Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Соціальна педагогіка - 41 питання

« Назад

Код роботи: 4320

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Соціальна педагогіка

Тема: 41 питання

Кількість сторінок: 53

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

1. Дайте визначення соціальної педагогіки як науки

2. Схарактеризуйте об’єкт та предмет дослідження соціальної педагогіки

3. Поясніть взаємозв’язки соціальної педагогіки з іншими науками

4. Розкрийте підходи до соціальної педагогіки А. Дістервега, П. Наторпа

5. Схарактеризуйте основні відмінності соціальної педагогіки і соціальної роботи як систем наукових знань

6. Схарактеризуйте основні принципи соціальної педагогіки

7. Чому А.С. Макаренка вважають представником соціальної педагогіки? Розкрийте основні погляди А.С. Макаренка на виховання

8. Чому педагогічні ідеї і практичну діяльність О.В. Сухомлинського можна вважати основою соціальної педагогіки?

9. Назвіть основні категорії соціальної педагогіки, обґрунтуйте відповідь

10. Розкрийте сутність соціального середовища як категорії соціальної педагогіки

11. Розкрийте сутність соціалізації як провідної категорії соціальної педагогіки

12. Розкрийте роль основних інститутів соціалізації людини

13. Визначте особливості впливу на соціалізацію людини мікро-, мезо-, макро-, мегафакторів

14. Визначте роль загальноосвітньої школи як інституту соціалізації дитини

15. Розкрийте сутність та особливості соціально-педагогічної діяльності

16. Визначте сутність соціального виховання

17. Розкрийте основні положення Конвенції ООН про права дитини

18. Представте систему Центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (ЦСССДМ) в Україні. (Закон України „Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю”)

19. Визначте сутність та основні функції психологічної служби в системі освіти України (Положення про психологічну службу системи освіти України)

20. Визначте категорії дітей, з якими працює соціальний педагог

21. Визначте сутність поняття „діти, які опинилися у складних життєвих обставинах”. (Поняття “складні життєві обставини” визначено Законом України “Про соціальні послуги”)

22. Розкрийте сутність та структуру професійної діяльності соціального педагога

23. Розкрийте вимоги до професійних та особистісних якостей соціального педагога

24. Визначте функції та основні види роботи соціального педагога у навчальному закладі

25. Опишіть типи позашкільних навчальних закладів та специфіку їх діяльності

26. Розкрийте сутність поняття «методика роботи соціального педагога»

27. Схарактеризуйте основні форми соціально-педагогічної діяльності

28. Схарактеризуйте класифікацію методів соціально-педагогічної діяльності

29. Розкрийте сутність поняття «соціально-педагогічна технологія». Наведіть приклади

30. Схарактеризуйте технологію консультування у соціально-педагогічній роботі

31. Схарактеризуйте діагностичні технології в роботі соціального педагога

32. Схарактеризуйте технологію соціальної паспортизації класу

33. Розкрийте сутність соціальної профілактики

34. Розкрийте сутність основних підходів та моделей соціальної профілактики

35. У чому полягає сутність соціальної реабілітації?

36. Розкрийте сутність та наведіть приклади волонтерства

37. Розкрийте особливості технології посередництва у роботі соціального педагога

38. Схарактеризуйте технологію роботи соціального педагога з сім’єю

39. Визначте сутність поняття «девіантна поведінка», види девіантної поведінки

40. Визначте сутність інклюзивної моделі освіти в Україні

41. Наведіть приклади методів соціально-педагогічної діяльності