Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Агенционная журналистика \ 5246. Курсова робота Особливості висвітлення кримінальної тематики в репортажах на ТБ Білорусії та України

Курсова робота Особливості висвітлення кримінальної тематики в репортажах на ТБ Білорусії та України

« Назад

Код роботи: 5246

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Агенційна журналістика

Тема: Особливості висвітлення кримінальної тематики в репортажах на ТБ Білорусії та України

Кількість сторінок: 27

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Характеристика репортажу кримінальної тематики

1.1. Особливості репортажу

1.2. Використання основних журналістських стандартів та етичних норм при створенні репортажу на кримінальну тематику

Розділ 2. Особливості висвітлення кримінальної тематики в репортажах на ТБ Білорусії та України

2.1. Основні особливості репортажу на ТБ України та Білорусії

2.2. Використання журналістських стандартів та етичних норм в роботі журналіста програм: "ЧП. Обзор за неделю" – телеканал НТВ (Білорусія) та "Чрезвычайные новости» з Констянтином Стогнієм ICTV (Україна)

Висновки

Список використаної літератури

Актуальність теми даного дослідження розкривається з точки зору таких проблем як етична поведінка журналістів, котрі висвітлюють події кримінального напряму, котрі ведуть репортажі з місць злочину, розповідають про події напряму пов’язані зі смертю людей, їх травмами, різними реакціями людей на злочинні події.

Тема дослідження характеризується як актуальна по декільком основним причинам:

1. Для того щоб вижити в сучасних умовах комерції, телеканалу необхідно мати в своєму числі телепрограми котрі б були комерційно налаштовані та притягували увагу великої кількості телеглядачів, додавали масовості.

2. Для того щоб створити рейтинг на телепросторах досить часто на наших екранах з’являються хроніки з місця кримінальних подій, що також демонструють тіла загиблих чи поранених, емоції постраждалих людей, що знаходяться в психологічному шоці. На таких репортажах найчастіше зупиняється глядач, саме вони вражають, жахають та притягують. І саме такі програми частіше за все ігнорують будь-які принципи таємниці особистого життя та етичності людського життя та людських емоцій, поведінки.

3. Журналісти в свою чергу також повинні відповідати вимогам каналу та збільшувати рейтинговість програм, тому вони досить часто використовують методи при зйомці котрі суперечать моральним та етичним принципам.

4. Варто було б зазначити і те, що тема етичних та журналістських принципів під час ведення репортажу є не досить розкритою в наші дні, існують лише Кодекси честі журналіста та його моральні та етичні принципи.

Нами було виокремлено декілька робіт в котрих зачіпається тема етичних принципів журналіста, це роботи Ширченко А. І., М. Стефанова, Т. Приступенко.

Але, дивлячись на усі перераховані вище питання актуальності, необхідні досить чіткі та злагоджені дослідження етичних норм журналістики саме при проведенні репортажів кримінальної тематики.

З досліджених працю найбільш цікавою для нас стала праця Ширченко А. І. в котрій розглянуто основні концепції втілення етики журналіста в Україні, порівняння етичних норм, що застосовуються журналістами в інших країнах світу. Також в роботі розкрито загальні концепції роботи сучасних теле журналістів та на їх практиці застосування етичних норм.

У даному дослідженні розкриваються різноманітні аспекти журналістської етики та основних стандартів журналістики, а саме, проблематика вторгнення журналіста в приватне життя людей в момент роботи над репортажами кримінальної тематики на місцях злочину чи вбивств.

Предметом дослідження в даній роботі є характеристика репортажів на кримінальну тематику через призму журналістської етики та журналістських стандартів.

Об’єктом дослідження є репортажі на прикладі програм репортажу: "ЧП Обзор за неделю" канал НТВ (Білорусь) та "Чрезвычайные новости» з Константином Стогнієм (Україна).

Основними завданнями в роботі є:

- охарактеризувати особливості репортажу;

- висвітлення використання основних журналістських стандартів та етичних норм при створенні репортажу на кримінальну тематику;

- розкрити основні особливості висвітлення кримінальної тематики в репортажах на ТБ Білорусії та України;

- дослідити використання журналістських стандартів та етичних норм в роботі журналіста на прикладі програм: "ЧП. Обзор за неделю" – телеканал НТВ (Білорусь) та "Чрезвычайные новости» з Констянтином Стогнієм ICTV (Україна);

- провести глибоку порівняльну характеристику систематики порушення принципів журналістської етики в програмах, що досліджуються в роботі та вплив даної систематики на збільшення масовості глядачів даних каналів.

Таким чином, у даній роботі ми ставимо основною метою – проаналізувати проблему журналістської етики на українському телебаченні в контексті етичних проблем кримінального репортажу окремих програм кримінального спрямування.

Структурно робота складається з вступу (в якому розкривається актуальність даного дослідження, об’єкт, предмет дослідження, ставляться основні задачі дослідження, виокремлюється мета), двох основних розділів роботи, висновків (в яких підводяться основні підсумки проведеного дослідження), списку використаної літератури.

Розглянувши основні поняття журналістської етики, та порівнявши їх з тим, що розкривається в сюжетах «Надзвичайних новин з Константином Стогнієм» та «ЧП Обзор за неделю» можемо зробити наступні висновки:

1) Хотілось би відмітити, що в більшості сюжетів здається журналісти зовсім забули про існування журналістської етики. Канали ICTV та канал НТВ роблять ставку на кількість глядачів та масовість перегляду програм. Саме така ставка впливає на методику викладення подій в даних програмах. Ведучі відкрито висвітлюють свою думку на події сюжетів, тим самим нав’язуючи таку думку глядачам;

2) Існує систематика та певна закономірність в порушенні основних правил журналістської етики в двох досліджених нами програмах. В програмі «Надзвичайні новини з Константином Стогнієм» більшою мірою порушуються принципи порядності журналіста до висвітлення подій та думок. Даний принцип порушується шляхом привселюдного обвинувачення осіб без обвинувального рішення суду, неповага до укладу життя та особистості окремих людей, що показані в сюжеті. Також, одним з найрозповсюдженіших порушень - є порушення принципу незалежності висвітлення інформації. Майже в кожному з сюжетів інформація розкривається з точки зору лише однієї з сторін події чи правоохоронних органів, що не дає змогу глядачеві в повній мірі створити свої висновки з побаченого. В програмі «ЧП. Обзор за неделю» основними принципами журналістської етики, що порушується є принцип правди та точності та принцип порядності.

3) Отже, дослідивши програми на кримінальну тематику двох телеканалів: ICTV (Україна) та НТВ (Білорусь) виявлено, що загальним для порушення є принцип порядності журналіста, тобто кореспонденти та ведучі даних програм здатні практично на все щоб притягнути увагу глядачів саме до цих програм, події висвітлюються в більшості випадків досить однобоко та не дають змогу глядачеві особисто зробити висновки з побаченого. Але, в програмі «Надзвичайні новини з Констянтином Стогнієм» в порівнянні з програмою «ЧП. Обзор за неделю» не лише виявлено велику кількість порушень норм етики журналіста, такі порушення є і досить частими.

Майже в кожному випуску ми знайшли якщо не одне, то декілька таких порушень норм етики. Крім того, автор сюжету без жодних для цього підстав, висуває низку безпідставних звинувачень на адресу учасників подій сюжетів. Люди, які випускали ці сюжети в ефір, абсолютно не думали про подальші наслідки для мами, дитини, цієї сім’ї загалом, інших учасників подій. В більшості сюжетів це є банальна спекуляція на дешевій сенсаційності.

Зрозуміле бажання керівництва, щоб новини «пожовтішали» і стали рейтинговішими, але мені здається, що в цій ситуації журналісти працюють на межі дозволеного, і тут є підстави для втручання комісії з питань журналістської етики. В результаті перегляду даних сюжетів двох програм, в глядачів України та Білорусі створюються різні точки зору щодо роботи органів виконавчої та судової влади в своїх країнах.

У глядачів України створюється розуміння майже повної нездатності державних органів захищати свій народ від протиправних дій. У глядачів Білорусі створюється більш позитивне враження по відношенню до виконавчих та судових органів через те що у випусках показано чіткість та злагодженість дій органів країни.

Виходячи з вищевикладених фактів порушень норм журналістської етики, хотілось би зазначити, що створення єдиного кодексу етичної поведінки журналістів є крайні необхідним. Окрім цього, також вагомим кроком має стати правове закріплення покарань за порушення основних етичних норм під час виконання журналістами своєї роботи. Дотримуватися чітких норм етики повинні не лише окремі журналісти чи програми а й телеканали загалом.

1. Авраамов Д. С. Профессиональная этика журналиста / Д. С. Авраамов. — М.: Мысль, 1991. — 158 с.

2. Поліпшення аргументації в публіцистиці // Журналістика і соціально-економічне прискорення: Зб. статей. К.: УМК ВО, 1988. С. 54-64.

3. Блюм Р. Етика засобів масової інформації: проблематика та практика / Р. Блюм // Сучасне та майбутнє в плюралістичному суспільстві / за ред. Л. З. Москаленка та ін. — К.: Центр вільної преси, 1999. - С. 82-87.

4. Кодекс профессиональной этики украинского журналиста - http://centra.net.ua/old/codensju.htm.

5. Бакштановский В. И., Согомонов Ю. В. Социология телевизионной морали: нормативно-ценностные системы // Социс. - 2013. - № 5. - С. 16.

6. Животко А. Історія української преси / А. Животко. — Мюнхен, 1989-1990.

7. Здоровега В. Й. Вступ до журналістики / В. Й. Здоровега. — JІ, 1995.

8. Здоровега В. Й. Преса і влада / В. Й. Здоровега // Укр. періодика: історія і сучасність: тези дон. і новідомл. Всеукр. наук.-теорет. конф. 9-10 груд. 1993 р. - Л., 1993. - С. 8-13.

9. Здоровега В. Й. Українська періодика у сучасному національному просторі / В. Й. Здоровега // Укр. періодика: історія і сучасність: доп. та повідомл. Третьої всеукр. наук.-тсорет. конф. 22-23 груд. 1996 р. - Л., 1995. - С. 11-18.

10. Історія зарубіжної літератури / М. С. Шаповалова, Г. Л. Рубанова, В. Л. Моторний. — JI.: Вища шк. Вид-во при Львів, ун-ті, 1982.

11. Капустин А. "Бархатная цензура". Украинские журналисты продолжают бороться за право свободно осуществлять свой профессиональный долг / Л. Капустин // Независимая газета. — 2000. — 19 мая.

12. Карлсон М. Солідарність у Європі: формування послідовної політики трансформації та інтеграції / М. Карлсон // Економічний часопис. - 1997. - № 6-7.

13. Карпачова Н. Право на інформацію: свобода слова, думки, вільного вираження поглядів: щорічна доповідь Уповноваженого з прав людини / Н. Карпачова // Голос України. - 2001. - 10 груд.

14. Кодекс професійної етики українського журналіста // Журналіст України. - 1997. - № 5-6.

15. Кузнецова О. Д. Гарантировать журналисту особую социальную защиту / О. Д. Кузнецова // Журналистика в 1995 году: тез. науч.-практ. конф.: в 5 ч. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. - Ч. 3. - С. 10-12.

16. Кузнецова О. Д. До проекту Кодексу етики журналіста України / О. Д. Кузнецова // Укр. журналістика: історія і сучасність: вісн. Львів, ун-ту. — 1997. - С. 21-25. - Сер. Журналістика.

17. Кузнецова О. Д. Журналістська етика та етикет: основи теорії, методики, дослідження трансформації незалежних видань України, регулювання моральних порушень: монографія / О. Д. Кузнецова. - Л.: Світ, 1998.

18. Кузнецова О. Д. Основи масової комунікації: навч. посіб. / О. Д. Кузнецова. - Л.: РВВ Львів, ун-ту, 1996. - 170 с.

19. Кузнецова О. Д. Правові гарантії незалежності преси / О. Д. Кузнецова // Українська періодика: історія і сучасність: Четверта всеукр. наук.-теорет. конф., 19-20 груд. 1997 р. - Л., 1997. - С. 142-145.

20. Кузнецова О. Д. Правові й етичні норми журналістики: тексти лекцій / О. Д. Кузнецова. - Л.: РВВ Львів, ун-ту, 1993.

21. Лазутина Г. В. Технология и методика журналистского творчества: метод, указания / Г. В. Лазутина. — М.: Изд-во МГУ, 1988.

22. Малахов В. А. Етика: курс лекцій / В. Л. Малахов. — 2-гс вид., нерсробл. і допоїш. - К.: Либідь, 2000.

23. Москаленко А. З. Вступ до журналістики / А. З. Москаленко. - К.: Школяр, 1997. - 297 с.

24. Москаленко А. З. Етика журналіста: між боротьбою за тираж і об'єктивною інформацією / А. З. Москаленко // Матеріали наук.-практ. конф. "Українська журналістика — 97" / за заг. ред. А. З. Москаленка. - К.: Центр вільної преси, 1997.

25. Москаленко A. 3. Журналістика в умовах гласності / А. З. Москаленко. - К., 1997.

26. Москаленко А. З. Комунікативна політологія / А. З. Москаленко. - К„ 1997. - 60 с.

27. Москаленко А. З. Теорія журналістики: підручник / А. З. Москаленко. К.: Експрес - об'ява, 1998. - 334 с.

28. Мюллер Й. П. Що таке етика мас-медіа? / Й. П. Мюллер // Сучасне та майбутнє в плюралістичному суспільстві / за ред. Л. З. Москаленка та ін. — К.: Центр вільної преси. 1999. - С. 77-82.

29. Правові гарантії незалежної преси // Українська періодика: історія і сучасність: Четверта Всеукр. наук.-теорет. конф., 19-20 груд. 1997 р. Львів, 1997. С. 142-145.

30. http://kriminal.ictv.ua/.

31. http://www.ntv.ru/peredacha/chpobzor.