Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Сравнительный анализ политических систем зарубежных стран \ 3958. Курсова робота Порівняльна характеристика пропорційної виборчої системи: зарубіжний досвід

Курсова робота Порівняльна характеристика пропорційної виборчої системи: зарубіжний досвід

« Назад

Код роботи: 3958

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн

Тема: Порівняльна характеристика пропорційної виборчої системи: зарубіжний досвід

Кількість сторінок: 41

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ОформленняМетодичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ

1.1. Поняття та сутність виборчої системи

1.2. Основні типи виборчих систем сучасності

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СУТНІСТЬ ПРОПОРЦІЙНОЇ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ

2.1. Особливості пропорційної виборчої системи

2.2. Пропорційна система за досвідом європейських країн: поняття, види та особливості

РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОПОРЦІЙНОЇ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Актуальність дослідження. На сьогоднішній день Україна перебуває в розпалі не тільки економічної, але й політичної кризи, де друга, є стимулятором першої. Вважаючи стабільне функціонування всіх гілок влади одним з головних критеріїв ефективного управління державою слід зазначити, що ключові проблеми невідповідності даного критерію до українських реалій обертаються навколо функціонування українського парламенту.

Одним із способів формування народом органів державної влади та місцевого самоврядування є вибори. Вільні вибори є одним з основних атрибутів демократичного суспільства. Важко уявити демократичну країну, в якій не існує виборів. Вибори дають змогу народу формувати владу та здійснювати контроль за виконанням її функцій. Однак не усі вибори є елементом демократії. Дуже важливо, щоб вони здійснювалися з дотриманням усіх необхідних демократичних принципів виборів.

Результати голосування, представництво політичних сил в органах державної влади, а відповідно і напрямок державної політики залежать не лише від ідеологічних орієнтацій і уподобань виборців, а і від типу виборчої системи, яка застосовується у тій чи іншій країні.

Ця проблема є особливо актуальна для України, яка знаходиться на етапі побудови демократичного політичного режиму. Історично склалося так, що в Україні існували і мажоритарна, і змішана, і пропорційна системи, проте жодна з них не стала ключовою для країни. І хоч немає прямого зв’язку між типом виборчої системи і рівнем дотримання демократичних принципів виборів, усе ж виборча система здійснює опосередкований вплив на демократичні принципи виборів. Важливість вибору оптимальної виборчої системи постало гостро, тому розглянемо детальніше кожну із систем, проаналізуємо усі їхні переваги та недоліки, та зробимо висновки, яка система є найоптимальнішою для України.

Мета дослідження – здійснити порівняльне дослідження особливостей пропорційної виборчої системи в зарубіжних країнах.

Відповідно до мети роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- розглянути поняття та сутність виборчої системи;

- проаналізувати основні типи виборчих систем сучасності;

- охарактеризувати особливості пропорційної виборчої системи;

- дослідити пропорційну систему за досвідом європейських країн: поняття, види та особливості;

- здійснити порівняльне дослідження особливостей пропорційної виборчої системи в зарубіжних країнах.

Об’єкт дослідження – пропорційна виборча система.

Предмет дослідження – порівняльне дослідження особливостей пропорційної виборчої системи в зарубіжних країнах.

При написанні роботи використовувались наступні методи. Основним методом написання є діалектичний метод пізнання. Також використовувались методи порівняльно-правового дослідження, системно-структурний, формально-догматичний. Методи використовувались у єдності та поєднанні між собою.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено порівняльне дослідження особливостей пропорційної виборчої системи в зарубіжних країнах.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел. Обсяг курсової роботи становить 41 сторінок без списку використаної літератури.

Провівши дослідження, можемо зробити наступні висновки:

1. Під виборчою системою розуміють спосіб організації та проведення виборів, зафіксований у юридичних нормах; порядок, за яким рішення виборців трансформуються у владні повноваження.

Виділяють три основні різновиди виборчих систем – мажоритарну, пропорційну і змішану.

2. Пропорційна – система, за якої депутатські мандати розподіляються між партіями пропорційно до кількості голосів виборців, отриманих кожною з них у межах виборчого округу. Під час застосування цієї системи округи завжди багатомандатні.

За можливості впливу виборця на розташування кандидатів у списку розрізняють такі види пропорційної системи: із жорсткими списками (виборець голосує за партію загалом і не може вплинути на розташування кандидатів); з напівжорсткими списками (передбачає для виборця можливість голосувати як за список загалом, так і віддавати перевагу певному кандидату); з преференціями (виборець не лише голосує за список, але і віддає голоси кандидатам із списку у порядку їх привабливості для виборця).

Пропорційна виборча система передбачає застосування виборчого порога (відсоткового бар’єра), що являє собою мінімальну кількість голосів виборців (в процентах), яку повинна зібрати партія, щоб взяти участь в розподілі мандатів.

3. Виборча система Німеччини є одним з класичних зразків формування двопалатного парламенту. Двопалатний парламент ФРН складається з верхньої палати – Бундесрату (Федеральної Ради) та нижньої палати – Бундестагу.

До Бундесрату входять 69 членів, термін його повноважень не обмежений. Формування Бундесрату здійснюється урядами земель, кожна з яких представлена у ньому 5-6 членами.

Італійський парламент є одним з небагатьох парламентів світу, у якому зарезервовано місця для громадян Італії, які мешкають за кордоном: 12 місць у Палаті Депутатів та 6 – у Сенаті. Закордонний виборчий округ складається з 4 виборчих зон, кожна з яких обирає не менше одного депутата та сенатора:

1) Європа (включаючи Росію та Туреччину);

2) Південна Америка;

3) Північна та Центральна Америка;

4) Африка, Азія, Океанія та Антарктида.

4. Виборча практика України показала недоліки кожної з апробованих виборчих систем. Так, застосування мажоритарної виборчої системи призвело до фальсифікацій: продавались окремі округи, здійснювався підкуп виборців, масштабно застосовувався адміністративний ресурс. За мажоритарної виборчої системи порушувався принцип рівності виборів (через виборчу геометрію, кількаразове голосування за відкріпними посвідченнями тощо). Так само мажоритарна виборча система сприяла порушенню принципу вільних виборів, оскільки в її умовах набагато легше і ефективніше застосовувати тиск, підкупи, фальсифікації. Відповідно до цього мажоритарна система істотніше може порушувати принцип таємного голосування, а також значну частину додаткових демократичних принципів виборів, зокрема, завдяки використанню адміністративного ресурсу.

Пропорційна виборча система зменшила рівень фальсифікацій, однак висвітлила інші недоліки: у партійних списках з’являються некомпетентні особи; гальмується розвиток малих і середніх партій; відбувається купівля місць у партійних списках тощо. Крім того, яскраво проявився й інший недолік: Закритість списків, гіпертрофований вплив лідерів партій на їх формування, відірваність народних депутатів від своїх виборців – усе це реальні передумови для перетворення партій на «вождистські» корпорації закритого типу.

Відповідно пропорційна виборча система порушує принцип гласності виборів, коли виборці не можуть володіти повнотою інформації про весь список партії, а лише орієнтуються на організаційне ядро (першу п’ятірку). Також важливим недоліком пропорційної виборчої системи є порушення нею принципу загальних виборів щодо пасивного виборчого права – потрапляють до списку лише особи, пов’язані з політичними партіями, інші ж особи не можуть брати участь у виборах. Тому тут частково порушується одне з базових прав громадян вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування.

На основі проведеного аналізу усіх різновидів виборчих систем робимо висновок, що вибрана модель системи повинна бути ефективною і сприйматися людьми, а не бути сліпо запозиченою. Слід змінити виборче законодавство і місцеві ради потрібно, на нашу думку, обирати виключно на мажоритарній основі. Більшість місцевих рад, обраних на пропорційній основі, є недієздатними.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Афанасьєва М. Виборча система: поняття та сучасне розуміння [Текст] / М. Афанасьєва // Юридичний вісник. - 2012. - № 1. - С. 21-30.

2. Вибори до Європарламенту проводять на пропорційній основі // Євробюлетень. - 2009. - № 5. - С. 19.

3. Ворона П.В. Системи місцевих виборів у країнах Східної Європи: досвід для України [Текст] / П.В. Ворона // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2017. - № 1. - С. 68-75.

4. Гудзь Людмила. Проблеми співвідношення норм міжнародного та національного виборчого законодавства України [Текст] / Людмила Гудзь // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 1. - С. 111-115.

5. Дешко Т. Пропорційна виборча система в Україні: передумови запровадження та основні характеристики [Текст] / Т. Дешко // Віче. - 2005. - № 7-8. - С. 118-122.

6. Жиденко Ігор. До теми вільних виборів в Україні. Недоліки і переваги виборчих систем [Текст] / Ігор Жиденко // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2016. - № № 1 (33). - С. 19-21.

7. Ковальова Олександра. Зіткнення двох версій перуанської правиці: Про особливості виборів у латиноамериканській країні та український інтерес [Текст] / О. Ковальова // День. - 2016. - № 99 (8 черв.). - С. 3.

8. Коліушко Ігор. Українське суспільство потребує нової виборчої системи [Текст] / І. Коліушко, Ю. Кириченко // Дзеркало тижня. - 2017. - № 18/19(20-26 трав.). - С. 3.

9. Кондратьєва Ольга. Стратегії системного підкупу виборців та методи протистояння [Текст] / О. Кондратьєва // Юридичний вісник України. - 2012. - № 42 (20-26 жовт.). - С. 11.

10. Копиленко Олександр. Удосконалення виборчої системи в контексті конституційної реформи [Текст] / О. Копиленко // Віче. - 2015. - № 16. - С. 5-7.

11. Лозовицький О. Виборча система як імператив дієвості сучасного державотворення [Текст] / О. Лозовицький // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2012. - № 1. - С. 220-227.

12. Марцеляк Олег. Конституційна реформа і модернізація виборчої системи України в контексті світового досвіду [Текст] / О. Марцеляк // Віче. - 2015. - № 16. - С. 8-12.

13. Мостіпан О.М. Основні підходи до визначення критеріїв та чинників ефективності виборчих систем [Текст] / О.М. Мостіпан // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка / відп. ред. А.Є. Конверський. - К.: КНУ, 2011. - Вип. 101: Філософія. Політологія. - С. 39-41.

14. Мохончук Б.С. Виборча система України... [Текст]: автореф. дис. / Мохончук. - Харків, 2017.

15. Пирога І.С. Пропорційна виборча система в одномандатних округах [Текст] / І.С. Пирога, С.С. Пирога // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2014. - № 3. - С. 66-71.

16. Пономарьова Г. Змішана виборча система (досвід виборів народних депутатів України у 2002 році) [Текст] / Г. Пономарьова // Вісник Національної академії правових наук України. - 2015. - № 3. - С. 48-58.

17. Поппер Карл. Пропорциональная система противоречит демократии [Текст] / Карл Поппер // Права людини. - 2015. - № 21. - С. 10-12.

18. Савченко В.О. Вплив виборчих систем на ефективність роботи представницьких органів / В.О. Савченко // Управління сучасним містом. - 2009. - № 1/12. - С. 137-146.

19. Селіванов Анатолій. Нові моделі децентралізації компетенції територіальних органів і нові підходи до виборчої системи [Текст] / А. Селіванов // Віче. - 2015. - № 16. - С. 21-23.

20.  Тихонов Віктор. Вибір честі, вибір частини, вибір - частіше? / Віктор Тихонов // Віче. - 2010. - № 5. - С. 33-37.

21. Усенко-Чорна Ж. Словоблуддя і цинізм промоутерів "виборчої реформи" [Текст] / Ж. Усенко-Чорна // Юридичний вісник України. - 2011. - № 46 (19-25 листоп.). - С. 11.

22. Федоренко В. Виборчі системи і виборче законодавство- пріоритетний напрям досліджень українських науковців [Текст]: рецензия / В. Федоренко // Право України. - 2012. - № 3-4. - С. 561-563.

23. Цирфа Юлія. Європрогнози: дотримання балансу інтересів чи остаточний політичний вибір [Текст] / Юлія Цирфа // Віче. - 2013. - № 3. - С. 5-7.

24. Штефуца Віталій Олександрович. Виборча система ФРН як інституційна основа формування представницьких органів влади та механізм артикуляції інтересів громадян: федеральний та земельний вимір [Текст]: автореф. дис.  канд. політ. наук: 23.00.02 / Штефуца Віталій Олександрович; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2011. - 20 с.

25. Serkan Kucuksenel. Electoral systems and international trade policy [Текст] / Serkan Kucuksenel, Osman Gulseven // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 7. - С. 367-371.