Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Методика обучения иностранным языкам \ 4251. Дисертаційна робота Методика навчання англійського усного мовлення дошкільників

Дисертаційна робота Методика навчання англійського усного мовлення дошкільників

« Назад

Код роботи: 4251

Вид роботи: Дисертаційна робота

Предмет: Методика навчання іноземних мов

Тема: Методика навчання англійського усного мовлення дошкільників

Кількість сторінок: 230

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 3000 грн

Перелік умовних скорочень

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади навчання англійського усного мовлення дітей дошкільного віку

1.1. Сучасний стан навчання дошкільників іноземної мови

1.2. Дошкільник як суб’єкт навчання іноземної мови у контексті особистісно-діяльнісного підходу

1.3. Розповідання як метод навчання іншомовного усного мовлення

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Методика навчання англійського усного мовлення дошкільників з використанням “цифрового розповідання”

2.1. Зміст навчання усного мовлення старших дошкільників

2.2. Етапи і підсистема вправ для навчання усного мовлення дошкільників

2.3. Модель навчання англійського усного мовлення дошкільників з використанням “цифрового розповідання”

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Організація та проведення експериментальної перевірки ефективності методики навчання англійського усного мовлення дошкільників з використанням “цифрового розповідання”

3.1. Організація і проведення експериментального навчання

3.2. Аналіз результатів експерименту

3.3. Методичні рекомендації щодо організації навчання англійського усного мовлення дошкільників з використанням методу “цифрового розповідання”

Висновки до розділу 3

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Перспективним завданням розвитку дошкільної освіти є створення умов для вивчення іноземних мов у дошкільних навчальних закладах. Згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, затвердженим наказом № 615 Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012, який є Державним стандартом дошкільної освіти України, вивчення іноземної мови (ІМ) є варіативною складовою змісту дошкільної освіти і реалізується відповідно до індивідуальних потреб і інтересів дитини [6] як надання додаткових освітніх послуг з урахуванням попиту батьків.

Суттєвим кроком на шляху до підвищення якості іншомовної освіти на дошкільному ступені стало затвердження Наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2009 р. № 336 Плану дій щодо поліпшення якості вивчення ІМ у дошкільних навчальних закладах та в початковій школі загальноосвітніх навчальних закладів на 2009-2012 роки [95]. Планом дій було передбачено здійснення таких заходів:

1) розроблення нормативно-правових документів;

2) оновлення змісту іншомовної освіти;

3) організацію навчального процесу у дошкільних навчальних закладах;

4) забезпечення навчальних закладів підручниками, технічними засобами та наочним обладнанням;

5) формування інформаційного середовища навчання ІМ.

У проекті Концепції розвитку дошкільної освіти на 2010-2016 рр. [99] визначено умовою розвитку дошкільної освіти проведення наукових досліджень у сфері дошкільної освіти.

Проблема поліпшення якості вивчення ІМ у дошкільних навчальних закладах розробляється багатьма вченими (Бігич О.Б. [9-12], Боднар С.В. [15], Бойко О.В. [18], Буренко В.М. [21], Матюха Г.В. [65], Полонська Т.К. [97], Протасова Є.Ю. [101], Рейпольська О.Д. [104], Шаркова Н.Ф. [123], Шкваріна Т.М. [124-126] та інші).

Для наукового вирішення проблеми навчання англійського усного мовлення дошкільників існує достатнє теоретичне підгрунтя. Визначено 5-тирічний вік, тобто старший дошкільний вік, найсприятливішим для вивчення ІМ (Соколовська С.В. [112], Шкваріна Т.М. [125] тощо), що наразі має нормативно-правове підґрунтя [5; 6; 21; 41; 95; 98; 125]; досліджено психологічні особливості старшого дошкільного віку (Виготський Л.С. [25-30], Ельконін Д.Б. [88; 130-131], Обухова Л.Ф. [87], Смірнова О.О. [111]); окреслено психологічні умови організації навчання ІМ у дошкільних навчальних закладах (Горлова Н.О. [37], Грединарова О.М. [42], Шаркова Н.Ф. [123]); досліджено специфіку навчання англійського усного мовлення старших дошкільників (Гунько С.В. [41], Бойко О.В. [18], Матюха Г.В. [65], Полонська Т.К. [97], Рейпольська О.Д. [104], Соколовська С.В. [112], Шкваріна Т.М. [125]); визначено зміст навчання ІМ на дошкільному ступені (Буренко В.М. [21], Гунько С.В. [41], Полонська Т.К. [97], Протасова Є.Ю. [101], Рейпольська О.Д. [104], Соколовська С.В. [112], Шкваріна Т.М. [125]).

Враховуючи особистісно-діяльнісну готовність старшого дошкільника до навчання ІМ, можна стверджувати про необхідність розробки нових методик навчання англійського усного мовлення.

Відомі нам методики навчання ІМ старших дошкільників ґрунтуються 1) на основі методу розповідання (Полонська Т.К. [97], Райт Е. [159]); 2) на ігровій основі (Грединарова О.М [42], Сергеєва О.Є. [106], Хвойнова В.В. [120], Юдовіна Ю.Б. [133]); 3) на основі образної наочності (Воронцова Є. А. [23]); 4) на музичній основі (Нєвєжина І.І. [82], Гнілова Т.М. [35]); 5) на основі інтегрованого навчання (Гаделія Л.В. [32], Маякова Є.В. [66], Нєльзіна О.М. [84], Соколовська С.В. [112]); 6) на методі умовних знаків, асоціативних символів (Блудова Т.П. [14], Гунько С.В. [41]); 7) на основі казок (Малкіна Н.О. [63], Ткачук Г.Д. [117]).

Слід зазначити, що існують зарубіжні дослідження з питань використання “цифрового розповідання” (digital storytelling) у навчальному процесі (Баррет Х. [134], Робін Б.Р. [153]), зокрема на заняттях з ІМ (Грегорі-Сіньєз К. [138], Марш Д. [146], Муді А.К. [148], Тсоу В. [156], Ферхаллен М.Д.А.Д. [157], Хіббінг А.Н. [140], Юн Т. [160]). “Цифрове розповідання” передбачає неодмінно супровід розповідання мультимедіа: аудіо-, відео- й анімаційними елементами, які транслюються за допомогою комп’ютера та периферійних пристроїв. Хоча проблема навчання англійського усного мовлення дошкільників посідає вагоме місце у наукових дослідженнях, її не можна вважати повністю вирішеною. Відсутність досвіду іншомовного навчання з використанням “цифрового розповідання” у вітчизняній науці спонукало нас до розроблення методики навчання англомовного мовлення старших дошкільників з використанням “цифрового розповідання”, яка передбачає створення мультимедійної підтримки до тексту розповіді, укладання підсистеми вправ до неї для навчання англійського усного мовлення старших дошкільників.

Усе вищезазначене обумовило вибір теми дисертаційного дослідження, актуальність якої зумовлена такими чинниками:

1) соціальним замовленням суспільства на створення умов для вивчення ІМ у дошкільних навчальних закладах;

2) вимогами чинної Програми щодо навчання англійського усного мовлення дітей старшого дошкільного віку;

3) потребою в спеціальних теоретичних дослідженнях з проблем організації навчання ІМ старших дошкільників;

4) недостатньою кількістю досліджень з упровадження “цифрового розповідання”.

Об’єктом дослідження є процес навчання англійського усного мовлення дошкільників.

Предметом дослідження виступає методика навчання англійського усного мовлення старших дошкільників з використанням “цифрового розповідання”.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, практичній розробці та експериментальній перевірці методики навчання англійського усного мовлення старших дошкільників з використанням “цифрового розповідання”.

Мета дослідження потребує вирішення таких завдань:

1) проаналізувати сучасний стан навчання дошкільників ІМ (освітні програми, нормативно-правові документи, навчальні посібники, сучасні вітчизняні й зарубіжні наукові дослідження);

2) охарактеризувати дошкільника як активного суб’єкта навчання ІМ у контексті особистісно-діяльнісного підходу;

3) проаналізувати “цифрове розповідання” як сучасний засіб навчання ІМ старшого дошкільника;

4) уточнти зміст навчання англійського усного мовлення старших дошкільників;

5) конкретизувати етапи та розробити підсистему вправ для навчання англійського усного мовлення (аудіювання і монологічне мовлення) старших дошкільників та змоделювати процес навчання англійського усного мовлення дошкільників з використанням “цифрового розповідання”;

6) експериментально перевірити ефективність розробленої методики.

Для вирішення поставлених завдань були використані такі методи дослідження:

1) емпіричні: для узагальнення теоретичних даних з проблеми дослідження: аналіз педагогічних, психологічних, методичних тощо джерел, дотичних до теми дослідження; аналіз чинних програм з англійської мови й інших нормативних документів; вивчення та узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду навчання дошкільників усного мовлення ІМ; для перевірки ефективності запропонованої методики: експериментальне навчання; статистичний аналіз результатів експерименту;

2) теоретичні: для узагальнення теоретичних даних з проблеми дослідження: моделювання процесу навчання англійського усного мовлення старших дошкільників з використанням “цифрового розповідання”; для перевірки ефективності запропонованої методики: інтерпретація отриманих результатів експериментального навчання.

На захист виносяться такі наукові положення:

1. Успішне навчання англійського усного мовлення старших дошкільників реалізується в контексті особистісно-діяльнісного підходу за умови врахування особливостей їхнього мотиваційного, розумового, вольового та діяльнісного розвитку.

2. Навчання англійського усного мовлення старших дошкільників з використанням “цифрового розповідання” сприяє розвитку мовленнєвих умінь аудіювання і мовленнєвих умінь монологічного мовлення шляхом організації аудіювання й переказування змісту англійських казок з опорою на їхні мультимедійні презентації (PowerPoint).

3. Навчання англійського усного мовлення старших дошкільників з використанням “цифрового розповідання” реалізується протягом двох етапів: пропедевтичного, на якому дітям повідомляються лексичні, граматичні, фонетичні знання і формуються мовленнєві лексичні і граматичні навички, та основного, на якому у старших дошкільників розвиваються мовленнєві вміння аудіювання і мовленнєві вміння монологічного мовлення.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше теоретично обґрунтовано і розроблено методику навчання англійського усного мовлення в контексті особистісно-діяльнісного підходу до навчання ІМ старших дошкільників з використанням “цифрового розповідання”; удосконалено засоби навчання ІМ, зокрема “цифрове розповідання” завдяки застосуванню елементів мультимедіа; набули подальшого розвитку питання змісту, етапів і підсистеми вправ щодо навчання англійського усного мовлення дошкільників.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці комплексів вправ для навчання англійського усного мовлення старших дошкільників з використанням “цифрового розповідання”; у створенні мультимедійної підтримки до текстів казок; у створенні моделі навчання англійського усного мовлення дошкільників з використанням “цифрового розповідання”; укладанні методичних рекомендацій щодо організації навчання англійського усного мовлення дошкільників з використанням “цифрового розповідання”.

Розроблену методику впроваджено у навчальний процес Дніпродзержинського дошкільного навчального закладу № 22, Запорізького дошкільного навчального закладу № 126, Житомирського дошкільного навчального закладу № 40, Ладижинського дошкільного навчального закладу “Берізка” № 5, Калуського дошкільного навчального закладу “Росинка”. Загалом у дослідженні взяло участь 190 дітей.

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, списку проаналізованих підручників та навчальних посібників та 1-ого додатку. Загальний обсяг дисертації – 230 сторінок, із них 187 сторінки основного змісту. Робота містить 32 рисунки, 22 таблиці, що обіймають 41 сторінку основного тексту. Список використаних джерел містить 199 найменування (з них 6 – німецькою та 50 – англійською мовами), і список проаналізованих навчальних посібників містить 37 джерел, які охоплюють 19 сторінок. Додатки викладено на 23-ьох сторінках.

Висновки

Проведене нами науково-методичне дослідження навчання англійського усного мовлення дошкільників з використанням “цифрового розповідання”.

1. У результаті аналізу програми навчання англійської мови дітей старшого дошкільного віку “Граючись учимось. Англійська мова” (Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.), рекомендовану Міністерством освіти і науки України у 2011 році, “Іноземна мова” у Базовій програмі розвитку дошкільного віку “Я у Світі”, рекомендовану Міністерством освіти і науки України у 2014 році, “Англійська мова для дітей дошкільного віку” (Кулікова І.А., Шкваріна Т.М.), рекомендовану Міністерством освіти і науки України у 2015 році, авторських програм: програми з англійської мови для дошкільників та учнів першого класу загальноосвітніх навчальних закладів (Буренко В.М.) (2010), навчальної програми “Цікавинка” з англійської мови для дітей дошкільного віку (Жук Н.В., Кравченко Т.В.) (2013), було виявлено, що у цих програмах методу розповідання не надано належної уваги, натомість акцентується необхідність навчання ІМ в контексті ігрової діяльності.

Аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових досліджень процесу навчання ІМ дошкільників уможливив виділення таких напрямів цього процесу вітчизняними науковцями:

1) мовленнєвий розвиток дітей АМ у різновіковій групі дитячого садка;

2) інтеграція ІМ у різні види дитячої діяльності;

3) дошкільне і шкільне навчання ІМ;

4) психологічні засади організації навчання ІМ;

5) формування іншомовної мовленнєвої активності;

і зарубіжними науковцями:

1) навчання на сюжетній основі;

2) навчання на основі казок;

3) навчання на основі образної наочності;

4) навчання на ігровій основі;

5) навчання на музичній основі;

6) навчання на основі немовленнєвих видів діяльності, використання діяльності у навчанні дошкільників ІМ, інтегроване навчання;

7) контроль у навчанні;

8) взаємодія освітніх установ і родини;

9) неперервність дошкільного і шкільного навчання ІМ;

10) навчання ІМ дітей переддошкільного віку;

11) навчання граматики.

Спираючися на дослідження О.О. Паршикової, ми визначили рівні іншомовного спілкування на дошкільному ступені: підрівень А1.1.1 (квазікомунікація), який передбачає засвоєння і репродукцію понадфразових єдностей без змін, і підрівень А1.1.2 (протокомунікація), який передбачає реалізацію елементарного іншомовного спілкування шляхом репродукування понадфразових єдностей з незначними змінами.

2. Старший дошкільник готовий до навчання ІМ з позицій особистісно-діяльнісного підходу. Слідом за О.Б. Метьолкіною, ми виділили й уточнили різновиди готовності старшого дошкільника до навчання ІМ: мотиваційну, розумову, вольову, діяльнісну. Мотиваційна готовність ґрунтується на наявності у старшого дошкільника мотивів учіння (соціальних і пізнавальних), які виникають у процесі навчання ІМ. Розумова готовність визначається рівнем сформованості психічних процесів: сприймання, наочно-образного і наочно-схематичного мислення, логічного мислення, опосередкованої і неопосередкованої пам’яті, уяви, мимовільної і довільної уваги. Вольова готовність полягає у здатності дошкільника діяти за заданим правилом, виконувати соціально-символічну діяльність. Діяльнісна готовність старшого дошкільника до учіння полягає в його здатності приймати навчальне завдання, виконувати навчальні дії та контролювати й оцінювати їх. Діяльнісна готовність старшого дошкільника до іншомовної мовленнєвої діяльності передбачає його здатність до здійснення аудіювання та говоріння як різновидів усного мовлення.

3. Методами ознайомлення старших дошкільників з художніми творами виокремлено читання вихователем з книги і напам’ять (reading aloud / story reading) та розповідання вихователя (storytelling).

Дослідження передового досвіду зарубіжних науковців засвідчило, що “цифрове розповідання” (digital storytelling) є наразі найактуальнішим у зарубіжній практиці навчання ІМ старшого дошкільника. “Цифрове розповідання” передбачає неодмінно супровід мультимедіа: аудіо-, відео- й анімаційними елементами, які транслюються за допомогою комп’ютера та периферійних пристроїв.

Чинниками провідної ролі “цифрового розповідання” у навчанні старших дошкільників ІМ, зокрема АМ, є те, що воно 1) сприяє особистісно-дяльнісному розвитку дошкільника; 2) уможливлює реалізацію принципів, закладених Загальноєвропейськими рекомендаціями: інновацій у використанні навчальних матеріалів, мотивації, творчості, гнучкості, нового погляду на традиційні способи навчання.

Ми узагальнили вимоги до художніх творів: прості для розуміння; викликати здорові емоції; супроводжуватися зовнішніми опорами – наочністю; формувати правильні уявлення про дійсність; надавати елементи особистісної оцінки та ставлення до фактів і подій; мати просту, доступну мову; мати цікавий сюжет і динамічну фабулу.

4. Були уточнені складники змісту навчання ІМ на дошкільному ступені, який (зміст) розглядається в предметному і процесуальному аспектах. Предметний аспект змісту вміщує сфери, теми, мовленнєві ситуації, проблеми, завдання, мовленнєві наміри, невербальні засоби, текст, усномовленнєву діяльність, лінгвосоціокультурні знання, знання мовного матеріалу, навчальні і комунікативні стратегії. Процесуальний аспект змісту навчання охоплює мовленнєві навички, мовленнєві вміння, лінгвосоціокультурні навички й уміння, навчальні і комунікативні навички й уміння.

Конкретизовано мовний, лінгвосоціокультурний матеріал, навчальні й комунікативні стратегії, мовленнєві навички й уміння.

Так, мовний матеріал охоплює:

1) фонетичні знання про звукову організацію мови, фонетичну організацію слів (склад, наголос), низхідну інтонацію та її основні компоненти (темп, тембр, гучність, наголос, паузацію, ритм, мелодику);

2) лексичні знання про іменники, дієслова, прикметники, числівники від 1 до 10; усну форму слова; його семантику; його здатність мати синоніми, антоніми і соціокультурну забарвленість; його сполучення з іншими словами;

3) граматичні знання про правила граматичного оформлення висловлювань ІМ (іменники в однині і множині, неозначений артикль, теперішній простий час, сполучник and, прийменники on, into).

Лінгвосоціокультурний матеріал уміщує:

1) соціолінгвістичні знання про мовні і мовленнєві засоби з національно-культурною специфікою;

2) соціокультурні знання про культуру і країну виучуваної мови;

3) соціальні знання про культуро-специфічні правила і норми спілкування, стандартизовані моделі комунікативної поведінки, паравербальні і невербальні засоби спілкування.

Навчальні стратегії включають знання про існуючі способи раціонального здійснення учіння, про різні варіанти виконання навчальної дії і необхідні засоби навчання. Комунікативні стратегії охоплюють знання вербальних і невербальних засобів компенсації прогалин у володінні ІМ, знання комунікативних стратегій рецепції і репродукції.

Мовленнєві навички містять:

1) фонетичні навички правильної автоматизованої вимови звуків і сполучення звуків, коректного наголошення й інтонування мовленнєвих відрізків у процесі мовленнєвого спілкування;

2) лексичні навички правильного слововживання і словотвору, а також розуміння слів і словосполучень у процесі сприйняття відповідно до ситуацій спілкування і контексту;

3) граматичні навички співвіднесення мовленнєвого задуму з системою граматичних значень, а останніх – з організаційним добором засобів її вираження.

Мовленнєві вміння включають:

1) мовленнєві вміння аудіювання (виділяти в аудіотексті основну інформацію і прогнозувати його зміст; вибирати головні факти, не звертаючи увагу на другорядні; проміжні уміння аудіювання: впізнавати вивчені загальновживані слова, розуміти короткі прості вказівки, інструкції, сформульовані вербально і невербально);

2) мовленнєві вміння ММ (загальні вміння переказувати сприйнятий на слух текст з опорою на наочність, описувати картину; проміжні вміння ММ: висловлювати прохання, називати предмет, себе);

3) проміжні мовленнєві уміння (звернутися, відповісти на привітання, прощання, коротко відповідати на запитання дорослого, реагувати на його прохання).

5. Виокремлено два етапи навчання англійського усного мовлення дітей старшого дошкільного віку з використанням “цифрового розповідання”:

1) пропедевтичний етап, який має на меті підготовку дошкільників до сприйняття й розуміння англійської казки та наступного переказу її змісту. Етап уміщує 2 підетапи, цілями яких є, по-перше, повідомити дітям лексичні, граматичні, фонетичні знання; по-друге, сформувати мовленнєві лексичні і граматичні навички;

2) основний етап, спрямований на розвиток мовленнєвих умінь аудіювання і ММ. Етап містить два підетапи, цілями першого підетапу є розвиток мовленнєвих умінь аудіювання, а другого – мовленнєвих умінь ММ.

Виділено чотири групи вправ: І група вправ – ознайомлення учнів з новими ЛО і ГС; ІІ група вправ – навчання учнів розуміти і вживати ЛО і ГС на рівні фрази; ІІІ група вправ – навчання учнів розуміти висловлювання понадфразової єдності; IV групи вправ – навчання учнів переказувати.

Укладено підсистему вправ для навчання англійського усного мовлення старших дошкільників з використанням “цифрового розповідання”. Вправи розподілено згідно з етапами навчання англійського усного мовлення. На пропедевтичному етапі використовуються І і ІІ групи вправ, які за типом є рецептивними некомунікативними, рецептивно-репродуктивними некомунікативними і рецептивними умовно-комунікативними, рецептивно-репродуктивними умовно-комунікативними. На основному етапі навчання використовуються ІІІ і IV групи вправ, які за типом є рецептивними комунікативними, рецептивно-репродуктивними некомунікативними.

Конкретизовано принципи навчання англійського усного мовлення дошкільників. Дидактичними принципами є особистісно-орієнтоване навчання, природовідповідність, зацікавленість, наочність, послідовність, міцність, свідомість, систематичність й послідовність. Методичними принципами є врахування рідної мови, усного випередження.

Змодельовано процес навчання англійського усного мовлення дошкільників з використанням “цифрового розповідання” передбачає 2 заняття на тиждень тривалістю 35 хвилин. Модель має циклічний характер. Кожен цикл занять присвячено вивченню певної теми, мовного, мовленнєвого і лінгвосоціокультурного матеріалу з використанням однієї казки з неодмінним мультимедійним супроводом.

Цикл містить 10 занять і охоплює три підцикли з відповідними типами занять. І тип занять передбачає уведення нового матеріалу; ІІ тип – вправляння у спілкуванні; ІІІ тип – практику у спілкуванні. Першому і другому підциклам відведено по одному заняттю І типу і два заняття ІІ типу. Третій підцикл містить чотири заняття ІІІ типу. Перший і другий підцикли відповідають пропедевтичному етапу навчання англійського усного мовлення на дошкільному ступені з використанням “цифрового розповідання”; третій підцикл – основному.

Розподіл навчального часу для навчання аудіювання і монологічного мовлення різниться на кожному занятті підциклу. На першому занятті переважають вправи, спрямовані на навчання аудіювання, а на останньому занятті переважають вправи для навчання монологічного мовлення. Такий розподіл навчального часу пояснюється принципом послідовності формування мовленнєвих навичок і вмінь.

6. Було експериментально перевірено ефективність розробленої методики навчання англійського усного мовлення на дошкільному ступені. Була розроблена гіпотеза, що вид наочності впливає / не впливає на ефективність навчання старших дошкільників англійського усного мовлення з використанням “цифрового розповідання”. Визначено завдання експериментального навчання – порівняння ефективності трьох видів наочності на розвиток усномовленнєвих умінь старших дошкільників. Були підготовлені експериментальні матеріали, зокрема три мультимедійні презентації в PowerPoint. Були відібрані учасники експерименту – діти п’яти- і шестирічного віку.

Визначено неварійовані і варійовану умови експериментального навчання.

Неварійованими умовами навчання в експериментальних групах були:

1) текст англомовних казок;

2) організація і обсяг навчального матеріалу;

3) наповненість експериментальних груп;

4) тривалість експериментального навчання;

5) кількість занять;

6) кількість учасників експерименту;

7) спосіб фіксації результатів (бланки відповідей, цифрові аудіозаписи);

8) завдання для оцінювання аудитивних умінь;

9) критерії оцінювання умінь переказу;

10) експериментатор.

Варійованою величиною була ілюстративна наочність – презентація казки в PowerPoint з зоровими орієнтирами (без / з анімованими об’єктами), з слуховими орієнтирами (без / з функціональними шумами) для формування навичок та розвитку вмінь аудіювання і переказування.

Було проведено двохфазовий багатосерійний експеримент. Перша фаза передбачала перевірку ефективності методики для розвитку вмінь аудіювання; друга фаза – перевірка ефективності методики для розвитку вмінь говоріння. Кожна фаза вміщувала три серії експерименту.

Було використано кількісний показник для оцінки навичок і вмінь в аудіюванні. Було дібрано критерії оцінки переказу старшими дошкільниками казки:

1) відповідність переказу змісту казки;

2) темп висловлювання;

3) обсяг висловлювання;

4) лексична і граматична правильність ММ дітей.

Обробка результатів експерименту методами математичної статистики засвідчила, що:

1) на розуміння дошкільниками основного змісту англомовного аудіотексту впливає використання ілюстративної наочності без анімованих об’єктів і без функціональних шумів; ілюстративної наочності без анімованих об’єктів з функціональними шумами; наочності з анімованим об’єктами без функціональних шумів. Недоцільним є використання наочності з анімованими об’єктами і з функціональними шумами.

2) на розуміння дошкільниками детального змісту англомовного аудіотексту впливає використання ілюстративної наочності без анімованих об’єктів з функціональними шумами; наочності з анімованими об’єктами без функціональних шумів; статичної наочності без анімованих об’єктів і без функціональних шумів. Недоцільним є використання динамічної наочності з анімованими об’єктами і з функціональними шумами.

3) для навчання старших дошкільників переказу змісту прослуханих англомовних казок доцільно використовувати презентацію казки з анімованими об’єктами чи з функціональними шумами. Недостатньо ефективним є використання презентації без анімованих об’єктів та функціональних шумів.

Інтерпретація отриманих даних дала змогу укласти методичні рекомендації щодо організації навчання англійського усного мовлення дошкільників з використанням “цифрового розповідання”.

Зокрема, було виділено основні компоненти діяльності учителя для організації навчання англійського усного мовлення старших дошкільників з використанням “цифрового розповідання”.

Перспективою подальших наукових розвідок вважаємо дослідження використання “цифрового розповідання” для створення електронного портфоліо, тобто для запису і збереження актів висловлювання дітьми ІМ із залученням таких форм цифрового розповідання, як фотоколажі, слайдшоу, веб-блоги, подкасти.

Список використаних джерел

1. Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. - М.: Издательство ИКАР, 2009. - 448 с.

2. Алхазишвили А. А. Основы овладения устной иностранной речью / А. А. Алхазишвили. – М.: Просвещение, 1988. – 128 с.

3. Арановская-Дубовис Д. М. Идеи А. В. Запорожца о развитии личности дошкільника / Д. М. Арановская-Дубовис, Е. В. Заика – Режим доступу до джерела: http://www.voppsy.ru/issues/1995/955/955087.htm

4. Архангельская Н. Н. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи в процессе раннего иноязычного образования: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Наталья Николаевна Архангельская. – Елец, 2006. – 204 с.

5. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” / [наук. ред. та упор. О. Л. Кононко]. – 2-ге вид., випр. – К.: Світич, 2008. – 430 с.

6. Базовий компонент дошкільної освіти України / Богуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л. та ін./ наук. керівник А. М. Богуш. – К.: Видавництво, 2012. – 26 с.

7. Березина Т. А. Как знакомить старших дошкольников с историей родной страны. / Татьяна Александровна Березина // Детский сад: теория и практика. – 2011. – № 9. – С. 24-29.

8. Беспалько В. П. Опыт разработки и использования критериев качества усвоения знаний / В. П. Беспалько // Советская педагогика. – 1968. – № 4. – С. 52-69.

9. Бігич О. Б. Зорово-слухові орієнтири сприймання та запам’ятовування англомовного аудіотексту старшими дошкільниками: результати експериментального навчання / О. Б. Бігич, А. Г. Мокіна // Materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference “Nastolení moderní vědy – 2013”. – Díl 8. Pedagogika. Psychologie a sociologie. Hudba a život: Praha: Publishing House “Education and Science”, 2013. – С. 37-39.

10. Бігич О. Б. Зоро-слухові підказки для переказу англомовної казки старшими дошкільниками: результати експериментального навчання / О. Б. Бігич, А. Г. Мокіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна і світ: діалог мов та культур” (19-21 березня 2014 р.) – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 703 с. – С. 534-535.

11. Бігич О. Б. Експериментальне навчання старших дошкільників англомовного аудіювання з використанням мультимедійної презентації / О. Б. Бігич, А. Г. Мокіна // Вісник ЖДУ імені Івана Франка. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. –Вип. 6(72). – 319. – C. 66-70.

12. Бігич О. Б. Особистісно-діяльнісний розвиток молодшого школяра на уроці іноземної мови: Монографія. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. – 138 с.

13. Білан О. І. Програма розвитку дитини дошкідльного віку “Українське дошкілля” / О. І. Білан, Л. М. Возна, О. Л. Максименко та ін. – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 264 с.

14. Блудова Т. П. Использование условных знаков в обучении детей дошкольного возраста английскому языку: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Татьяна Павловна Блудова. – Санкт-Петербург, 1997. – 192 с.

15. Боднар С. В. Методика использования языковых и неязыковых средств коммуникации в обучении английскому языку детей старшего дошкольного возраста: дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Боднар Светлана Викторовна. – Одесса, 1996. – 189 с.

16. Божович Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте / Л. И. Божович. – М.: Просвещение, 1968. – 217 с.

17. Божович Л. И. Проблемы формирования личности / Л. И. Божович. – 2-е изд. – М.: Издательство “Институт практической психологии”, Воронеж: НПО “МОДЭК”, 1997. – 352 с.

18. Бойко О. В. Формування мовленнєвої активності дітей старшого дошкільного віку в процесі навчання англійської мови: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Бойко Ольга Вікторівна. – Маріуполь, 2008. – 231 с. 19. Бородич A. M. Методика развития речи детей / А. М. Бородич. – М.: Просвещение, 1981. – с. 254.

20. Бурд М. А. Психолого-педагогические основы взаимодействия детского сада и семьи в процессе воспитания и обучения русскому языку детей-билингвов дошкольного возраста: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Марина Анатольевна Бурд. – М., 2011. – 248 с.

21. Буренко В. М. Програма з англійської мови для дошкільників та учнів першого класу загальноосвітніх навчальних закладів: учбово-методичний комплекс / В. М. Буренко // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2010. – № 1. – С. 58-70.

22. Венгер Л. А. Об умственном развитии детей дошкольного возраста / Л. А. Венгер // Дошкольное воспитание. – 1972. – № 1. – С. 30-35.

23. Воронцова Е. А. Использование синтетической и аналитической наглядности в обучении английскому языку детей старшего дошкольного возраста: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Екатерина Анатольевна Воронцова. – Санкт-Петербург, 1999. – 235 с.

24. Вронская И. В. Методика обучения дошкольников английскому языку в различных видах неречевой деятельности: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Вронская Ирина Владимировна. – СПб., 1999. – 242 c.

25. Выготский Л. С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Вопросы психологии № 6. – 1966. – С. 62-68.

26. Выготский Л. С. Обучение и развитие в дошкольном возрасте / Л. С. Выготский // Материалы Всерос. конф. по дошк. воспитанию “Умственное развитие детей в процессе обучения”. – М.; Л.: Учпедгиз, 1935. – С. 20-32.

27. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Л. С. Выготский / Под ред. В. В. Давыдова. – М.: Педагогика-Пресс, 1999. – 536 с.

28. Выготский Л. С. Психология развития ребенка. - М.: Изд-во Смысл, Изд-во Эксмо, 2004. – 512 с. (Серия “Библиотека всемирной психологии”).

29. Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. / Л. С. Выготский. – М.: Педагогика. – Т. 6: Научное наследство. – 400 с.

30. Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6-ти т. Т. 2. Проблемы общей психологии / Л. С. Выготский / Под ред. В. В. Давыдова. – М.: Педагогика, 1982. – 504 с.

31. Гавриченко О. В. К проблеме валидизации метода сказкотерапии в диагностической работе с детьми 5-6 лет / Оксана Владимировна Гавриченко // Научные труды МПГУ Серия психолого-педагогические науки. – 2003. – № 30. – С. 755-757.

32. Гаделия Л. В. Методика интегративного обучения иноязычной культуре детей дошкольного и младшего школьного возраста: На примере интеграции английского языка, рисования, ритмики, музыки и лингвострановедения: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Лела Велодиевна Гаделия. – М., 2004. – 194 с.

33. Галигузова Л. Н. Ступени общения от года до семи лет / Л. Н. Галигузова, Е. О. Смирнова. – М.: Просвещение, 1992. – 142 с.

34. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: учебное пособие для студентов лингвистических университетов и факультетов иностранных языков высших педагогических учебных заведений / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – М.: Издательский центр “Академия”, 2004. – 336 с.

35. Гнилова Т. Н. Обучение иностранному языку дошкольников и младших школьников с опорой на популярную песенную мелодику: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Тамара Николаевна Гнилова. – М., 2001. – 179 с.

36. Гончарова Т. Г. Обучение иностранным языкам детей дошкольного и младшего школьного возраста в системе единых требований: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Тамара Гавриловна Гончарова. – М., 2003. – 163 с.

37. Горлова Н. А. Психолингвистические основы обучения иностранным языкам детей дошкольного возраста: учеб.-метод. пособие / Н. А. Горлова. – М.: МГИУ, 2001. – 119 с.

38. Горохова Е. В. Основные принципы обучения английскому язику в школе: учебное пособие (на английском языке) / Е. В. Горохова. – Рига: Редакционно-издательский отдел ЛГУ шимени Петра Сучки, 1974. – 122 с.

39. Горчев А. Ю. Объекты, уровни и приемы контроля / А. Ю. Горчев // Иностранные языки в школе. 1984. – №6. – С. 68–72.

40. Горбушина Л. А. Выразительное чтение и рассказывание детям дошкольного возраста [Текст]: учеб. пособие для пед. училищ по спец. 2002 “Дошкольное воспитание” и 2010 “Воспитание в дошкольных учреждениях” / Л. А. Горбушина, А. П. Николаичева. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1985. – 175 с.

41. Граючись учимось. Англійська мова [Текст]: прогр. та метод. рек.: ст. дошк. вік / С. Гунько, Л. Гусак, З. Лещенко. – К.: Редакції газет з дошкільної та початкової освіти, 2013. – 81 с.

42. Грединарова Е. М. Психологические условия овладения старшими дошкольниками начальными формами учебной деятельности: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Елена Михайловна Грединарова. – К., 1999. – 188 с.

43. Гурвич П. Б. Теория и практика эксперимента в методике преподавания иностранных языков / Перси Борисович Гурвич. – Владимир: Владимирский гос. пед. ин-т, 1980. – 103 с.

44. Дидора М. И. Формирование самостоятельной деятельности младших школьников в процессе обучения: автореф. дис. на соискание канд. психол. наук: 19.00.07 “Педагогическая и возрастная психология” / М. И. Дидора. – К., 1982. – 23 с.

45. Дошкольная педагогика: Учеб. пособие для учащихся пед. училищ / Под редакцией В. И. Ядэшко, Ф. А. Сохина. – М.: Просвещение. – 1978. – 429 с.

46. Дунаєвська Л. Українська народна проза (легенда, казка). Еволюція епічних традицій / Л. Дунаєвська. – К.: Київський ун-т ім. Тараса Шевченка, 1997. – 447 с.

47. Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении дошкольников элементарной математике / Т. Ерофеева //Дошкольное воспитание. – 1999. – № 2. – С. 17-20.

48. Жук Н. В. Методичні рекомендації до навчальної програми “Цікавинка” з англійської мови для дітей дошкільного віку / Н. В. Жук, Т. В. Кравченко. – Х.: Вид-во “Ранок”, 2012. – 160 с.

49. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

50. Запорожец А.В. Психология восприятия сказки ребенком дошкольником / А. В. Запорожец // Дошкольное воспитание. – 1948. – № 9. – С. 56-57.

51. Зимняя И. А. Педагогическая психология: учебник для вузов / И. А. Зимняя. – Издание второе, дополненное, исправленное и переработанное. – М.: Издательская корпорация “Логос”, 2000. – 384 с.

52. Изучение мотивации поведения детей и подростков / [под ред. Л. И. Божович, Л. В. Благонадежиной]. – М.: Педагогика, 1972. – 352 с.

53. Колшанский Г. В. Паралингвистика / Г. В. Колшанский. – М.: Наука, 1974. – 79 с.

54. Конышева А. В. Контроль результатов обучения иностранным языкам. Материалы для специалиста образовательного учреждения / А. В. Конышева. – СПб.: КАРО, 2004. – 144 с.

55. Коряковцева О. В. Методика обучения английскому языку детей преддошкольного возраста: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ольга Викторовна Коряковцева. – М., 2010. – 233 с.

56. Ксенофонтова Т. С. Формирование иноязычных грамматических навыков у детей 5-6 летнего возраста на основе креативных ситуаций: на материале английского языка: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Татьяна Сергеевна Ксенофонтова. – М., 2008. – 269 с.

57. Кулікова І. А. Англійська мова для дітей дошкільного віку: прогр. та метод. реком. / І. А. Кулікова, Т. М. Шкваріна. – 3-тє вид., зі змін. та доповн. – Тернопіль.: Мандрівець, 2015. – 48 с.

58. Куропятникова Е. П. Контроль в обучении иностранному языку детей дошкольного возраста: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Куропятникова Екатерина Павловна. – Москва, 2006. – 207 с.

59. Леонтьев А. А. Язык и речевая деятельность в общей и педагогической психологи: Избранные психологические труды / А. А. Леонтьев. – М.: Московский психолого-социальный університет, 2001. – 448 с.

60. Леонтьев А. Н. Избранные психологические труды: в 2 т. / А. Н. Леонтьев. – М.: Педагогика, 1983. – Т. 1. – 392 с.

61. Літературознавча енциклопедія [Текст]: у 2 т. Т. 2: / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2007 . – 624 с.

62. Лобода О. В. Методика навчання англійської мови дітей дошкільного віку: навч.-метод. посіб. / О. В. Лобода. – К.: [б. в.], 2013. – 98 c.

63. Малкина Н. А. Методика использования сказки в обучении дошкольников устной речи на английском языке: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Наталия Александровна Малкина. – Санкт-Петербург, 1996. – 246 с.

64. Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: пособие для учителя / А. К. Маркова. – М.: Просвещение, 1983. – 96 с.

65. Матюха Г. В. Методика формування у старших дошкільників умінь усного спілкування англійською мовою: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Матюха Галина Василівна. – Мелітополь, 2008. – 252 с.

66. Маякова Е. В. Деятельностная стратегия обучения дошкольников иностранному языку: На материале английского языка: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Елизавета Владимировна Маякова. – М., 2006. – 247 с.

67. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник / [О. Б. Бігич, Н. О. Бражник, С. В. Гапонова та ін.]; під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – [2-е вид., випр. і перероб.]. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

68. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за загальн. ред.. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

69. Методика развития речи детей дошкольного возраста [Текст]: учеб. пособие для дошк. пед. училищ / Л. П. Федоренко [и др.]. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1984. – 240 с.

70. Метьолкіна О. Б. Індивідуалізація навчання аудіювання учнів 1 класу середньої загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням англійської мови: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Метьолкіна Оксана Борисівна. – К., 1996. – 220 с.

71. Метьолкіна О. Б. Методичні рекомендації щодо організації індивідуалізованого навчання аудіювання на підготовчому етапі школи з поглибленим вивченням англійської мови / О. Б. Метьолкіна. – К.: Фундація ім. О. Ольжича, 1994. – 65 с.

72. Михайлова З. А. Теории и технологии математического развития детей дошкольного возраста / З. А. Михайлова, Е. А. Носова. – СПб.: “ДЕТСТВО-ПРЕСС”, 2008. – 384 с.

73. Мокина А. Г. Использование цифрового повествования в обучении английскому языку дошкольников / А. Г. Мокина // Проблемы современной науки: сборник научных трудов. – Ставрополь: Логос, 2014. – Вып. 12. – 170 с. – C. 60-67.

74. Мокіна А. Г. Educational force of storytelling / А. Г. Мокіна // Матеріали Х Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Молодь України в контексті міжкультурної комунікації” (2 квітня 2013 р.). – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 352 с. – С. 293-294.

75. Мокіна А. Г. Зміст навчання англійського усного мовлення старших дошкільників / А. Г. Мокіна // Вісник КНЛУ. Серія “Педагогіка та психологія”. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – Вип. 23. – С. 68-77.

76. Мокіна А. Г. Наочність у навчанні старших дошкільників усного англійського мовлення / А. Г. Мокіна // Початкова школа. – Київ: Вид-во “Початкова школа”, 2014. – Вип. 8. – C. 25-28.

77. Мокіна А. Г. Особливості мотивації старших дошкільників у вивченні іноземних мов / А. Г. Мокіна // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна і світ: діалог мов та культур” (3–5 квітня 2013 р.) – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2013. – 671 с. – С. 551-553.

78. Мокіна А. Г. Розповідь у навчанні іноземної мови дітей дошкільного віку / А. Г. Мокіна // Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном: монографія / за ред. І. В. Самойлюкевич. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – 384 с. – С. 333-341.

79. Мокіна А. Г. Старший дошкільник як суб’єкт навчання іноземної мови в контексті особистісно-діяльнісного підходу / А. Г. Мокіна // Вісник КНЛУ. Серія “Педагогіка та психологія”. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – Вип. 22. – С. 113-122.

80. Мокіна А. Г. Цифрове розповідання у навчанні дошкільників аудіювання та переказування англійських казок / А. Г. Мокіна // Іноземні мови. – № 2. – 2015. – С. 18–25.

81. Мухина В. С. Шестилетний ребенок в школе: книга для учителя / Валерия Сергеевна Мухина. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – М.: Просвещение, 1990. – 175 с. – (Библиотека учителя начальных классов).

82. Невежина И. И. Обучение иностранному языку детей 5-8 лет на музыкально-ритмической основе: На материале английского языка: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ирина Ивановна Невежина. – М., 2000. – 197 с.

83. Негневицкая Е. И. Язык и дети / Е. И. Негневицкая, А. М. Шахнарович. – М.: Наука, 1981. – 111 с.

84. Нельзина Е. Н. Обучение дошкольников иностранному языку на интегративной основе: На материале немецкого языка: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Елена Николаевна Нельзина. – М., 2000. – 185 с.

85. Николаева С. Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном учреждении. Методика работы с детьми подготовительной группы детского сада: пособие для воспитателя / Светлана Николаевна Николаева. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 141 с.

86. Носонович Е. В. Параметры аутентичного учебного текста / Е. В. Носонович, Г. П. Мильруд // Иностранные языки в школе. – 1999. – № 1. – С. 11–17.

87. Обухова Л. Ф. Детская психология: теории, факты, проблемы / Л. Ф. Обухова. – Издание 3-е, стереотипное. – М.: Тривола, 1998. – 352 с.

88. Особенности психологического развития детей 6–7-летнего возраста / [Е. З. Басина, Л. В. Берцфаи, Е. А. Бугрименко и др.]; под ред. Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера. – М.: Педагогика, 1988. – 136 с. – (Педагогическая наука – реформе школы).

89. Очерки методики обучения устной речи на и иностранных языках / рук. кол. авт. В. А. Бухбиндер. – К.: Вища школа, 1980. – 248 с.

90. Паршикова О. О. Теоретичні основи навчання іноземної мови учнів початкової загальноосвітньої школи: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / О. О. Паршикова. – К., 2010. – 470 с.

91. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению / Е. И. Пассов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1991. – 223 с.

92. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению / Е. И. Пассов. – М.: Русский язык, 1989. – 276 с.

93. Первухина С. В. Адаптированный художественный текст: способы повышения понятности / С. В. Первухина // Вестник Челябинского государственного университета. – 2011. – № 25. – С. 130-134.

94. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. – М.: Педагогика-Пресс, 1994. – 528с.

95. План дій щодо поліпшення якості вивчення іноземних мов у дошкільних навчальних закладах та у початковій школі ЗНЗ на 2009-2012 роки / Іноземні мови в навчальних закладах // Міністерство освіти і науки України. – 2009. – С. 10-12.

96. Плахотник В. М. Використання засобів зорового унаочнення у навчанні розуміння на слух фабульних текстів англійською мовою на початковому етапі: методичні розробки / В. М. Плахотник, М. Д. Бігич. – К.: Республіканський учбово-методичний кабінет технічних засобів навчання і навчально-наочних посібників, 1976. – 75 с.

97. Полонская Т. К. Обучение иностранному языку детей шестилетнего возраста в условиях детского сада (на материале английского языка): дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Полонская Тамара Константиновна. – К., 1993. – 189 с.

98. Програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” (нова редакція). У 2 ч. Ч. ІІ. Від трьох до шести (семи) років / Аксьонова О. П., Аніщук А. М., Артемова Л. В. [та ін.]; наук. кер. О. Л. Кононко. – Київ: ТОВ “МЦФЕР-Україна”, 2014. – 452 с.

99. Проект Концепції розвитку дошкільної освіти на 2010-2016 рр. [Текст]: проект // Дошкільне виховання: Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків. – 2010. – N 2. – С. 2-7.

100. Пророк Н. В. Формирование мотивов учения у шестилетних детей: методические рекомендации / Н. В. Пророк, Л. А. Бондаренко. – К.: Киевская книжная типография научной книги, 1984. – 61 с.

101. Протасова Е. Ю. Психолого-педагогические и лингводидактические основы двуязычного воспитания в детском саду: дис. ... докт. пед. наук: 13.00.02 / Протасова Екатерина Юрьевна. – М., 1996. – 294 с.

102. Пулгрем Э. “Человек говорящий” – этимологический подход / Э. Пулгрем // Наука и жизнь. – 1971. – № 7. – С. 86-91.

103. Пыльцын А. А. Исследование функциональных шумов и стереофонических эффектов в обучении аудированию устной иностранной речи на среднем этапе языкового вуза (на материале английского языка): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / А. А. Пыльцын. – К., 1985. – 176 с.

104. Рейпольська О. Д. Педагогічні умови мовленнєвого розвитку дітей у різновіковій групі дитячого садка (на матеріалі англійської мови): дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / Рейпольська Ольга Дмитрівна. – Маріуполь, 2004. – 236 с.

105. Репина Т. А. Роль иллюстрации в понимании художественного текста детьми дошкольного возраста / Т. А. Репина // Вопр. психол. – 1959. – № 1. – С. 49-56.

106. Сахарова І. Є. Бикультурное непрерывное образование как фактор личностного развития дошкольников и младших школьников: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Ирина Евгеньевна Сахарова. – Томск, 2002. – 145 с.

107. Сергеева О. Е. Лингводидактические основы коммуникативно-игрового метода обучения русскому языку как иностранному детей дошкольного возраста: дис. ... докт. пед. наук: 13.00.02 / Ольга Евгеньевна Сергеева. – М., 2004. – 486 с.

108. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Елена Васильевна Сидоренко. – СПб.: ООО “Речь”, 2002. – 350 с.

109. Скитяева Н. М. Развитие зрительно-предметного восприятия и речи в группах подготовки детей к школе: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата психологических наук: 19.00.13 / Надежда Михайловна Скитяева. – М., 2010. – 27 с.

110. Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь / Н. К. Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – № 3. – С. 3-7.

111. Смирнова Е. О. Детская психология: учебник для вузов / Е. О. Смирнова. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2006. – 366 с.

112. Соколовська С. В. Особистісно орієнтований підхід у навчанні іноземної мови дітей шостого року життя: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Соколовська Світлана Володимирівна. – К., 2005. – 231 с.

113. Степаненкова Э. Я. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений / Эмма Яковлевна Степаненкова. – М.: Издательский центр “Академия”, 2001. – 368 с. – С. 84-85

114. Тарасова Н. А. Игра как способ освоения иностранного языка дошкольниками [Текст] / Н. А. Тарасова // Иностранные языки в школе. – 2007. – №6. – С. 42-46.

115. Теплов Б. М. Заметки психолога при чтении художественной литературы / Б. М. Теплов // Теплов Б. М. Избранные труды: В 2 т. – М.: Педагогика, 1985. – Т. 1. – С. 306-312.

116. Тихеева Е. И. Развитие речи дошкольников / Е. И. Тихеева. – М.: Просвещение, 1967. – 215 с.

117. Ткачук Г. Д. Обучение дошкольников иностранному языку на основе сочинительства сказочных историй: На материале французского языка: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Галина Дмитриевна Ткачук. – Нижний Новгород, 2001. – 244 с.

118. Тумакова Г. А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом: Пособие для воспитателя дет. сада / Г. А. Тумакова / Под ред. Ф. А.Сохина. – М.: Просвещение, 1991. – 128 с.

119. Усова А. П. Обучение в детском саду / А. П. Усова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 1970. – 206 с.

120. Хвойнова В. В. Формирование познавательного интереса детей старшего дошкольного возраста к английскому языку в процессе игровой деятельности: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Виктория Валерьевна Хвойнова. – Якутск, 2010. – 184 с.

121. Чепка О. В. Наступність ігрових форм навчальної діяльності в умовах навчально-виховного комплексу “школа – дошкільний заклад”: дис... канд. пед. наук: 13.00.08 / Чепка Олена Володимирівна. – Умань, 2005. – 259 с.

122. Чуковский К. И. От двух до пяти [Текст] / К. И. Чуковский. – Санкт-Петербург: Лимбус Пресс, 2001. – 464 с.

123. Шаркова Н. Ф. Психологічні засади організації навчання іноземної мови у дошкільних навчальних закладах: дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Шаркова Наталія Федорівна. – Дніпропетровськ, 2007. – 205 с.

124. Шкваріна Т. Англійська мова для дітей дошкільного віку: прогр., метод. реком. / Тетяна Шкваріна. – К.: Шк. світ, 2008. – 112 с. – (Бібліотека “Шкільного світу”).

125. Шкваріна Т. М. Англійська мова для дітей дошкільного віку: книга для вчителя / Тетяна Шкваріна. – К.: Шк. світ, 2009. – 160 с. – (Бібліотека “Шкільного світу”).

126. Шкваріна Т. М. Підготовка студентів педагогічних училищ до навчання дошкільників англійської мови: автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.04 “Теорія та методика професійної освіти” / Т. М. Шкваріна. – К., 2000. – 19 с.

127. Шолпо И. Л. Как научить дошкольника говорить по-английски: Учебное пособие по методике преподавания английского языка для пед. вузов, колледжей и училищ по специальности “Преподаватель иностранного языка в детском саду” / Инна Лолиевна Шолпо. – СПб.: Специальная Литература, 1999. – 152 с.

128. Штульман Э. А. Теоретические основы организации научно-эксперментального методического исследования / Эдуард Абрамович Штульман // Иностранные языки в школе. – 1980. – № 1. – С. 42–47.

129. Щебедина В. В. Обучение детей английской разговорной речи в детском саду / В. В. Щебедина // Иностранные языки в школе – 1997. – № 2. – С. 55-58.

130. Эльконин Д. Б. Детская психология / Д. Б. Эльконин. – М.: Учпедгиз, 1960. – 328 c.

131. Эльконин Д. Б. Размышления над проектом / Д. Б. Эльконин // Коммунист. – 1984. – № 3. – С. 58-66.

132. Эриксон Э. Г. Детство и общество / Эрик Г. Эриксон. – Изд. 2-е, перераб. и доп. / Пер. с англ. – СПб.: Ленато, ACT, Фонд “Университетская книга”, 1996. – 592 с.

133. Юдовина Ю. Б. Развитие интеллектуальных способностей ребёнка дошкольного возраста при овладении английским языком в процессе игровой речевой деятельности: дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Юлия Борисовна Юдовина. – Санкт-Петербург, 2000. – 167 с.

134. Barrett H. C. Digital Stories in ePortfolios: Multiple Purposes and Tools [Електронний ресурс] / H. C. Barrett. – 2006. – Режим доступу до джерела: http://electronicportfolios.org/digistory/purposesmac.html.

135. Bettelheim B. The uses of enchantment. The meaning and importance of Fairy Tales / B. Bettelheim. – N.-Y.: Vintage Books, 1989. – 328 p.

136. Buhler C. M. Das Märchen und die Phantasie des Kindes / Charlotte Malachowski Buhler, Josephine Bilz. – Evanston: J. A. Barth, 1971. – 146 S.

137. Bühler K. Die geistige Entwicklung des Kindes / Karl Bühler. – Jena: G. Fischer, 1922. – 485 S.

138. Gregori-Signes C. Integrating the old and the new: digital storytelling in the EFL language classroom / C. Gregori-Signes // Greta. – 2008. – № 16/1&2. – P. 43-49.

139. Heathfield D. Rhythm, rhyme, repetition, reasoning and response in oral storytelling [Електронний ресурс] / D. Heathfield. – Режим доступу до джерела: http://www.teachingenglish.org.uk/articles/rhythm-rhyme-repetition-reasoning-response-oral-storytelling.

140. Hibbing A. N. A picture is worth a thousand words: Using visual images to improve comprehension for middle school struggling readers / A. N. Hibbing, J. L. Rankin-Erikson // The Reading Teacher. – 2003. – № 56(8). – P. 758-770.

141. Isbell R. The Effects of Storytelling and Story Reading on the Oral Complexity and Story Comprehension of Young Children / Rebecca Isbell, Joseph Sobol, Liane Lindauer, April Lowrance // Early Childhood Educationa Journal. – 2004. – Vol. 32. – №3. – P. 157-163.

142. Knight B. Assessing speaking skills / Ben Knight // ELT Journal. – 1992. – Vol. 46/3. – P. 294-302.

143. Krashen S. D. Second Language Acquisition and Second Language Learning / S. D. Krashen. – Cambridge: Prentice Hall, 1981. – 212 p.

144. Kubanek-German A. Kindergemäßer Fremdsprachenunterricht. Band 2: Didaktik der Gegenwart / A. Kubanek-German. – Münster: Waxman, 2003. – 239 S.

145. Linn S. Commercializing Childhood. The Corporate Takeover of Kids’ Lives / S. Linn // Multinational Monitor. – 2008. – № .4 – P. 32-38.

146. Marsh J. Emergent Media Literacy: Digital Animation in Early Childhood / J. Marsch // Language and Education. – 2006. – V. 20, № 6. – P. 493-506.

147. Mokina A. G. Storytelling as a teaching tool with kindergarteners / A. G. Mokina // Materials of XVIII TESOL – Ukraine National Conference “Global English – Global Decisions” (12-13 April 2013) . – Sevastopol: Ribest, 2013. – 398 p. – P. 216-217.

148. Moody A. K. Using Electronic Books in the Classroom to Enhance Emergent Literacy Skills in Young Children / A. K. Moody // Journal of Literacy and Technology. – 2010. – V. 11, № 4. – P. 22-52.

149. Patton O. One Child, Two Languages. A Guide for Preschool Educators of Children Learning English as a Second Language / O. Patton. – Baltimore: Paul H. Brookes Publishing Co, 1997. – 195 p.

150. Piaget J. The Child’s Conception of the World. – London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1971. – 397 p. – Режим доступу до джерела: https://archive.org/details/childsconception01piag.

151. Prensky M. Digital natives, digital immigrants [Електронний ресурс] / M. Prensky // On the Horizon. – 2001. – № 9(5), 1-6. – Режим доступу до джерела: http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf. – 26.08.2013.

152. Ray B. Fluency through TPR Storytelling. Achieving Real Language Acquisition in School / B. Ray, C. Seely. – 3rd ed. – Berkley: Command Performance Language Institute, 1998. – 264 p.

153. Robin B. R. The Educational Uses of Digital Storytelling [Електронний ресурс] / B. R. Robin // Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference. – Chesapeake, VA: AACE, 2006. – P. 709-716. – Режим доступу до джерела: http://www.coe.uh.edu/digitalstorytelling/evaluation.htm.

154. Rose C. Accelerated Learning / C. Rose. – New York: Dell Pub. Co., 1985. – 240 p.

155. The Dakar Framework for Action. Education for All: Meeting our Collective Commitments / Editorial co-ordination Ulrika Peppler Barry. – Paris: UNESCO, 2000. – 77 p.

156. Tsou W. Applying a multimedia storytelling website in foreign language learning / W. Tsou, W. Wang, Y. Tzeng // Computers & Education. – 2006. – № 47. – P. 17-28.

157. Verhallen M. J. A. J. The Promise of Multimedia Stories for Kindergarten Children At Risk / M. J. A. J. Verhallen, A. G. Bus, M. T. de Jong // Journal of Educational Psychology. – 2006. – V. 98(2). – P. 410-419.

158. Wildlok B. Schnupperangebot: Deutsch als Fremdsprache im Kindergarten / B. Wildlok. – München: Goethe-Institute e. V., 2008. – 243 S.

159. Wright A. Storytelling with Children / A. Wright. – Oxford: Oxford University Press, 1998. – 222 p.

160. Yoon T. Are you digitized? Ways to provide motivation for ELLs using digital storytelling / T. Yoon // International Journal of Research Studies in Educational Technology. – 2013. – № 1. – P. 25-34.

СПИСОК ПРОАНАЛІЗОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ

161. Буренко В. М. Dive into English: навч. посіб. для дошк. навч. закладів / В. М. Буренко. – К.: Сім кольорів, 2011. – 112 с.

162. Гунько С. В. Граючись, учимось. Англійська в рухах: навч. посіб. для дітей ст. дошк. віку: 5-6 років / Світлана Гунько, Зоя Коновалюк. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. – 127 с.

163. Земляная Т. В. Active English. Learn and play: авт. методика изучения англ. яз. для детей (Основная кн.) / Татьяна Земляная. – Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2013. – 65 с.

164. Земляная Т. В. Active English. Learn and Play: авт. методика изучения англ. яз. для детей (Доп. кн.) / Татьяна Земляная. – Днепропетровск: АРТ-ПРЕСС, 2013. – 25 с.

165. Іванова Ю. А. English with Fun. Starter Pupil’s Book / Ю. А. Іванова. – X.: Торсінг плюс, 2010. – 96 с.

166. Кулікова І. А. Rozvivayko: практичний посібник для дітей 5-6 років / І. А. Кулікова, Т. Є. Мережко, І. В. Куценко / за загальн. ред. Ю. І. Соловйова, О. І. Чернишова, В. І. Сніжко. – Донецьк: АСТРО, 2012. – 72 с.

167. Малыгина О. В. Английский для детей в песнях и стихах [Текст]: пособие / О. В. Малыгина. – 2-е изд. – Донецк: СПД Дмитренко, 2006. – 45 с.

168. Наливана В. Англійська мова для малюків: від 2 до 5 років / В. Наливана; худож. В. Котляров. – К.: Країна Мрій, 2009. – 208 с.

169. Ружило Л., Крапівіна О. Таємничі пригоди русалочки. В печері англійської фонетики / Л. Ружило, О. Крапівіна. – Хмельницький, 1996. – 27с.

170. Свиченская Ю. В. Английский язык для малышей от 2 до 5 лет: / Юлия Свиченская. – Х.: Аргумент Принт, 2013. – 47 с.

171. Телєжнікова Т. М. Граючи, вчимо англійську: малюкам 4-6 років: Для дошкільнят, турботливих батьків і працівників дитячих дошкільних закладів / Т. М. Телєжнікова. – Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”, 2004. – 32 с.

172. Чоповська О. Funny rhymes: веселі вірші: розмальовки / О. Чоповська, Л. Вознюк. – Т.: Підручники і посібники, 2009. – 47 с.

173. Шалаєва Г. П. Англійська мова. Перший підручник вашого малюка: [навч. посібник] / Г. П. Шалаєва. – К.: Країна Мрій, 2008. – 287 с.

174. Alborough J. Where’s My Teddy? / Jez Alborough. – London: Walker Books Ltd., 2004. – 32 p.

175. Andreae G. Giraffes Can’t Dance / Giles Andreae. – London: Orchard Books, 2001. – 32 p.

176. Browne E. Handa’s Surprise / Eileen Browne. – London: Walker Books Ltd., 2009. – 26 p.

177. Carle E. Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? / Eric Carle, Bill Martin. – London: Puffin Books, 1995. – 32 p.

178. Carle E. Do You Want To Be My Friend? / Eric Carle. – New York: HarperCollins Children’s Books, 1998. – 28 p.

179. Carle E. Does a Kangaroo Have a Mother, Too? / Eric Carle. – New York: HarperCollins Children’s Books, 2002. – 32 p.

180. Carle E. From Head To Toe / Eric Carle. – London: Puffin Books, 1999. – 32 p.

181. Carle E. The Very Hungry Caterpillar / Eric Carle. – London: Puffin Books, 2009. – 40 p.

182. Charlesworth L. Vorlagen für 36 Hosentaschen-Bücher – Lesedurchstarter. Geschichten mit kleinen Aufgaben / L. Charlesworth, D. Schecter . – Mühlheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr, 2008. – 78 S.

183. Chichester Clark E. I Love You, Blue Kangaroo / Emma Chichester Clark. – London: Andersen Press Ltd, 1998. – 40 p.

184. Dr Seuss’s ABC [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела: http://www.youtube.com/watch?v=keLH6PMemQY

185. English в малюнках для дітей: [для дітей дошк. та мол. шк. віку] / [уклад. Гуменна Лілія Миколаївна; худож. Тихонова Лідія Миколаївна]. – Х.: Талант: Чайка, 2012. – 63 с.

186. Freedman C. Where’s Your Smile Crocodile? / C. Freedman Claire. – London: Peachtree Pub Ltd, 2001. – 32 p.

187. Gerngross G. Playway to English 1 / Gunter Gerngross, Herbert Puchta. – Cambridge: Cambridge University Press, 2009. – 66 p.

188. Harter D. Walking Through the Jungle / Debbie Harter. – London: Mantra Lingua, 2001. – 26 p.

189. Hill E. Where’s Spot? / Eric Hill. – Horsham: Roy Yates Books, 2002. – 20 p.

190. Kerr J. The Tiger Who Came to Tea / Judith Kerr. – London: HarperCollins Children’s Books, 2006. – 32 p.

191. Litwin E. Pete the Cat – I Love My White Shoes / Eric Litwin. – New York: HarperCollins, 2010. – 40 p.

192. MacDonnell F. Splash! / Flora MacDonnell. – London: Mantra Lingua, 1999. – 28 p.

193. Martin B. Jr. Chicka Chicka Boom Boom [Електронний ресурс] / B. Jr. Martin, J. Archambault. – Режим доступу до джерела: http://www.youtube.com/watch?v=4QdN-HYp46c.

194. Menschell M. Jake the snake (Phonics and language PAL books) / M. Menschell. – Macmillan: McGraw Hill, 1993. – 8 p.

195. Murphy J. 5 minutes’ peace / Jill Murphy. – New York: Putnam Publishing Group, US., 1999. – 32 p.

196. Philipps S. The Frog Family / Sarah Philipps // Young Learners. – Oxford: Oxford University Press, 1993 – P. 20-21.

197. Sharratt N. Shark in the park / Nick Sharratt. – London: David Fickling Books, 2006. – 20 p.

198. Vere E. Mr Big / Ed Vere. – London: Puffin Books, 2008. – 32 p.

199. Waddell M. The Pig in the Pond / Martin Waddell. – Massachusetts: Candlewick Press, US, 1996. – 32 p.