Распечатать страницу

Дисертаційна робота Історія журналістики Великобританії

« Назад

Код роботи: 4336

Вид роботи: Дисертаційна робота

Предмет: Історія зарубіжної журналістики та видавничої справи

Тема: Історія журналістики Великобританії

Кількість сторінок: 235

Дата виконання: 2011

Мова написання: українська

Ціна: 2000 грн

РОЗДІЛ 1. ВІД ПРОТОЖУРНАЛІСТСЬКИХ ЯВИЩ ДО ЖУРНАЛІСТИКИ ХІХ СТОЛІТТЯ

1.1. Довгий шлях до книгодрукування (2 тис. рр. до н.е. – остання третина ХV ст.)

1.2. Книгодрукування в Британії – каталізатор появи безпосередніх попередників перших англійських газет (ХV – ХVІ ст.)

1.3. Перші британські газети (кінець ХVІ – перша третина ХVІІ ст.)

1.4. Суспільство та журналістика часів Англійської революції (1640 – 1660)

1.5. Публічна постановка питання свободи слова та друку у памфлетах Дж. Мільтона, Дж. Лільберна, Дж. Вінстенлі

1.6. Журналістика в період реставрації Стюартів

1.7. Журналістика епохи раннього англійського Просвітництва (1689 – 1714)

1.8. Засновники справжньої англійської журналістики

1.9. Англійська журналістика середини ХVІІІ століття

1.10. Англійська журналістика кінця ХVІІІ століття

1.11. Поява газети «Таймс»

Висновки розділу 1

РОЗДІЛ 2. ЖУРНАЛІСТИКА ХІХ СТОРІЧЧЯ

2.1. Англійська преса в умовах боротьби за скасування «податків на знання» (1800 – 1861 рр.)

2.2. «Таймс» у першій половині ХІХ сторіччя

2.3. Скасування «податків на знання» та становлення сучасної преси Англії

2.4. «Рейтер» розвивається

2.5. Поява якісної та масової преси, перших медіа-імперій

2.6. «Таймс» у другій половині ХІХ сторіччя

2.7. Соціальна диференціація британських видань

Висновки розділу 2

РОЗДІЛ 3. ПЕРІОДИКА ХХ СТОРІЧЧЯ

3.1. Періодичні видання Великобританії першої половини ХХ ст.

3.2. Газета «Таймс» у першій половині ХХ ст.

3.3. Інформаційне агентство «Рейтер» у першій половині ХХ ст.

3.4. Періодичні видання Великобританії другої половини ХХ ст.

3.5. Медіа-магнат Руперт Мердок

3.6. Газета «Таймс» у другій половині ХХ ст.

3.7. Медіа-магнат Роберт Максвелл

3.8. Інформаційне агентство «Рейтер» у другій половині ХХ ст.

Висновки розділу 3

РОЗДІЛ 4. ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧНІ ЛІНІЇ БРИТАНСЬКОЇ ПРЕСИ

4.1. Україна в публікаціях «Файненшл Таймс» і «Eкономіст» (липень – грудень 1998 р.)

4.2. Дослідження широкомасштабних економічних питань у журналі «Економіст» і газеті «Файненшл Таймс» (серпень – грудень 1998 р.)

Висновки розділу 4

РОЗДІЛ 5. РАДІОМОВЛЕННЯ І ТЕЛЕБАЧЕННЯ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

5.1. Телерадіомовна корпорація Бі-Бі-Сі

Висновки розділу 5

РОЗДІЛ 6. СВОБОДА ЗМІ, ЖУРНАЛІСТСЬКА ЕТИКА ТА ПРАВО У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

6.1. Правове поле британських ЗМІ

6.2. Вплив Європейського права на становище ЗМІ у Великобританії

Висновки розділу 6

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аникст А. История английской литературы / А. Аникст. – М., 1956. – 468 с.

2. Барг М. А. Великая английская революция в портретах ее деятелей / М. А. Барг. – М., 1991. - 483 с.

3. Беглов С. И. Монополии слова / С. И. Беглов. – М., 1969. –406 с.

4. Беглов С. И. Монополии слова / 2-е изд., доп / С. И. Беглов. – М., 1972. – 403 с.

5. Беглов С. И. Внешнеполитическая пропаганда. Очерк теории и практики / С. И. Беглов. – М., 1984. – 366 с.

6. Беглов С. И. Печать Великобритании // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика / С. И. Беглов. – 1993. – № 3. – С. 47 – 56.

7. Беглов С. И. Синдром хозяйского влияния / С. И. Беглов // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. – 1994. – № 1. – С. 21.

8. Беглов С. И. Британская печать на исходе века / С. И. Беглов / Фак. журн. МГУ. – М., 1995. – 53 с.

9. Беглов С. И. Империя меняет адрес. Британская печать на рубеже тысячелетий / С. И. Беглов. – М., 1997. – 136 с.

10. Беглов С. И. Четвертая власть: британская модель. История печати Великобритании от «новостных писем» до электронных газет / С. И. Беглов. – М., 2002. – 256 с.

11. Власов Ю. Средства массовой информации и современное буржуазное государство / Ю. Власов. – М., 1985. – 224 с.

12. Всемирная история. – М., 1958. – Т. 7. – С. 51.

13. Журналистика западноевропейских стран. – Л., 1990. – С. 95.

14. Зарубежная коммунистическая и рабочая журналистика. – М., 1989. – С. 84.

15. Звавич И. С. Английская пресса / И. С. Завич. – М., 1946. - 53 с.

16. Законодательство английской революции, 1640 – 1660. – М.; Л., 1946. – С. 59-65.

17. Зарубежная печать (капиталистические и развивающиеся страны). – М., 1973. – Вып. 1. – С. 16.

18. Засоби масової інформації у Сполученому Королівстві / Британська Рада в Україні. – К., 1999. – 52 с.

19. История зарубежной коммунистической и рабочей печати, 1917-1945 гг.: Хрестоматия / Под ред. Я. Н. Засурского. – М., 1981. – 455 с.

20. История зарубежной литературы XVІІІ века. – М., 1967. – С. 68-78.

21. История мировой журналистики / Беспалова А. Г., Корнилов Е. А., Короченский А. П., Лучинский Ю. В., Станько А. И. – Изд. второе. – Ростов-на-Дону, 2000. – 350 с.

22. История печати: Антология (Д. Мильтон «О свободе печати», Л. Саламон «Всеобщая история прессы», Н. Новомбергский «Освобождение печати»). – М., 2001. – С. 38-45

23. Кертман Л. Е. География, история и культура Англии / Л. Е. Кертман / 2-е изд. – М., 1979. – 384 с.

24. Крылов Б. С. Государственный строй Великобритании / Б. С. Крылов. – М., 1957. – 82 с.

25. Кучерова Г. Э. Очерки теории зарубежной журналистики (ХІХ – первая половина ХХ вв.) / Г. Э. Кучерова. – Ростов-на-Дону, 2000. – 224 с.

26. Лабутина Т. Л. У истоков современной демократии: Политическая мысль английского просвещения (1689 – 1714) / Т. Л. Лабутина. – М., 1994. – С. 142.

27. Лапицкий И. Короли лжи и сенсацій / И. Лапицкий. – М., 1967. – 224 с.

28. Лучинский Ю. В. Очерки истории зарубежной журналистики / Ю. В. Лучинский. – Краснодар, 1996. – 140 с.

29. Любимов Б. И. Семьдесят лет Британского вещания (Краткая история радиовещания и телевидения Великобритании) / Под ред. Я. Н. Засурского. – М., 1995. – 70 с.

30. Матвеев В. А. Империя Флит-Стрит / В. А. Матвеев. – М., 1961. - С. 49

31. Мезенцев В. Ф. Проблемы войны и мира и общественное мнение Великобритании (1935 – 1940 гг.) / В. Ф. Мезенцев. – М., 1992. – 20 с.

32. Михайлов С. А. Современная зарубежная журналистика: состояние, перспективы / С. А. Михайлов. – СПб., 1998. – 24 с.

33. Михайлов С. А. Зарубежная журналистика: традиционные и новые СМИ / С. А. Михайлов. – СПб., 1999. – 446 с.

34. Мыцик Л. Н. Общественно-политические, научные и культурные связи СССР с Великобританией в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945) / Л. Н. Мыцик. – М., 1993. – С. 45.

35. Мыцик Л. Н. Особенности восприятия советской культуры в Англии в годы Великой Отечественной войны // Россия и Европа в ХІХ – ХХ веках. Проблемы взаимовосприятия народов, социумов, культур / Отв. ред. А. В. Голубев. – М., 1996. – С.201 – 209.

36. Новейшая история зарубежных стран: Европа и Америка. 1917 – 1945. – М., 1989. – С. 45-48.

37. Новомбергский Н. Освобождение печати во Франции, Германии, Англии и России / Н. Новомбергский. – СПб., 1906. – 333 с.

38. Новая История. АН СССР. – Т. 1. 1640 – 1789. – М., 1951. – 472 с.

39. Периодическая печать на Западе. – СПб., 1904. – С. 214-216.

40. Поздеева Л. В. Лондон – Москва. Британское общественное мнение и СССР. 1939 – 1945 / Л. В. Поздеева. – М., 2000. – 305 с.

41. Рабочее движение Великобритании. ХІХ – ХХ вв. – М., 1979. – 424 с.

42. Рамазанова Н. К. Ежедневная коммунистическая печать в Англии в годы второй мировой войны и послевоенный период / Н. К. Рамазанова. – М., 1974. – 73 с.

43. Сапунов В. И. Изменение в экономическом статусе агентства «Рейтер» в 80-е – 90-е годы ХХ века / В. И. Сапунов // Акценты. Новое в журналистике и литературе. – 2000. – Вып. 1 – 2 (18 – 19). – С. 37 – 43.

44. Сапунов В. И. Информационные агентства: к истории становления // Журналистика в 2000 году: реалии и прогнозы развития: Тезисы Междунар. науч.-практ. конф. 30 января – 3 февраля 2001 года / В. И. Сапунов. – В 9 ч. – М., 2001. – Ч. ІV. – С. 30 – 31.

45. Сатурин Д. Очерк периодической печати в Англии // Периодическая печать на Западе / Д. Сатурин. – СПб., 1904. – С. 101 – 166.

46. Сиберт Ф., Петерсон Т., Шрамм У. Четыре теории печати / Ф. Сиберт, Т. Петерсон, У. Шрамм. – М.: Нац. ин-т прессы; Вагриус, 1998. – 223 с.

47. Скосырев В. Мятеж в империи Мэрдока / В. Скосырев // Известия. – 1998. – 5 март. – С. 98-100.

48. Смирнова И. С. Становление «Файненшл Таймс» как яркого представителя деловой прессы Великобритании // Век информации: Тезисы науч.-практ. семинара / Сост. С. М. Виноградова. – СПб., 1995. – С. 25 – 27.

49. Смирнова И. С. Современная экономическая пресса Великобритании // Журналистика – ХХ век: эволюция и проблемы: Тезисы междунар. науч.-практ. конф. / Отв. ред. Г. В. Жирков. – СПб., 1996. – С. 30 – 31.

50. Смирнова И. С. Г. Маркс и Д. МакРэй – основатели британской финансово-экономической прессы // Средства массовой информации в современном мире. 1997: Тезисы Междунар. науч.-практ. конф. 23 – 24 апреля 1997 года. – СПб., 1997. – С. 28.

51. Смирнова И. С. Некоторые тенденции развития деловой прессы Европы // Логос. Общество. Знак (к исследованию проблемы феноменологии дискурса): Сб. науч. тр. / Отв. ред. Б. Я. Мисонжников. – СПб., 1997. – С. 119 – 123.

52. Смирнова И. С. Период становления в истории «Файнэншл таймс» // Невский наблюдатель / И. С. Смирнова. – 1997. – № 2. – С. 82 – 84.

53. Смирнова И. С. Жанровые особенности «Financial Times» // Средства массовой информации в современном мире. 1999: Тезисы Междунар. науч.-практ. Конф / И. С. Смирнова. – СПб., 1999. – С. 22.

54. Смирнова И. С. Становление и развитие финансово-экономической прессы Великобритании (на примере Financial Times): Автореферат дис... канд. филол. Наук / И. С. Смирнова: Специальность 10.01.10 – журналистика. – СПб., 1999. – 35 с.

55. Смирнова И. С. Электронные издания Financial Times // Периодическая печать на пороге электронной эры: Материалы науч.-практ. семинара «Современная периодическая печать в контексте коммуникативных процессов (мультимедиа и газета завтрашнего дня) 17 – 18 марта 1999 года, Санкт-Петербург» / Отв. ред. Б. Я. Мисонжников. – СПб., 2000. – С. 88 – 91.

56. Соколов В. С. Западные мас-медиа: достижения и проблемы // Факультет журналистики: Первые 50 лет. Статьи, очерки / Отв. ред., сост. С. Г. Корконосенко. – СПб., 1996. – С. 21 – 46.

57. Соколов В. С., Виноградова С. М. Периодическая печать Великобритании / В. С. Соколов, С. М. Виноградова. – СПб., 2000. – 112 с.

58. Стровский Д. Л. Собственник газеты и редакционный коллектив: особенности взаимоотношений (на примере национальной прессы Великобритании) / Д. Л. Стровский // Акценты. Новое в журналистике и литературе: Альманах фак. журн. ВГУ. – 1997. – № 3 – 4. – С. 27.

59. Телень Э. Ф. Социальная мимикрия буржуазных массовых газет Великобритании / Э. Ф. Телень. – М., 1978. – С. 5-6.

60. Телень Э. Как готовят профессионалов / Э. Телень // Журналист. – 1985. – № 10. – С. 60-61.

61. Тревельян Д. Социальная история Англии / Д. Тревельян. – М., 1959. – С. 84

62. Трубицына И. В. Зарождение и развитие английской журналистики / И. В. Трубицына. – М., 1981. – 201 с.

63. Трубицына И. В. Английская журналистика ХVІІ в. / И. В. Трубицына // Вестник Моск. ун-та. Сер. 10. Журналистика. – 1978. – № 2. – С. 83 – 92.

64. Уилхэлм Д. Коммуникации и власть / Д. Уилхэлм. – СПб., 1993. – 144 с.

65. Ферхульст С. Точка зрения английского правительства на конвергенцию телекоммуникационных, вещательных и информационных технологий / С. Ферхульст // Закон и Право. – 1998. – № 6. – С. 9-11.

66. Хейнз Д. Максвелл. Биография успеха издателя, миллиардера, політика / Д. Хейнз. – Москва; Тбилиси, 1991. – 496 с.

67. Хорольский В. В. Публицистика русских и английских символистов рубежа ХІХ – ХХ вв.: современное звучание / В. В. Хорольский // Средства массовой информации в современном мире. 2000: Тезисы Междунар. науч.-практ. конф. – СПб., 2000. – С. 159 – 160.

68. Черноусов М. «Таймс» и «Биг Бен» / М. Черноусов // Журналист. – 1981. – № 3. – С. 72.

69. Шлютер Г. Чартистское движение / Г. Шлютер. – М., 1924. – 72 с.

70. Штокмар В. В. История Англии в Средние века / В. В. Штокмар. – М., 1973. – 112 с.

71. Энтин В. Правовое регулирование деятельности прессы за рубежом: (Обзор законодательных документов) / В. Энтин. – Вып. № 1. – М., 1992. – 54 с.

72. Altick P. R. The English Common Reader. A Social History of the Mass Reading Public, 1800 – 1900 / P. R. Altick. – Chicago, 1957. - pp. 329-330.

73. Aspinall A. Politics and the Press. 1780 – 1850 / А. Aspinall. – London, 1949. – 432 р.

74. Andrews A. The History of British Journalism / А. Andrews. – London, 1859. - pp. 8-9.

75. Bumpus B., Skelf B. Seventy Years of International Broadcasting / B. Bumpus, B. Skelf // Communication and Society. – № 14. – P. 41 – 43.

76. Catalogue of Pamphlets, Books, Newspapers and Manuscripts relating to the Civil War, the Commonwelth and Restoration – collected by George Thomson / 1640 – 1661. – London, 1908. – V. 5. – 112 р.

77. Collet C. D. History of the Taxes om Knowledge, their Origin and Repeal / C. D. Collet. – London, 1933. – 248 р.

78. Fyfe H. Sixty Years of Fleet Strit / H. Fyfe. – London, 1949. – Р. 59-75

79. Gerald J. The British Press Under Economic Controls / J. Gerald. – London, 1956. – 590 р.

80. Harris W. The Daily Press / W. Harris – Cambridge, 1946. – Р. 96-99.

81. Harrison S. Poor Men’s Guardians: A record of the the struggles for a democratic newspaper press, 1763 – 1973. – London, 1974. – 112 р.

82. Herd H. The March of Journalism: The Story of the British Press from 1622 to the Present Day. – London, 1952. – Р. 13.

83. The History of the Times. – London, 1950. – Vol. І.; 1952. – Vol. ІІ.; 1955 – Vol. ІІІ, Vol. ІV. – 528 р.

84. Hollis P. The Pauper Press. A study in Working – class Radicalism, 1830. – London, 1970. – Р. 116.

85. Hudson D. and Hollis L. British Journalists and Newspapers. – London, 1953. – 559 р.

86. Maddox B. A Global Web of Connections Following Four Decades of Growth // Financial Times. – 1991. – Nowember. – P. 6.

87. Read D. The Power of News: The History of Reuters. 1849 – 1989. Oxford, 1992. – 431 р.

88. Self C. The Flight from Fleet Street: Causes and Consequenes // Gazette. – 1990. – № 45. – P. 58 – 62.

89. Willcock J. Empire may be Dismembered // The Gardian. – 1991. – November. – P. 6.

90. Williams F. Dangerous Estate. – Toronto, 1957. – 29 р.

91. Williams F. The Right to know. The Rise of the World Press. – London – Harlow, 1969. – Р. 53-65.

92. Williams R. Popularity of the Press // The Listener. – 1970. – October, 15. – Vol. 84. – № 2168. – 217 р.

93. Williams R. The Long Revolution. – London, 1961. – 399 р.

94. Williams R. The Radical and/or Respectable. In: The Press we Deserve. / Ed. By R. Boston. – London, 1970. – Р. 44-49.


ДОВІДКОВА ЛІТЕРАТУРА

95. Зарубежная печать: Краткий справочник / Под ред. С. А. Лосева. – М., 1986. – 526 с.

96. Курьянов Е. И. Англо-русский словарь по средствам массовой информации. – М., 1993. – 320 с.

97. Печать зарубежных стран. Западная Европа. Америка. Австралия. / Под ред. Н. Г. Пальгунова и М. А. Харламова. Редактор – составитель сборника Я. Н. Засурский. – М., 1962. -288 с.

98. Страны мира: Справочник. – М., 1993. – С. 74 – 76.

99. Страны мира: Справочник. – М., 1997. – С. 70 – 73.

100. The Oxford Dictionary of current English. Complited by F. Y. Fowler and H. W. Fowler. Fourth Edition. – Oxford, 1942. – 725 р.

101. Nouveau Petit Larousse. Dictionnaire Encyclopedique. – Paris, 1952. – 220 р.

102. Nouveau Petit Larousse. – Paris, 1958. – 150 р.

103. Britain 1991. An Official Handbook. – London, 1992. – Р. 44.