Распечатать страницу

Курсова робота Процес підготовки фахівців з діловодства

« Назад

Код роботи: 5261

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Діловодство. Організація роботи з документами

Тема: Процес підготовки фахівців з діловодства

Кількість сторінок: 22

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Мета та завдання підготовки фахівців з діловодства

1.1. Мета підготовки фахівців з діловодства

1.2. Завдання підготовки фахівців з діловодства

1.3. Особливості підготовки фахівців з діловодства

Розділ 2. Процес підготовки фахівців з діловодства

2.1. Особливості підготовки фахівців з спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»

2.2. Основа навчального плану з підготовки фахівців з діловодства

Розділ 3. Перспективи підготовки фахівців з документознавства

Актуальність дослідження. Із здобуттям незалежності Україною 1991 року питання формування та реалізації державної політики (далі – ДП) у сфері діловодства вимагають комплексного аналізу та набувають актуальності. До того ж, ДП у сфері діловодства до сьогодні не була об’єктом спеціального наукового дослідження. Створення національної освітньої системи – необхідний чинник інтелектуального й духовного розвитку суспільства. Разом з тим реформування освіти в Україні відбиває і характерні риси, зміст і спрямованість перетворень, що мають загальноцивілізаційне значення.

Під впливом новітніх інформаційних і освітніх технологій помітно зростають обсяги знань, руйнується усталена до недавнього часу структура виробництва і баланс попиту на професії, а отже, і зайнятості населення. Створюються можливості для задоволення потреби в кадрах для нових видів діяльності, а також підвищення рівня освітньої підготовки, розширення і оновлення номенклатури фахових кваліфікацій, діапазону вузівських спеціальностей і навчальних дисциплін для підготовки кадрів.

Ці процеси вимагають модернізації підходів до освіти, особливо вищої, оскільки інформаційне суспільство будується на засадах суттєвого ускладнення та інтелектуалізації діяльності в усіх сферах. Гнучкість вищої освіти є основною передумовою її реформування і означає здатність відповідних закладів не лише реагувати на нові вимоги часу, але й передбачати їх, формулювати завдання з урахуванням позитивного міжнародного досвіду і європейських стандартів.

Аналіз досліджень і публікацій з теми. Дослідження ДП у сфері діловодства на сучасному етапі розвитку України, зумовлене відсутністю праць, в яких би предметом вивчення була саме ДП. Однак, окремі аспекти окресленої фрагментарно розглядалися у працях В. Бездрабко, А. Діденка, С. Дубової, О. Загорецької, Т. Іванової, С. Кулешова, О. Матвієнко, А. Ніколашина, І. Петрової, Ю. Палехи, В. Савицького та інших.

Метою роботи є проведення аналізу особливостей формування та реалізації ДП України у сфері діловодства підготовки кадрів з діловодства для пошуку можливих шляхів її удосконалення.

Предмет дослдіження. Документознавство – одна з перспективних професій, що забезпечує діяльність систем документно-інформаційних комунікацій в усіх галузях і функціонування сфери управління ними.

Об’єкт дослідження – процесс, мета та завдання підготовки кадрів з документознавства та інформаційної діяльності в сучасній Україні.