовної культури. – 2004. – № 39. – 14 с.

5. Сова А. Стрічка «Театр» як наочний посібник із соціоніки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.kinoteatr.kiev.ua/2002-2/6.htm.

6. Сторонній Д. // 33 канал. – Режим доступу: http:// www.visnyk-nanu.kiev.ua.

7. Дитькова С. Ю. «Я маю про що розповісти…» (Дещо про життя й творчу спадщину Уїльяма Сомерсета Моема) // Зарубіжна література в навчальних закладах. – 1997. – №7. - С. 35-37

8. Зарубежная литература ХХ века. Учебник под редакцией Л. Г. Андреева – М.: Высшая школа, 1996. - 559 с.

9. Літературознавча енциклопедія / під.ред. Ю. Коваліва.

10. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром'як, Ю. І. Ковалів та ін. – К.: ВЦ «Академія», 1997.

11. Моэм У. С. Подводя итоги: [Эссе, очерки] / Сост., вступ, ст., коммент. Г. Э. Ионкис. – М.:Высш. шк., 1991. – 559 с.

12. Моэм Сомерсет. Избранные произведения в 2-х томах. Том 1. Романы. Пер. с англ. / Составл. и предисл. В. Скороденко. – М.: Радуга, 1985. - 560 с.

13. Моэм У. С. Нечто человеческое. Рассказы: Пер с англ. / Сост. и вступ. ст. Н. П. Михальской; Ил. А. В. Озеревской и А. Т. Яковлева. – М.:Правда, 1989. – 528 с.

14. Моэм У. С. Собрание сочинений в 5т. Т.1. Бремя страстей человеческих: Роман: Пер с англ. / Редкол.: Н. Демурова и др.; Вступ. ст. В. Скороденко. – М.: Худож.лит., 1991. - 617 с.

15. Практический курс английского языка / Под ред. В.Д. Аракина. – М: Владос, 1999. – 430 с.

16. Словник літературознавчих термінів / Лесин В. М., Пулинець О. С. – К.: Радянська школа, 1965.

17. Anthony Curtis, John Whitehead/ W. Somerset Maugham. – L.: Routlege, 1997. – 471 p.

18. Гражданская З. Т. От Шекспира до Шоу: Английские писатели ХVI-ХХ вв. / З. Т. Гражданская / М.: Просвещение, 1982. – 192 с.

19. Гусева Е. Моэм и его герои / Е. Гусева // Вопросы литературы. - 1966. - №3. - С. 69-78.

20. Данилин Ю. И. Мопассан-романист. Предисловие к романам «Жизнь» и «Милый друг» / Ю. И. Данилин // [Електронний ресурс]: http://www.maupassant.ru/razdel-ar-autname-935/.

21. Дітькова С. Ю. «Я маю про Що розповісти...» (Дещо про життя й творчу спадщину Уїльяма Сомерсета Моема) / С. Ю. Дітькова // Зарубіжна література в навчальних закладах. - 1997. - № 7. - С. 35-37.

22. Жантіева Д. Г. Література як засіб поширення масової культури в Англії / Д. Г. Жантіева // М.: Наука, 1972. - С. 272-284. / Ідеологічна боротьба і сучасна культура. Зарубежная литература ХХ века. Учебник под редакцией Л.Г. Андреева - М.: Высшая школа, 1996. - 559 с.

23. Ивашева В. В. Английская литература XX в. - М.: Просвещение, 1967. – 178 с.

24. Ионкис Г. Э. Уильям Сомерсет Моэм: грани дарования / Г. Э. Ионкис // С. Моэм. Подводя итоги. - М.: Высшая школа, 1991.

25. Качалкина Ю. Жизненный путь Уильяма Сомерсета Моэма / Ю. Качалкина // Книжное обозрение. - 2003. - № 7. - С. 25-31.

26. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром'як, Ю. І. Ковалів, В. І. Теремко. - К.: ВЦ «Академія», 2007, - 752 с.

27. Михальская Н. П., Аникин Г. В. Сомерсет Моэм (William Somerset Maugham, (1874 1965) / Н. П. Михальская Г. В. Аникин // История английской литературы: Учебник для гуманитарных факультетов вузов. - М.: Издательский центр «Академия», 1998 - С. 434-442.

28. Моем У. С. Избранное / В. С. Моем / Х.: Радуга. – 1991 – 300 с.

29. Моэм У. С. Записные книжки писателя / У. С. Моэм. - М.: АСТ, 2009. – 342 с.

30. Моэм У. С. Нечто человеческое. Рассказы / У. С. Моэм / Пер с англ., Сост. и вступ. ст. Н. П. Михальской. - М.:Правда, 1989. - 528 с.

31. Моэм У. С. Подводя итоги: Эссе, очерки / У. С. Моэм / Сост., вступ, ст., коммент. Г. Э. Ионкис. - М.:Высшая школа, 1991. - 559 с.

32. Моэм У. C. Собрание сочинений В 5 т. / У. С. Моэм: М.: Худ. лит., 1991. – 345 с.

33. Моэм У. С. Узорный покров / У. С. Моэм.: - М.; АСТ Москва, 2007. – 567 с.

34. Моэм У. С. Эшенден, или Британский агент / У. С. Моэм.: - М.; АСТ Москва, 2007. – 456 с.

35. Моэм B. C. Чему научила меня жизнь. Интервью с писателем в день своего 90-летия / В. С. Моэм // Неделя. 1967. - №28.

36. Мопассан Ги де. Милый друг. Жизнь. Новеллы / Ги де Мопассан. - М.: Эксмо, 2006. – 928 с.

37. Мопассан Ги де. Новелы. / Ги де Мопассан. - М.: Художественная литература, 1978. – 300 с.

38. Морган Т. Сомерсет Моэм. Биография / Т. Морган. - М.; Захаров, 2002. – 446 c.

39. Олдридж Джеймс. Предисловие / Джеймс Олдридж // Моэм Сомерсет. Дождь и другие рассказы. - М.: Издательство иностранной литературы, 1979. – 514 с.

40. Скороденко В. Уильям Сомерсет Моэм / В. Скороденко. - М.; Радуга, 1991. – 22 с.

41. Скороденко В. Достигнутая гармония // О творчестве С. Моэма. – М. - 1991. – С. 3-27.

42. Скороденко В. Практическая эстетика Уильяма Сомерсета Моэма, или секреты творчества // Моэм У. С. Искусство слова. – Москва, 1989. – С. 40-63.

43. Скороденко В. Предисловие / С. Моэм // Моэм С. Избранные произведения. В 2-х т. – 1985. – С. 7-25.

44. Фінчук Г. В. Новели Гі де Мопассана / Г. В. Фінчук // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2008. - N4. - С. 26-30.

45. Чорній Р. П. Літературні погляди Моема-критика // Наукові записки. – Літературознавство. – Тернопіль: ТДПУ, 2002. – Вип. Х. – С. 310-320.

46. Чорній Р. П. Інтерпретація художньої прози В. С. Моема в Україні та Росії // Герменевтика і проблеми літературознавчої інтерпретації. Монографія / За ред. Р. Гром’яка. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2006. – С. 193-216.

47. Чорній Р. П. Майстерність Моема-новеліста // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. – Мовознавство. – Тернопіль: ТДПУ, 1999. – № 1. – С. 106-113.

48. Чорній Р. П. Проблема людського буття у філософській концепції В. С. Моема // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. – Філософія. – Тернопіль: ТДПУ, 2001. - № 7. – С. 68-72.

49. Чорній Р. П. Ранній етап рецепції творчості В. С. Моема в контексті українсько-російського літературного процесу // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень 2003”. - Т. 18: Філологічні науки / Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 112-113.

50. Чорній Р. П. Сприйняття творчості В. С. Моема в українській літературі ХХ століття // Питання літературознавства. Науковий збірник. Випуск 12 ( 69 ). – Чернівці: Рута, 2005. – С. 151-157.

51. Чорній Р. П. Творчість В. С. Моема в українській і російській рецепції і перекладах // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. – Тернопіль, 2006. – С. 1-16.

52. Шестаков Д. П. С. Моэм-драматург // Западное исскуство. ХХ век. - М. – 1978. – С. 213-215.

53. Юсупов Ф. И. Эстетические идеалы С. Моэма // Труды Киргиз. ун-та. – Серия зарубежн. лит. – 1975. – Вып. 1. – С. 59-87.

54. Aldington R. W. Somerset Maugham. An Appreciation by Richard Aldington. Sixty Five. By W. Somerset Maugham. - N.Y.: Doubleday, Doran and co., 1939. – 339 p.

55. Albright E. N. The Short Story. Its Principles and Structure. N.Y. - L.: Macmillan & со, 1922. – 238 p.

56. Brander L. Somerset Maugham. A Guide. Edinburgh-L.: Oliver & Boyd, 1963. – 167 p.

57. Curtis Antony, John Whitehead/ W. Somerset Maugham. - L.: Routlege, 1997. – 471 p.

58. Curtis A. The Pattern of Maugham. A critical portrait. L.: Hamilton, 1974. – 345 p.

59. Mac Iver C. S. William Somerset Maugham. A Study of Technique and Literary Sources. Philadelphia, 1936. - 176 p.

60. Maugham, Robin. Escape from the Shadows. L.: Weidenfeld & Nicholson, 1970. – P. 98-157.

61. Maugham, Robin. Somerset and all the Maughams. Washington: Greenwood Press, 1977. – P. 5-19.

62. Maugham W. S. An Appreciation by Richard Aldington. Sixty – five by W. Somerset Maugham. – N. – Y.: Doubleday, Doran and Company, 1939. – P. 3-5.

63. Maugham W. S. A Writer’s Notebook // Melbourne. – London. – Toronto: William Heinemann LTD, 1952. – P. 3-17.

64. Maugham W. S. Books and You. – N. – Y.; Doubleday, Doran and Company, 1940. – P. 5-24.

65. Maugham W. S. Collected Short Stories. Vol. 2. – L.: Penguin Books in Association with William Heinemann LTD, 1967. – P. 3-5.

66. Maugham W. S. Essays on Literature. – L.: New English Library, 1967. – P. 5-24.

67. Maugham W. S. Introduction to Modern English and American Literature. – Philadelphia: The Blakinston Company, 1943. – P. 5-19.

68. Maugham W. S. Of Human Bondage. With the Digression on the Art of Fiction. – Washington: Government Printing Office, 1946. – P. 3-23.

69. Maugham W. S. Prefaces and Introductions of W. Somerset Maugham. – N. – Y.: Doubleday and Company, 1963. – P. 5-7.

70. Maugham W. S. Short Stories. – L.: Vintage, 1998. – P. 5- 17.

71. Maugham W. S. Ten Novels and their Authors. – L.: Mercury Books, The Heinemann Group of Publishers, 1963. – P. 5-53.

72. Maugham W. S. Theatre. – N. Y.: Bantam Books, 1964. – 184 p.

73. Maugham W. S. The Summing Up. – G. C.: Garden City Publishing Company, 1938. – 208 p.

74..Maugham W. S. The Travel Books. – Melbourne; London; Toronto; William Heinemann LTD, 1955. – P. 3-35.

75. Maugham W. S. Traveller’s Library. Compiled and with Notes by W. Somerset Maugham, Garden City. – N. – Y.: Doran and Company, 1933. - P. 25-60.

76. Wescott G. Images of Truth. Remembrances and Criticism. - L.: Hamish Hamilton, 1963. – 370 p.

77. Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - 215 с.

78. Грищук М. В. Основи охорони праці: Підручник. - К.: Кондор, 2007 – 240 с.

79. http://lib.proze.com.ua Всесвітня історія [Текст]: навчальний посібник / Б. М. Гончар, Козицький М. Ю.та ін. – К.: Знання, 2002. – 565 с.