Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Управление учебными заведениями \ 5269. Звіт про проходження управлінської (навчально-виробничої) практики Науково-дослідницька, навчально-медична, виховна та організаторська функції діяльності керівника вищого навчального закладу на прикладі факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Звіт з практики Науково-дослідницька, навчально-медична, виховна та організаторська функції діяльності керівника вищого навчального закладу на прикладі факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

« Назад

Код роботи: 5269

Вид роботи: Звіт про проходження управлінської (навчально-виробничої) практики

Предмет: Управління навчальними закладами

Тема: Науково-дослідницька, навчально-медична, виховна та організаторська функції діяльності керівника вищого навчального закладу на прикладі факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кількість сторінок: 17

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Вступ

Звіт про проходження управлінської (навчально–виробничої) практики

Щоденник практики

Рекомендації

Висновки

Висновки та рекомендації

Виконана робота

В період з 10 лютого по 18 квітня 2014 року я, Іванна Іванка Іванівна, проходила управлінську (навчально-виробничу) практику на факультеті психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Мета практики – розширення, поглиблення, закріплення, систематизація та активізація психолого-педагогічних, соціально-політичних, економічних знань, посилення професійних установок, розвиток управлінських здібностей, формування професійної етики, управлінської культури майбутнього керівника вищого навчального закладу, стимулювання творчої інноваційної діяльності в управлінні освітою, зростання особистості як управлінця-професіонала, мотивація подальшого професійного зростання.

Завдання практики:

- оволодіти навичками застосування набутих теоретичних знань у площині практичної роботи;

- розвинути професійно-значущі якості, необхідні керівнику вищого навчального закладу;

- вивчити особливості управління вищими навчальними закладами;

- освоїти сучасні технології управління вищим навчальним закладом;

- сформувати вміння приймати управлінські рішення, творчо підходити до професійної діяльності.

У процесі проходження управлінської (навчально-виробничої) практики та виконання означених завдань проаналізувала систему управління факультету психології, співвіднесла теоретичні знання з практичною діяльністю щодо організації навчально-виховної роботи, вивчила основні нормативні документи, якими керується заступник декана з навчальної роботи, набула вміння приймати рішення щодо організаційних питань.

Під час практики здобула навички практичної роботи в управлінні факультетом. У процесі реалізації управлінських функцій спостерігала за застосуванням етичних принципів в управлінській діяльності, культурою спілкування керівника з громадськістю.

Отримані знання і навички стимулюють до розвитку необхідних компетенцій для здійснення ефективної управлінської діяльності, формування патернів поведінки притаманних керівнику начального закладу, професійно-значущих якостей.