Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Теория и практика перевода немецкого языка \ 5263. Курсова робота Переклад назв медичних препаратів в німецькій мові

Курсова робота Переклад назв медичних препаратів в німецькій мові

« Назад

Код роботи: 5263

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Переклад німецької мови

Тема: Переклад назв медичних препаратів в німецькій мові

Кількість сторінок: 21

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Назви лікарських препаратів як об’єкт перекладацького аналізу

Розділ 2. Специфіка та проблеми перекладу назв лікарських препаратів

Розділ 3. Графічне оформлення назв лікарських препаратів

Висновок

Медичний переклад є одним із найважчих видів перекладу. Він вимагає від перекладача високої кваліфікації: знання складної, специфічної термінології, поглибленого вивчення питання з яким йому доводиться працювати, усвідомлення усієї відповідальності за переклад, вміння користуватися медичними довідниками, а також вільний доступ до інформації.

З швидким розвитком медицини, а саме з постійною появою нових медичних технологій, лікарських препаратів, у мову входять нові терміни, назви, які згодом стають об’єктом перекладу. Стрімко медицина розвивається у Європі, а особливо у німецькомовних країнах, наприклад, в Німеччині. Саме тому медичний переклад є надзвичайно актуальним сьогодні.

Переклад назв лікарських препаратів, на перший погляд, не представляє складності, проте незнання теорії може значно вплинути на тривалість самого перекладу, а також на його адекватність. При перекладі назв лікарських препаратів, перекладач може не звернути увагу на графічне оформлення назв одного і того самого препарату, при перекладі торгівельних назв - на потребу зазначення МНН (Міжнародна непатентована назва), або, у окремих випадках, аналогів препарату у різних країнах, частіше за особистим проханням замовника. Може виникнути складність із назвами, які не входять до списку МНН (препарати рослинного походження, гомеопатичні препарати та ін.). Отже, робота має теоретичну і практичну цінність, особливо, для перекладачів, які не мали досвіду з даним видом перекладу.

Метою роботи стане вивчення принципу надання препаратам назв, їх класифікація, принцип роботи з медичними довідниками, рекомендованими Всесвітньою організацією охорони здоров’я, та практичне застосування теоретичних знань безпосередньо при перекладі, виявлення можливих проблем при перекладі різних назв лікарських препаратів.

Ми провели дослідження на тему «Переклад назв медичних препаратів». У ході дослідження ознайомилися зі специфікою надання назв новим медичним препаратам, та класифікацією назв препаратів.

Препарат має три основні назви: хімічну, непатентовану та торгову. Привласнення унікальної назви препарату, який з’явився на ринку – завдання ВООЗ. В обов'язки ВООЗ не входить привласнення імен трав'яним зборів, гомеопатії та препаратів із стійкими назвами.

Визначили проблеми, які можуть виникнути при перекладі хімічних назв, торгових назв, як непатентованих ліків, так і тих, які не внесені у реєстр МНН (гомеопатичних, деяких вітчизняних ліків).

Отже, проблема може виникнути на будь-якому етапі перекладу, якщо перекладач не розуміється на принципах надання назв лікарським препаратам, не використовує номенклатуру хімічних сполук, та не має вільного доступу до інформації.

У роботі представлені шляхи усунення цих проблем, підкріплюючи їх прикладами. Дізнались, як користуватися он-лайн довідниками. Розглянули норми графічного оформлення назв лікарських препаратів, коли перекладач має надати замовнику додаткову інформацію, власний коментар. Довели актуальність обраної теми, та медичного перекладу в цілому. Ми побачили, що регулярно ринок поповнюється новими лікарськими препаратами, як традиційної так і народної медицини.

Тісні зв’язки між країнами спричинили появу зарубіжних препаратів на ринку України, і навпаки. Виходячи с цього, виникає потреба у кваліфікованих перекладачах, які мають не лише мовну компетенцію, але і є спеціалістами у медичній сфері. Робота має як практичну, так і теоретичну цінність. Кожне теоретичне питання підкріплене його можливим практичним застосуванням.

Die Medizinische Übersetzung ist eine der schwierigsten Arten der Übersetzung. Das fordert von Übersetzern eine hohe Qualifikation. Die wären wie folgt: Kenntnisse von komplizierter und der spezifischen Terminologie, Verständnis der Fragen sowie das Verständnis zur der Verantwortung der Übersetzung, die Fähigkeit mit medizinischen Referenz-Bücher zu arbeiten, sowie der freier Zugang zu Informationen.

Mit der schnellen Entwicklung in der Medizin, nämlich die ständige Einführung neuer Medizintechnik sowie der Pharma Industrie, entstehen in der Sprache neue Begriffe sowie Namen, die später dessen Bedeutung eine Übersetzung erfordern. In Europa entwickelt sich der medizinische Bereich besonders schnell, vor allem in den Deutsch sprachigen Ländern. Deswegen ist die medizinische Übersetzung heute auf dem aktuellsten Stand.

Wir führten eine Studie zum Thema"Übersetzen von Produktnamen von Medikamenten" durch. Das Übersetzen der Produktnamen von Arzneimitteln auf den ersten Blick, ist nicht kompliziert. Aber die Unwissenheit in der Theorie, können die Dauer der Übersetzung, sowie die Angemessenheit stark beeinflussen. Die Notwendigkeitsangabe, bezeichnet man INN (International Freiname). Es können Schwierigkeiten mit Namen auftreten, die nicht auf der Liste INN (international Freiname) sind. Wie z.B. Pflanzliche, homöopathische Heilmittel, etc. Diese Arbeit hat also einen theoretischen und praktischen Wert, vor allem für die Übersetzer, die keine Erfahrung mit dieser Art der Übersetzung hatten.

Der Zweck der Arbeit ist das Prinzip der Bereitstellung von Arzneimittelnamen, Klassifizierung, Prinzip der Arbeit mit Medizinischen Referenz-Bücher und die praktische Anwendung der theoretischen Kenntnisse direkt in der Übersetzung, sowie auch der Abhandlung möglicher Probleme bei der Übersetzung der verschiedenen Namen.

Meine Arbeit erschließt die Probleme, die bei der Übersetzung von chemischen Namen, Handelsnamen, generischen Namen von Arzneimittel sowie diejenigen, die nicht in der Registrierung INN (homöopathische, einige inländische Drogen) sind, entstehen können. Wegen der entwickelten Beziehungen zwischen den Ländern gibt es einen Bedarf für qualifizierte Übersetzer, die nicht nur sprachliche Kompetenz haben, sondern sind dieSpezialisten auf dem Gebiet der Medizin. Die Arbeit hat sowohl praktischen als auch theoretischen Wert.