Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Зарубежная литература (Мировая литература) \ 4374. Контрольна робота Оновлення художніх принципів оповіді у «Декамероні» Джованні Боккаччо

Контрольна робота Оновлення художніх принципів оповіді у «Декамероні» Джованні Боккаччо

« Назад

Код роботи: 4374

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Зарубіжна література

Тема: Оновлення художніх принципів оповіді у «Декамероні» Джованні Боккаччо

Кількість сторінок: 12

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Визначити наративні рівні твору

2. Розкриття поетики фрагменту і цілого в романі «декамерон». Структурно-композиційна цінність в «Декамерон». Поняття принципу «рамки»

3. «Рама» в Декамероні

4. Гурток Маргарити Новарської

5. Характеристика новел Бокаччо

Висновки

Список використаної літератури

У творчості Боккаччо тривалий час співіснували залишки середньовічного світогляду та світогляду доби Відродження. «Воюючи» із Середньовіччям, Боккаччо звертається до античних образів та мотивів, які письменник переосмислив та до яких звертався як до своєрідного виправдання своїх гуманістичних теорій.

Кохання у творах Боккаччо зображене з використанням різних образів та різних сюжетних колізій: це не лише ідилічні картини щастя розділеного почуття, але часто й нечесність, вчинки, гідні засудження. Але одне виправдовує Боккаччо у своїх творах — прагнення до щастя у коханні і право людини на звичайне людське щастя.

Не заперечуючи релігії чи її приписів, він, проте, не боїться порушувати тему нечесності, хабарництва та аморальності у лавах священиків, чим, за великим рахунком, прислужується саме утвердженню релігії та її розквіту.

Проблематика творчості Боккаччо дуже різноманітна (навіть у «Декамероні» коло висвітлених проблем доволі широке), але у будь-яку нову чи традиційну тему письменник вносить гуманістичний пафос Ренесансу та власні роздуми.

1. Андреев М. Новеллино в истории итальянской литературы и европейской новеллы / М. Андреев // Новеллино. - М.: Наука, 1984. - С. 219-252.

2. Бацевич Ф. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник / Ф. Бацевич. - К.: Видавничий центр "Академія", 2004. - 344 с.

3. Боброва М. Н. Вашингтон Ирвинг / М. Н. Боброва // Романтические традиции американской литературы ХІХ в. и современность: М.: Наука, 1982. - С. 92-99.

4. Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и термины / Под редакцией Чернец Л. В. - М.: "Высшая школа",1999. - 452 с.

5. Дуб К. Життєва конкретика жанру новели в теоретичному аспекті / К. Дуб // Роди і жанри літератури. Зб. наук. праць. - Одеса: Astroprint, 1997. - С. 18-19.

6. Денисюк І. Поетика новели / І. Денисюк // Жовтень. - 1969. - №10. - С. 127-134.

7. Затонский Д. Что такое модернизм / Д. Затонский // Контекст. - 1974. Литературно-теоретические исследования. - М., 1975. - С. 141.

8. Літературознавчий словник-довідник // За ред. Р. Громяка. - К.: Академія, 1997. - 752 с.

9. Лесли Р. Сюрреализм. Мечта о Революции / Р. Лесли. - М.: Белфаксиздат групп, 1997. - С. 59.