Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Зарубежная литература (Мировая литература) \ 5224. Курсова робота Шизофренія та соціальний контроль у романі «Острів проклятих» Деніса Ліхейна

Курсова робота Шизофренія та соціальний контроль у романі «Острів проклятих» Деніса Ліхейна

« Назад

Код роботи: 5224

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Зарубіжна література (Світова література)

Тема: Шизофренія та соціальний контроль у романі «Острів проклятих» Деніса Ліхейна

Кількість сторінок: 30

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти дослідження проявів шизофренії та соціального контролю у літературі

1.1. Шизофренія та соціальний контроль у літературі

1.2. Аналіз творчості Деніса Ліхейна

Розділ 2. Шизофренія та соціальний контроль у творі «Острів проклятих»

2.1. Історія створення роману «Острів проклятих»

2.2. Шизофренія та соціальний контроль у творі «Острів проклятих»

Висновки

Summary

Список використаних джерел

XXI століття підготувало ґрунт для появи нового типу «юродивих», які фокусують в собі в гіперболічній формі канонічні ознаки, властиві даному образу в американській літературі, але на якісно новій основі. Літературознавець К.Г. Ісупов вважає, що «у своїй історії юродство отримує безліч скалярних форм вираження». Отже, даний літературний тип при збереженні провідних рис все ж відкритий для модифікацій, тому поява соціологічного юродивого в XXI столітті виступає як історична закономірність: нова дійсність диктує нову форму. Найбільш яскраве вираження процес переродження літературного образу безумців знайшло в творчій спадщині Деніса Ліхейна.

Актуальність дослідження визначено місцем роману Девіда Ліхейна «Острів проклятих» у світовій літературі ХХІ століття, зумовлено не лише потребою її осмислення відповідно до сучасних літературознавчих вимог, пошуків нових підходів до її вивчення, потребою узагальнення наявних спостережень над творчістю письменника, а й необхідністю введення індивідуального художнього досягнення Деніса Ліхейна в контекст літературознавчих уявлень про сучасне американське письменство.

Об’єкт дослідження – роман Девіда Ліхейна «Острів проклятих».

Предметом виступає шизофренія та соціальний контроль у романі Девіда Ліхейна «Острів проклятих».

Мета нашої роботи – проаналізувати виявлення шизофренії та соціального контролю у романі Девіда Ліхейна «Острів проклятих».

Завдання роботи полягає в тому щоб:

а) з'ясувати історичну основу роману та історію написання;

б) проаналізувати жанрову систему роману;

в) проаналізувати вияви шизофренії та снувального контролю в романі.

У роботі використано такі методи дослідження:

1) культурно-історичний (Іпполід Жан);

2) порівняльно-історичний метод (В. Жірмуд);

3) психологічний метод (Еміль Еннекен);

4) лінгвістичний (Якобсон).

Наукова новизна роботи полягає в дослідженні роману Девіда Ліхейна «Острів проклятих» для відтворення особливостей проявів шизофренії та соціального контролю в сучасному суспільстві.

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел. Список літератури нараховує 22 позиції.

Отже, проаналізувавши досліджений нами матеріал, можемо зробити висновки, що душевні або психічні хвороби складають численні їх форми, об'єднані в основні їх групи: психозів, неврозів і психопатій. Всю величезну різноманітність їх можна побачити в художній літературі. Кожен з видатних письменників віддавав їм данину. У більшості випадків вони представлені значно яскравіше і багатше, ніж у психіатричних посібниках та наукових працях. Ми знаємо нечисленні і боязкі спроби психіатрів звернутися до художньої літератури в інтересах розвитку психіатрії. В обсязі цієї книги можна дозволити собі тільки окремі ілюстрації, маючи на увазі інтереси збагачення психологічної теорії особистості.

Соціальний контроль — це спосіб саморегуляції соціальної системи, який забезпечує впорядкованість взаємодій між людьми завдяки нормативному регулюванню. До його системи входять всі способи реакції як великих суспільних утворень, так і конкретного індивіда на різноманітні конкретні дії людини чи то груп, всі засоби суспільного тиску для того, щоб поставити поза нормовану поведінку та діяльність у певні соціальні межі.

Роман «Острів проклятих» написаний Денісом Ліхейном у 2003 році.

Тедді Деніелс - один з найбільш незвичайних і трагічних персонажів сучасної літератури. Ветеран Другої Світової, який повернувся з пекла, з кров'ю на руках безлічі вбитих ворогів. Сильний і мужній чоловік, який думав, що назавжди перервав жахливий період власного життя, але найстрашніші випробування чекали Тедді вже після війни. Свій головний бій судовий пристав Деніелс прийняв у мирний час, отримавши несподіваний і страшний удар, який змінив його назавжди і змусив шукати втікача злочинця на Острів Проклятих...

Читаючи роман, не тільки з головою поринаєш в захоплююче і страшне розслідування дивного злочину, а й безперервно замислюєшся над символікою, художністю і істинним сенсом твору. «Острів проклятих» можна характеризувати і як психологічну драму про психіатрію, і як трилер про жахливий злочин, але можливо найточнішим визначенням жанру і теми буде трагедія про перерване життя не тіла, а розуму.

1. Барт Р. От призведений к тексту. // Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. – М.: Прогресс, 1989 - с. 425.

2. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе // Вопросы литературы и эстетики. – Москва, 1975.

5. Войтович С. О. Світ соціальних відносин в українській культурі: Історико-соціологічне дослідження. — К., 1994.

4. Гребенникова П. С. Рух літературної коміко-сатиричної традиції в сучасній зарубіжній літературі. - Іркутськ, 2007. - С. 47-55.

5. Інгарден Р. Про пізнавання літературного твору // Слово. Знак. Дискурс. – Львів: Літопис, 2002.

6. Зверев А. М., «Новый роман» // Литературная энциклопедия терминов и понятий. М.: Интелвак, 2001, с. 665-666.

7. Критская В. П., Мелешко Т. К., Поляков Ю. Ф. Патология психической деятельности при шизофрении: мотивация, общение, познание. - МГУ, 1991.

8. Луков В. А. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней / В. К. Луков. - М.: Академия, 2006. - 510 с.

9. Международная классификация болезней. / Под ред. Ю. Л. Нуллера, С. Ю. Циркина. Сфера, 2005.

10. Лихэйн Дэннис. Остров проклятих. / пер. с англ.. Сергей Таск, - М, 2011 – 201 с.

11. Психиатрия. Жариков Н. М., Тюльпин Ю. Г. М.: Медицина, 2002.

12. Піхманець Р. Психологія творчості. – Київ: Наукова думка, 1991.

13. Руководство по психиатрии / под ред. А. В. Снежневского. М.: Медицина, 1983, - 200 с.

14. Соціологія / За заг. ред. проф. В. П. Андрущенка, М. І. Горлача. — К.; Х., 1998.

15. Смелзер Н. Социология. — М., 1994.

16. Современная западная социология: Словарь. — М, 1990.

17. Хализев В. Е. Теория литературы / В. Е. Хализев. - М.: Высш. шк., 2009. - 425 с.

18. Черниш Н. Соціологія: Курс лекцій. — Львів, 1966.

19. Якуба О. Социология. — Харьков, 1995.

20. http://www.movie.ru/film-tekuschij/film-mesyatsa/ostrov-proklyatyh---Shutter-Island/.

21. http://www.sigaevpro.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=107:2010-04-27-17-15-34&catid=14&Itemid=19.

22. http://www.proficinema.ru/news/detail.php?ID=78004.