Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Етика та естетика - 55 питань

« Назад

Код роботи: 5275

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Етика та естетика

Тема: 55 питань

Кількість сторінок: 101

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

1. Розкрити і охарактеризувати сутність та зміст таких категорій та понять етики як, добро, зло, моральна відповідальність, свобода, моральний обов’язок, совість, сенс життя, справедливість, милосердя, дружба, любов, щастя, гідність, честь

2. Етика як теорія моралі та практична філософія

3. Особливості етики як наукової дисципліни

4. Структура та функції етики

5. Етимологія термінів “етика” і “мораль”

6. Соціальні функції моралі

7. Етичні вчення Стародавнього Сходу

8. Етико-філософське вчення Григорія Сковороди

9. Що таке “золоте правило моральності”, чому воно має таку назву?

10. Категоричний імператив І. Канта. Розкрити и охарактеризувати зміст понять “імперативність” та “категоричний імператив”

11. Норма як елемент моральної свідомості

12. Основні концепції добра як етичної категорії

13. Основні види зла як етичної категорії

14. Як співвідносяться моральна та правова регуляція людської поведінки?

15. Особливості моралі як способу опанування світу

16. Свобода як етична проблема. Відповідальність – необхідний атрибут свободи

17. Розкрити та охарактеризувати зміст понять “честь” і “гідність”. В чому полягає відмінність цих понять?

18. Розкрити та охарактеризувати зміст понять “любов” і “милосердя”

19. Моральнісні смисли любові

20. Поняття “совість”, “сором” та “провина”, їх співвідношення

21. Найважливіші чинники щастя. Ваше розуміння щастя?

22. Сенс життя як моральна проблема

23. Охарактеризуйте особливості морального вибору особистості

24. Моральні цінності людини

25. Загальна характеристика культури ділового спілкування

26. Зміст та співвідношення понять “традиція” та “звичай”

27. Етикет та основні його різновиди

28. Моральні норми і цінності християнської етики

29. Моральнісна культура особистості та її складові

30. Прикладна етика та її основні різновиди

31. Охарактеризувати морально-етичні аспекти екологічних проблем сучасної цивілізації

32. Професійна етика юриста та її особливості

33. Основні принципи професійної етики юриста

34. Розкрити і охарактеризувати зміст та своєрідність таких категорій естетики як, прекрасне, потворне, піднесене, низьке, трагічне, комічне

35. Предмет і структура естетики як наукової дисципліни

36. Основні завдання та функції естетики

37. Уявлення про прекрасне в історії естетики

38. Розкрити та охарактеризувати зміст понять “катарсис”, “мімесис” та “калокагатія”

39. Естетичні ідеали епохи античності

40. Естетичні ідеали епохи Відродження

41. Мистецтво та його різновиди

42. Синтетичні види мистецтва, їх особливості та характеристика

43. Архітектура як вид мистецтва

44. Скульптура як вид мистецтва

45. Живопис як вид мистецтва

46. Театр як вид мистецтва

47. Література як вид мистецтва

48. Музика як вид мистецтва

49. Кіно як вид мистецтва

50. Хореографія як вид мистецтва

51. Телебачення як вид мистецтва

52. Розкрити сутність і специфіку поняття “художній образ”

53. Розкрити сутність і специфіку поняття “художній стиль”

54. Форми комічного залежно від відношення до об’єкту комічного осміяння

55. Роль етичних та естетичних знань у формуванні професійної культури економістів (юристів)