Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Сравнительный анализ политических систем зарубежных стран \ 3960. Курсова робота Порівняльний аналіз виборчих систем України та Російської Федерації

Курсова робота Порівняльний аналіз виборчих систем України та Російської Федерації

« Назад

Код роботи: 3960

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн

Тема: Порівняльний аналіз виборчих систем України та Російської Федерації

Кількість сторінок: 43

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ОформленняМетодичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ

1.1. Поняття та сутність виборчої системи

1.2. Основні типи виборчих систем сучасності

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СУТНІСТЬ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

2.1. Особливості виборчої системи України

2.2. Виборча система Російської Федерації

РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Актуальність дослідження. Формування політичної системи суспільства залежить значною мірою від системи виборів в органи політичної влади. Сучасній політичній науці вже відома наука, що вивчає різні аспекти виборів — псефологія. Вперше термін «псефологія» стосовно виборів використав викладач з Оксфорда Ф. Гарді в 1949 р. Псефологія розглядається окремими вченими як спеціальна політологічна дисципліна, схожа за типом з науками про державу («державознавство»), про партії («партологія»), про війни («полемологія»).

Справжні демократії являють собою політичні системи, в яких доступ до влади і право ухвалювати рішення здійснюється за результатами вільних загальних виборів.

 Виборча система — це порядок формування виборних органів держави та органів місцевого управління (самоврядування) на основі Конституції та законів. Розрізняють такі виборчі системи: мажоритарна, пропорційна, змішана.

Органи державної влади формуються двома способами: шляхом виборів і шляхом призначення. Однак і призначення на вищі посади в органах виконавчої та судової влади здійснюються виборними органами. Таким чином, вибори дають вищу початкову легітимність всій структурі органів державної влади.

Мета дослідження – здійснити порівняльне дослідження особливостей виборчої системи України та Російської Федерації.

Відповідно до мети роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- розглянути поняття та сутність виборчої системи;

- проаналізувати основні типи виборчих систем сучасності;

- охарактеризувати особливості виборчої системи України;

- дослідити виборчу систему Російської Федерації;

- здійснити порівняльне дослідження особливостей виборчої системи України та Російської Федерації.

Об’єкт дослідження – виборча система.

Предмет дослідження – порівняльне дослідження особливостей виборчої системи України та Російської Федерації.

При написанні роботи використовувались наступні методи. Основним методом написання є діалектичний метод пізнання. Також використовувались методи порівняльно-правового дослідження, системно-структурний, формально-догматичний. Методи використовувались у єдності та поєднанні між собою.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено порівняльне дослідження особливостей виборчої системи України та Російської Федерації.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел. Обсяг курсової роботи становить 43 сторінок без списку використаної літератури.

Провівши дослідження, можемо зробити наступні висновки:

1. Сьогодні нагальною проблемою є не стільки визначення виборчої системи для України (хоча нам більше імпонує пропорційна), скільки узгодження загальних правил ведення виборчої боротьби. У кожному суспільстві (це стосується і України) точиться діалектична боротьба за демократію, з одного боку (з боку народу), і її обмеження - з другого (з боку влади). Цей процес нескінченний, оскільки він рухає суспільний прогрес. Сьогодні потрібно встановити демократичні правила виборчого процесу і дотримуватися їх, не змінюючи ці правила протягом самого процесу. Пропозиції щодо вдосконалення виборчого процесу розроблені експертами, науковцями, представниками міжнародної спільноти, політиками. Потрібна тільки політична воля.

2. Світовий досвід застосування змішаної виборчої системи протягом останніх десятиліть підтвердив її привабливість для пересічного виборця порівняно з мажоритарною системою, що пояснюється зростанням мотивації виборця, який, окрім впливу на вибори у своєму одномандатному окрузі, отримує змогу долучатися до загальнонаціональної політики через наявність партійних виборчих списків. До переваг змішаної виборчої системи відноситься також те, що вона сприяє укрупненню політичних партій або блоків при одночасному дотриманні принципу пропорційності, а це забезпечує формування стійкого уряду, надає можливість збереження зв’язку між виборцями й обраними ними депутатами, який порушується пропорційною системою, дозволяє забезпечити водночас і представництво регіонів, і соціо-етнічних груп, і партій, в умовах становлення багатопартійності сприяє розвитку політичних партій.

3. Виборча система України та РФ суттєво відрізняються. В Україні існує єдина Верховна Рада України. Законодавчим і представницьким органом державної влади (парламентом) Російської Федерації є Федеральні Збори Російської Федерації (ст. 94 Конституції РФ). Це постійно діючий орган(ст. 99 Конституції РФ). Федеральні Збори складаються з двох палат: верхня палата — Рада Федерації (повне іменування — Рада Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації) і нижня палата — Державна Дума (повне іменування — Державна Дума Федеральних Зборів Російської Федерації). Рада Федерації і Державна Дума засідають окремо, але можуть збиратися спільно для заслуховування послань Президента Російської Федерації, послань Конституційного Суду Російської Федерації, виступів керівників іноземних держав. До Ради Федерації входять по два представники від кожного суб'єкта Російської Федерації: по одному від виконавчого і законодавчого органу влади суб'єкта. Оскільки склад Російської Федерації через об'єднання суб'єктів федерації змінювався, то відповідно змінювалося і кількість членів Ради Федерації.

Порядок формування Верховної Ради України та Державної Думи РФ однакові. Головна відмінність це наявність в РФ двох палат: верхня палата і нижня палата.

Наукове обґрунтування виборчих процедур, норм і правил залишається наразі актуальним для державного управління, адже це основа суспільного розвитку демократичної держави.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Баймуратов М. Міжнародні виборчі стандарти: досвід системного дослідження [Текст] / М. Баймуратов, Б. Кофман // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2013. - № 1. - С. 54-57.

2. Баймуратов М. Проблема становлення єдиної системи міжнародних виборчих стандартів [Текст] / М. Баймуратов, Б. Кофман // Право України. - 2013. - № 5. - С. 63-76.

3. Ворона П.В. Системи місцевих виборів у країнах Східної Європи: досвід для України [Текст] / П.В. Ворона // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2017. - № 1. - С. 68-75.

4. Грабовський Сергій. Про вибори в "прифронтовій" державі: чи готові депутати "очистити" законодавство [Текст] / С. Грабовський // День. - 2014. - № 221 (25 листоп.). - С. 5.

5. Дзюба Наталія. Гендерна складова політичного дискурсу: проблеми паритетності в передвиборчих програмних документах [Текст] / Н. Дзюба // Політичний менеджмент. - 2012. - № 4/5. - С. 201-211.

6. Жиденко Ігор. До теми вільних виборів в Україні. Недоліки і переваги виборчих систем [Текст] / Ігор Жиденко // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2016. - № № 1 (33). - С. 19-21.

7. Кальченко С. Аспекти відповідності європейським стандартам національних правових систем оскарження порушень виборчого законодавства та розгляду виборчих спорів в окремих державах [Текст] / С. Кальченко // Вибори та демократія. - 2011. - № 1. - С. 4-20.

8. Коліушко Ігор. Українське суспільство потребує нової виборчої системи [Текст] / І. Коліушко, Ю. Кириченко // Дзеркало тижня. - 2017. - № 18/19(20-26 трав.). - С. 3.

9. Кондратьєва Ольга. Стратегії системного підкупу виборців та методи протистояння [Текст] / О. Кондратьєва // Юридичний вісник України. - 2012. - № 42 (20-26 жовт.). - С. 11.

10. Кошіль Н. Систематизація виборчого законодавства України [Текст] / Н. Кошіль // Юридичний вісник. - 2011. - № 2. - С. 30-37.

11. Лозовицький О. Виборча система як імператив дієвості сучасного державотворення [Текст] / О. Лозовицький // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2012. - № 1. - С. 220-227.

12. Марцеляк Олег. Конституційна реформа і модернізація виборчої системи України в контексті світового досвіду [Текст] / О. Марцеляк // Віче. - 2015. - № 16. - С. 8-12.

13. Мельник М. Вибори для/без вибору : роздуми про минулі вибори задля майбутніх [Текст] / М. Мельник // Вибори та демократія. - 2011. - № 1. - С. 52-66.

14. Мохончук Б.С. Виборча система України... [Текст]: автореф. дис. / Мохончук. - Харків, 2017.

15. Пирога І.С. Пропорційна виборча система в одномандатних округах [Текст] / І.С. Пирога, С.С. Пирога // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2014. - № 3. - С. 66-71.

16. Пономарьова Г. Змішана виборча система (досвід виборів народних депутатів України у 2002 році) [Текст] / Г. Пономарьова // Вісник Національної академії правових наук України. - 2015. - № 3. - С. 48-58.

17. Поппер Карл. Пропорциональная система противоречит демократии [Текст] / Карл Поппер // Права людини. - 2015. - № 21. - С. 10-12.

18. Селіванов Анатолій. Нові моделі децентралізації компетенції територіальних органів і нові підходи до виборчої системи [Текст] / А. Селіванов // Віче. - 2015. - № 16. - С. 21-23.

19. Сищук Олексій. Олександр Єфремов: "Змішана виборча система "співзвучна" з відкритими списками" / Олексій Сищук // Віче. - 2010. - № 13. - С. 2-3.

20. Тихонов Віктор. Вибір честі, вибір частини, вибір - частіше? / Віктор Тихонов // Віче. - 2010. - № 5. - С. 33-37.

21. Усенко-Чорна Ж. Словоблуддя і цинізм промоутерів "виборчої реформи" [Текст] / Ж. Усенко-Чорна // Юридичний вісник України. - 2011. - № 46 (19-25 листоп.). - С. 11.

22. Федоренко В. Виборчі системи і виборче законодавство- пріоритетний напрям досліджень українських науковців [Текст] : рецензия / В. Федоренко // Право України. - 2012. - № 3-4. - С. 561-563.

23. Цирфа Юлія. Європрогнози: дотримання балансу інтересів чи остаточний політичний вибір [Текст] / Юлія Цирфа // Віче. - 2013. - № 3. - С. 5-7.

24. Чумак Віктор. Вгору по драбині, що веде донизу... : Про деградацію виборчої системи в Україні [Текст] / В. Чумак // Дзеркало тижня. - 2011. - № 20 (4-10 черв.). - С. 3.

25. Serkan Kucuksenel. Electoral systems and international trade policy [Текст] / Serkan Kucuksenel, Osman Gulseven // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 7. - С. 367-371.

26. Виборча система [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0.

27. Виборча система, особливість виборчої системи України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://pidruchniki.com/1212012446889/pravo/viborcha_sistema_osoblivist_viborchoyi_sistemi_ukrayini.

28. Виборче право і виборча система в Російській Федерації [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D.

29. Вибори в Державну думу [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B2_%D0%93%D0.

30. Рада Федерації [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97.

31. Федеративний устрій Росії [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%.