Распечатать страницу

Реферат Наукова рецензія. Науковий відгук

« Назад

Код роботи: 5164

Вид роботи: Реферат

Предмет: Видавнича справа

Тема: Наукова рецензія. Науковий відгук

Кількість сторінок: 12

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

ВСТУП

1. Важливий жанр наукової комунікації

2. Мовні кліше для написання рецензії

3. Недоліки, хиби, огріхи

4. Стисла форма письмової оцінки виконаної роботи

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

Рецензія (від латинського recensio – огляд, розгляд, оцінка) – один з найпоширеніших літературно-критичних жанрів, мета якого аналіз, оцінення художнього, мистецького, публіцистичного, наукового твору, зіставлення його з життям, а також розгляд порушених у творі суспільних проблем.

Сьогодні це один із провідних жанрів літературної критики. Рецензії на нові твори постійно розміщуються майже у всіх літературно-художніх, громадсько-політичних та наукових журналах, альманахах, вісниках, газетах (як у друкованих, так і в електронних).

Об’єкт відображення в рецензії дуже різноманітний, він охоплює політику і науку, літературу і мистецтво; предмет відображення – книга, літературні і художні твори у різних видах мистецтва. Однак охопити своєю увагою всі явища культурного чи наукового життя рецензент, звичайно, просто не в змозі, та це й неможливо через обмежені можливості ЗМІ. Тому рецензуються в основному найвизначніші спектаклі, книги, фільми, у тому числі і “скандальні”, тобто ті, які чимось привернули увагу публіки.

В залежності від специфіки твору, що відображується, рецензент обирає різні види рецензії. Газета може опублікувати наукову рецензію, написану на прохання редакції вченим, котрий оцінює книгу, в якій представлено результати наукового дослідження. Увагу рецензента можуть привернути мемуари державного діяча чи робота видатного політика, який розмірковує над особливостями процесу глобалізації. Тоді газета надрукує політичну рецензію. Газети охоче публікують театральні і кінорецензії, автори яких аналізують усі сторони нових спектаклів і кінофільмів.

Зрозуміло, що тип видання та особливості його аудиторії і визначають звернення журналістів до того чи іншого виду рецензії.

Рецензія - це критичний відгук на художній, науковий або інший твір з метою рекомендації його до друку, захисту. Вона обов'язково містить зауваження, пропозиції та висновки фахівця щодо поданої на розгляд роботи.

Відгук - це висновки уповноваженої особи (кількох осіб) про наукові роботи, фільми, вистави.

За формою рецензія і відгук дуже близькі й мають такі реквізити:

1. назва документа, заголовок, що містить:

- повну назву роботи;

- прізвище та ініціали її автора;

- видавництво та рік публікації;

- кількість сторінок;

2. текст, що містить:

- загальну характеристику теми, проблеми, роботи, яка є предметом аналізу, обгрунтування її актуальності;

- стислий виклад змісту роботи;

- критичні зауваження, висновки з пропозиціями;

3. підпис, що завіряється печаткою;

4. дата.

1. Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови: Навчальний посібник / Н. Д. Бабич. - Львів.: Світ, 2003. - 432 с.

2. Волкотруб Г. Практична стилістика української мови: Навчальний посібник. / Г. Волкотруб. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2004. – 256 с.

3. Коваль А. П. Ділове спілкування; Навч. посібник. / А. П. Коваль. – К.: Либідь, 1992. - 280 с.

4. Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови. / А. П. Коваль. – К.: Вища школа, 1987. – 352 с.