Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Журналистское расследование \ 4326. Шпаргалка з курсу Журналістське розслідування - 68 питань

Шпаргалка з курсу Журналістське розслідування - 68 питань

« Назад

Код роботи: 4326

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Журналістське розслідування

Тема: 68 питань

Кількість сторінок: 75

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 600 грн

1. Агентства журналістських розслідувань у структурі сучасних українських ЗМІ

2. Американські джерела журналістського розслідування як методу й жанру

3. Антикорупційні журналістські розслідування

4. Архіви як джерело інформації, їхня важливість для розслідування

5. Бібліотеки, загальна і спеціальна література як джерело інформації

6. Вибір теми розслідування

7. Види екологічних злочинів і правопорушень та особливості їх розслідування

8. Використання ілюстрацій у публікації

9. Генеральне інтерв’ю

10. Державні установи, правоохоронні органи, громадські організації, політичні й державні діячі як джерело інформації

11. Джерела-люди та пошук інформації про особу

12. Документальні джерела

13. Допублікаційна юридична експертиза. Публікація. Архівування

14. Досвід міжнародних розслідувань

15. Достовірність як найважливіша вимога до тексту журналістського розслідування

16. Поняття аргументації та її роль у створенні доказових текстів

17. Етичні проблеми розслідувальної журналістики

18. Захист джерел інформації

19. Зміст права на доступ до інформації: загальний та спеціальний стандарт

20. Інвестигійна онлайн-журналістика

21. Інтернет як джерело інформації

22. Інформаційна безпека журналістського розслідування

23. Історія зародження розслідувальної журналістики: світовий контекст

24. Класифікація джерел інформації

25. Майнова безпека журналіста-розслідувача

26. Методи впливу журналіста на чиновників, які відмовляють у наданні інформації. Відбір інформації в процесі розслідування

27. Методи збору емпіричної інформації: метод спостереження, методи інтерв’ю і бесіди, метод опрацювання документів, метод експерименту

28. Методи осмислення отриманої інформації: оцінювання інформації, методи логічного осмислення, методи доказу й спростування, методи причинно-наслідкового аналізу, методи аналізу й синтезу, гіпотетичний метод, метод історизму

29. Методи розслідування соціально-побутових злочинів

30. Мова тексту журналістського розслідування як запорука ясності викладу фактів і думок автора

31. Найнебезпечніші періоди розслідування

32. Написання тексту. Верстка / монтаж

33. Нові можливості для журналістів-слідчих у зв’язку з технологізацією процесу збору й опрацювання інформації

34. Огляд друкованих видань: журналістські розслідування як компоненти суспільно-політичних ЗМІ та як самостійні елементи спеціалізованих видань

35. Огляд умов реалізації права на доступ до інформації

36. Особиста безпека під час журналістського розслідування у звичайних та кризових умовах

37. Особливості пошуку документів та роботи з ними

38. Особливості проведення розслідування на … тему (самостійну дібрану тематику, як-от: екологічну тему, медичну тощо, на конкретних прикладах та із вагомим залученням теоретичного аналізу)

39. Особливості роботи з джерелами-людьми

40. Особливості телевізійного розслідування

41. Перешкоди в роботі журналістів-розслідувачів

42. Перспективи розвитку розслідувальної журналістики в Україні

43. Плата джерелам за надану інформацію: до питання про коректність професійного вчинку

44. Поняття про журналістське розслідування як медіа-напрям, метод роботи, аналітичний жанр

45. Попереднє оцінювання перспективності теми

46. Право користуватися засобами фіксації інформації в суді

47. Право на своєчасну та повну відповідь на інформаційний запит

48. Прес-служби як джерела інформації

49. Принципи побудови тексту

50. Процедура подання інформаційного запиту

51. Реалізація плану розслідування

52. Режими доступу до інформації

53. Розроблення плану проведення розслідування

54. Розслідування на історичну тему

55. Розслідування політичних злочинів

56. Систематизація отриманої інформації та її збереження

57. Скарга до Служби безпеки України як дієвий спосіб одержання доступу до інформації

58. Способи проведення та опублікування журналістського розслідування

59. Становлення жанру розслідування в Росії та Україні

60. Суть основних етичних вимог, їхня роль у професійній діяльності журналіста

61. Телевізійні розслідувальні проекти

62. Типові фахові помилки та шляхи їх уникнення

63. Традиції журналістського розслідування в країнах Західної Європи

64. Традиції розслідувань у світовій та українській літературі й журналістиці

65. Умови й можливості розслідування економічних злочинів

66. Фахова реакція журналіста на некоректну поведінку співбесідника

67. Формулювання розслідувальної гіпотези

68. Юридична безпека журналіста