Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Лексикология английского языка \ 4339. Курсова робота Особливості перекладу фразеологізмів біблейської тематики сучасного англомовного дискурсу

Курсова робота Особливості перекладу фразеологізмів біблейської тематики сучасного англомовного дискурсу

« Назад

Код роботи: 4339

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Лексикологія англійської мови

Тема: Особливості перекладу фразеологізмів біблейської тематики сучасного англомовного дискурсу

Кількість сторінок: 34

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 650 грн

Вступ

Розділ 1. Поняття і види фразеологізмів

1.1. Поняття фразеологізмів

1.2. Класифікація фразеологізмів

Розділ 2. Способи перекладу фразеологізмів з англійської мові на українську

Розділ 3. Складності перекладів фразеологізмів з англійської мови на українську

Розділ 4. Особливості перекладу біблійного тексту

4.1. Буквальний і ідіоматичний переклад

4.2. Асоціативні відносини між значеннями

Висновок

Список використаних джерел

Біблійні тексти протягом усього свого існування привертали пильну увагу. Над ними працювали священики, теологи, філологи, лінгвісти. На сьогоднішній день Біблія становить інтерес не тільки з релігійної, але і з лінгвістичної точки зору. Будучи зборами класичних текстів і будучи невід'ємною частиною світової літературно-мистецької спадщини, Біблія являє собою зовсім особливий твір, вивчення якого може пролити світло не тільки на історико-політичні події, але і на історію розвитку і зміни мов, на які вона неодноразово переводилася.

Біблія по праву вважається Книгою Книг. Це найпопулярніша, тиражується, видавана і переказується на багато мов світу, книга. Разом з тим вона також є найважливішим літературним джерелом фразеологічних одиниць. Про колосальному вплив, який справили на англійську мову переклади Біблії, говорилося і писалося багато; протягом століть Біблія була найбільш широко читаних і цитованої в Англії книжкою. Не тільки окремі слова, а й цілі ідіоматичні вирази (часто буквальні переклади давньоєврейських і грецьких ідіоми) увійшли в англійську мову зі сторінок Біблії. Число біблійних оборотів і виразів, які увійшли в англійську мову, таке велике, що зібрати і перерахувати їх було б дуже нелегким завданням.

Прагнення створити єдино правильний переклад приводило до зміни первісного біблійного тексту, розвиток мови подавала перекладачам певні вимоги викладу тексту, розвиток теології і численні тлумачення біблійних текстів приводили до того, що тексти перекладів Біблії істотно відрізняються один від одного.

Мета даної роботи - простежити історію створення перекладів Біблії на англійську мову та їх роль у подальшому розвитку мови, а також виявити специфічні особливості перекладу біблійних текстів та зміни, що відбулися в мові Біблії за цей час.

Досягнення мети роботи передбачає виконання таких завдань:

- розглянути основні принципи перекладу і семантичного аналізу Біблії;

- простежити історію перекладів Біблії на англійську мову;

- виявити та описати зміни в лексиці, граматиці, графіку і художньо-виражальних засобах в текстах різного часу.

Актуальність теми полягає в тому, що специфічність перекладу фразеологізмів з англійської мови на українську має певні проблеми, з якими стикається перекладач. Актуальним є і те, що з кожним днем знаходяться нові вирішення цих проблем під час перекладу.

Предмет дослідження: теоретичні інформативні джерела щодо перекладу англійських фразеологізмів на українську мову.

Об’єкт дослідження: англійські фразеологізми.

Методи дослідження:

1. Теоретико-описовий. Тобто в даному випадку, використовуючи теоретичну літературу, а також наявні приклади англійських фразеологізмів, зробити власний аналіз.

2. Класифікація, а саме: поділити англійські фразеологізми по групах за певними ознаками та надати кожному з них детальну характеристику.

Актуальність теми доведена, а саме: специфічність перекладу фразеологізмів з англійської мови на українську має певні проблеми, з якими стикається перекладач. Актуальним є і те, що з кожним днем знаходяться нові вирішення цих проблем під час перекладу.

Мета дослідження досягнута: виявили проблеми стосовно перекладу фразеологізмів з англійської мови на українську та знайти правильне рішення виявлених проблем.

Завдання курсової роботи виконані:

- надали поняття англійських фразеологізмів,

- показали класифікацію англійських фразеологізмів,

- дослідили способи перекладу англійських фразеологізмів,

- виявили складність перекладу фразеологізмів з англійської мови на українську.

Переклад Біблії являє собою одне з найбільш значущих явищ становлення і розвитку людської цивілізації. З дохристиянської античності і до наших днів Біблія виявляється одним з головних джерел творчого натхнення перекладачів. Важко знайти у світовій літературі книгу, яка привертала б увагу перекладачів протягом більше двох тисяч років, яка б витримала стільки переказів на величезну кількість мов світу.

Переклади біблійних текстів виконували в історії культурного розвитку людства величезну цивілізаторську місію. Ці переклади служили не тільки поширенню християнських ідей, але й були головним знаряддям становлення нових мов Європи. Разом з перекладом Біблії просвітителі Кирило та Мефодій принесли слов'янам їх писемність.

Завдяки діяльності Мартіна Лютера з перекладу Біблії на німецьку мову народ Німеччини отримав свій єдиний виразний і потужний національний мову.

Англійська мова багато в чому зобов'язаний своєму розвитку і досконалості завдяки «Біблії короля Якова». Так само, як це сталося з творіннями Шекспіра, багато цитати з Біблії короля Якова стали частиною сучасної англійської мови. І вони теж часто використовуються неусвідомлено, без найменшого уявлення про їх походження. Визнана «авторизованій версією» біблійного перекладу, ця книга також вважається першим твором англійської класики, які надали найсильніший вплив на англійську мову.

У перекладі Біблії були закладені основи тих перекладацьких прийомів, з якими професіонали працюють і сьогодні.

Багатомовність Біблії свідчить про найбільшу ролі перекладу у розвитку людської цивілізації. Адже якщо в Біблії спочатку міститься все, що ми зустрічаємо у світовій літературі двох тисячоліть, то вся література виявляється у відомому сенсі перекладом.

1. Арнольд І. В. Стилістика сучасної англійської мови. - Л: Просвістництво, 1988. - 301 с.

2. Арутюнова Н. Д. Метафора і дискурс // Теорія метафори. - М.: Прогресс, 1990.

3. Арутюнова Н. Д. Мовна метафора // Лінгвістика і поетика. - М.: Наука, 1989.

4. Арутюнова Н. Д. Мовна метафора // Лінгвістика і поетика. - М.: Наука, 1979.

5. Архангельський В. Л. Стійкі фрази в сучасній російській мові. Вид-во Ростовського університету, 1964

6. Віноградов В. С. "Переклад. Загальні і лексичні питання", Книжковий дім "Університет" 2004.

7. Гвоздарев Ю. Основи російського фразоутворення. Ростов - на Дон. Вид. Ростовського університету, 1977. 134 с.

8. Золотова Л. М. До проблеми регулярності у сфері фразеологічної номінації // Фразеологічна система німецької та англійської мов. М.: Лінгвіст, 2000.

9. Кунин А. В. Англо-російський фразеологічний словник. - М.: Російська мова, 1999.

10. Кунин А. В. Курс фразеології сучасної англійської мови. М.: Вища шк., 1990.

11. Потебня А. А. Із записок з російської граматики. Т. 1-2. - М.: Наукова книга, 1958.

12. Савицький В.М. Англійська фразеологія: Проблеми моделювання. Самара, 1993.

13. Смирницький А. І. Лекції з історії англійської мови. - 3-є вид. М.: Видавництво: КДУ; Добросвіт, 2006 p. 236 стор.

14. Сомерсет Моем "Вибрані" М.: "Ін. мова", 2006.

15. Телія В. М. Конотативний аспект семантики номінативних одиниць. - М.: Наука, 1986.

16. Телія В. М. Метафора як модель сенсу виробництва та її експресивно-оцінна функція. // Метафора в мові та тексті. М.: Наука, 1988.

17. Телія В. М. Російська фразеологія: Семантичний, прагматичний і лінгвокультурологічний аспект. - М.: Школа "Мови російської культури", 1996.

18. Честертон Г. К. Письменник в газеті. М., 1984. С. 242

19. Ухтомський А. В. Фразеологізми в сучасній англійській пресі: Автентичні приклади; Стійкі словосполучення і ідіоматичні вирази; Тренувальні вправи: Навчальний посібник, КомКніга, 2006.

20. Шанський М. М. Фразеологія сучасної російської мови. М., 1985.

21. Шмельов Д. Н. Сучасна мова. Лексика. - М.: Наука, 2000.

22. Шолохов М. А. Скарбниця народної мудрості. Прислів'я російського народу. М., 1957.

Словники:

23. Мюллер В. К. Новий англо-російський словник 160 000 слів. М.: "Російська мова", 1999.

24. Тлумачний перекладознавчий словник 3-є видання, перероблене. - М.: Флінта: Наука Л. Л. Нелюбін 2003 / [Eлектроний ресурс] // http://enc-dic.com/translate/Jetimologicheski-slovar-1004.html.

Електроні ресурси:

26. Англійські фразеологізми / [Eлектроний ресурс] // http://www.english-distance.ru/mod/glossary/view.php?id=626.

27. Англійські ідіоми / [Eлектроний ресурс]// http://www.native-english.ru/expressions.

28. М. П. БРАНДЕС, В. І. ПРОВОТОРОВ ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АНАЛІЗ ТЕКСТУ / [Eлектроний ресурс]// http://samlib.ru/w/wagapow_a_s/tr-analysis.shtml.

29. Словник сленгу і ідіом / [Eлектроний ресурс]// http://audio-class.ru/slang/a-slang.html.