Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Сравнительный анализ политических систем зарубежных стран \ 3957. Курсова робота Порівняння особливостей застосування мажоритарної виборчої системи в зарубіжних країнах

Курсова робота Порівняння особливостей застосування мажоритарної виборчої системи в зарубіжних країнах

« Назад

Код роботи: 3957

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн

Тема: Порівняння особливостей застосування мажоритарної виборчої системи в зарубіжних країнах

Кількість сторінок: 41

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ОформленняМетодичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ

1.1. Поняття та сутність виборчої системи

1.2. Основні типи виборчих систем сучасності

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СУТНІСТЬ МАЖОРИТАРНОЇ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ

2.1. Особливості мажоритарної виборчої системи

2.2. Мажоритарна система за досвідом європейських країн: поняття, види та особливості

РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МАЖОРИТАРНОЇ ВИБОРЧОЇ СИСТЕМИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Актуальність дослідження. У сьогоднішніх демократичних державах основним способом утворення органів державної влади став інститут демократичних виборів. Інститут виборів є одним із найдавніших інститутів політичної та правової систем.

Виборча система (у вузькому розумінні слова) – це сукупність установлених законом правил, принципів і критеріїв, за допомогою яких визначаються результати голосування. Водночас треба мати на увазі, що запровадження тієї чи іншої виборчої системи – це не юридичне питання, а до певної міри результат розстановки політичних сил у суспільстві.

Будь-яке демократичне суспільство передбачає механізми впливу звичайних громадян на прийняття політичних рішень та на визначення основних пріоритетів державного розвитку. Для більшості європейський країн демократичні вибори є нормою, а ось Україна лише стає на шлях демократії.

Різні держави використовують різні способи. На жаль, ідеальної системи не існує, у кожній найдуться як свої переваги так і свої недоліки. Виявлення тієї чи іншої виборчої системи є результатом вибору, що нерідко виявляється у результатах співвідношення політичних сил в законодавчих органах. Різні способи визначення результатів виборів часто виявляються більш вигідними для окремих партій, тому вони виступають за включення в виборче законодавство саме таких «корисних» для них способів.

Актуальність даної роботи полягає в тому, що в сучасному українському політичному середовищі постає проблема пошуку оптимальної виборчої системи. Це пов'язано з тим що наша держава знаходиться на етапі побудови демократичного політичного режиму. Історично склалося так, що в Україні існували усі типи виборчих систем: мажоритарна, змішана і пропорційна, проте жодна з них не стала ключовою для країни.

Тому аналіз основних виборчих систем з’ясування їх переваг і недоліків дозволить вдосконалити вітчизняну виборчу систему, зробити її більш демократичною та ефективною.

Мета дослідження – здійснити порівняльне дослідження особливостей мажоритарної виборчої системи в зарубіжних країнах.

Відповідно до мети роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- розглянути поняття та сутність виборчої системи;

- проаналізувати основні типи виборчих систем сучасності;

- охарактеризувати особливості мажоритарної виборчої системи;

- дослідити мажоритарну систему за досвідом європейських країн: поняття, види та особливості;

- здійснити порівняльне дослідження особливостей мажоритарної виборчої системи в зарубіжних країнах.

Об’єкт дослідження – мажоритарна виборча система.

Предмет дослідження – порівняльне дослідження особливостей мажоритарної виборчої системи в зарубіжних країнах.

При написанні роботи використовувались наступні методи. Основним методом написання є діалектичний метод пізнання. Також використовувались методи порівняльно-правового дослідження, системно-структурний, формально-догматичний. Методи використовувались у єдності та поєднанні між собою.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено порівняльне дослідження особливостей мажоритарної виборчої системи в зарубіжних країнах.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел. Обсяг курсової роботи становить 41 сторінок без списку використаної літератури.

Провівши дослідження, можемо зробити наступні висновки:

1. У сучасних зарубіжних країнах загальне виборче право обмежується цілою низкою цензів (вимог до потенційного виборця). Загальні вимоги регламентують активне виборче право – право голосувати, додаткові вимоги ставляться до кандидатів на виборні посади.

Виборчі системи, які в основу визначення результатів голосування ставлять принцип більшості називаються мажоритарними. Згідно з правилами мажоритарної виборчої системи обраним за виборчим округом є той кандидат або список кандидатів, який набрав встановлену законом більшість голосів.

Основний обсяг роботи був присвячений основним особливостям застосування мажоритарної виборчої системи в зарубіжних країнах - США, Великобританії, Франції, Канаді, Білорусі. Специфіка обрання країн була простою - високий рівень країн на міжнародній політичній арені, рівень демократії. Білорусь корисна була нам для дослідження тим що це пострадянська країна і сусідка України. Завдяки цьому ми можемо визначити основі переваги та недоліки мажоритарної виборчої системи і визначити чи корисне буде її застосування на виборах в Україні.

У цій роботі було чітке визначення основних принципів та механізмів мажоритарної виборчої системи: формування виборчих округів при виборах їхня кількість та типи, спосіб висування кандидатів. Особливості виборчої системи здатні спричинити - розкол партії та розпаду країни. У нашому дослідженні ми розглядали президентські вибори та парламентські. На основі проведено дослідження можна сказати:

Мажоритарна система відносної більшості - найбільш розповсюджений вид мажоритарної системи. На сьогодні в "класичному" вигляді її застосовують країни здебільшого англомовні.

При її застосуванні обраним вважається той кандидат який в окрузі набрав більше число голосів ніж інші кандидати. Оскільки ця система не встановлює необхідного мінімуму голосів, нема необхідності встановлювати мінімум виборців, при якому вибори будуть вважатися дійсними. Тому вибори вважатимуться легітимними, якщо в них прийме участь будь-яка кількість зареєстрованих виборців (навіть тільки один).

Для України навряд чи буде корисним застосування мажоритарної системи. Представники різних політичних партій та блоків, а також науковці пропонують, по суті, протилежні варіанти вирішення задачі. Для повноцінного забезпечення представництва населення у законодавчому органі держави існує випробувана століттями мажоритарна система, а для більш - менш чіткого структурування політичних партій у парламенті, а відтак і його більш ефективної роботи, є пропорційна система. Але основною проблемою, що існує на сьогодні, є те, що обидві ці системи використовувалися свого часу в незалежній України і обидві мали свої недоліки.

При закінчені хочемо наголосити на тому, що доброї чи поганої виборчої системи не існує. Внаслідок певних традицій у суспільстві або відсутності таких, найкращі здобутки різних виборчих систем можуть бути використані краще або спотворені таким чином, що від застосування певної виборчої системи доводиться відмовлятися. Зрештою, встановлення тієї чи іншої виборчої системи є результатом суб'єктивного вибору, який нерідко визначається співвідношенням політичних сил у законодавчому органі. Ті чи інші способи визначення підсумків виборів часто опиняються вигіднішими для окремих партій і вони виступають за включення до виборчого законодавства саме таких вигідних для них способів. І дійсно, встановлення певного типу виборчої системи залежить не тільки від того, які результати необхідно отримати, а й від того, які результати є чинними. Адже будь - яка правляча партія або коаліція з власної волі не буде прагнути змінювати виборчу систему, завдяки якій прийшла до влади. Саме тому варто не змінювати «правила гри» кардинально, а м'яко трансформувати чинну виборчу систему таким чином, аби виборчі списки були відкритими, а голосування за партії - персоніфікованим, тоді відповідальність політиків перед населенням буде більшою.

Крім того, політичні реалії сучасної України свідчать про те, що мажоритарна система не може гарантувати існування стабільної більшості у парламенті, яка зможе ефективно сформувати співпрацю з урядом.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Афанасьєва М. Виборча система: поняття та сучасне розуміння [Текст] / М. Афанасьєва // Юридичний вісник. - 2012. - № 1. - С. 21-30.

2. Богашов Олексій. Формування окружних виборчих комісій в умовах мажоритарно-пропорційної системи обрання народних депутатів України: аналіз оновленого законодавства [Текст] / О. Богашов // Вибори та демократія. - 2012. - № 1. - С. 17-22.

3. Ворона П.В. Системи місцевих виборів у країнах Східної Європи: досвід для України [Текст] / П.В. Ворона // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2017. - № 1. - С. 68-75.

4. Гудзь Людмила. Проблеми співвідношення норм міжнародного та національного виборчого законодавства України [Текст] / Людмила Гудзь // Підприємництво, господарство і право. - 2016. - № 1. - С. 111-115.

5. Донченко Ю. Характеристика виборчої системи та демократичних інститутів в Україні [Текст] / Ю. Донченко // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2011. - № 1. - С. 24-30.

6. Іващенко О. Пасивні виборці : нові прояви старих звичок? [Текст] / О. Іващенко // Українське суспільство 1992-2010: соціологічний моніторинг. - Київ, 2010. - С. 82-89.

7. Ковальова Олександра. Зіткнення двох версій перуанської правиці: Про особливості виборів у латиноамериканській країні та український інтерес [Текст] / О. Ковальова // День. - 2016. - № 99 (8 черв.). - С. 3.

8. Коліушко Ігор. Українське суспільство потребує нової виборчої системи [Текст] / І. Коліушко, Ю. Кириченко // Дзеркало тижня. - 2017. - № 18/19(20-26 трав.). - С. 3.

9. Кондратьєва Ольга. Стратегії системного підкупу виборців та методи протистояння [Текст] / О. Кондратьєва // Юридичний вісник України. - 2012. - № 42 (20-26 жовт.). - С. 11.

10. Копиленко Олександр. Удосконалення виборчої системи в контексті конституційної реформи [Текст] / О. Копиленко // Віче. - 2015. - № 16. - С. 5-7.

11. Лозовицький О. Виборча система як імператив дієвості сучасного державотворення [Текст] / О. Лозовицький // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2012. - № 1. - С. 220-227.

12. Марцеляк Олег. Конституційна реформа і модернізація виборчої системи України в контексті світового досвіду [Текст] / О. Марцеляк // Віче. - 2015. - № 16. - С. 8-12.

13. Мостіпан О.М. Основні підходи до визначення критеріїв та чинників ефективності виборчих систем [Текст] / О.М. Мостіпан // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка / відп. ред. А.Є. Конверський. - К.: КНУ, 2011. - Вип. 101: Філософія. Політологія. - С. 39-41.

14. Мохончук Б.С. Виборча система України... [Текст]: автореф. дис. / Мохончук. - Харків, 2017.

15. Неліна Наталія. Вибори як форма волевиявлення українського народу [Текст] / Наталія Неліна // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - № 7. - С. 15-17.

16. Пономарьова Г. Змішана виборча система (досвід виборів народних депутатів України у 2002 році) [Текст] / Г. Пономарьова // Вісник Національної академії правових наук України. - 2015. - № 3. - С. 48-58.

17. Рибак Н.С. Конституційно-правові засади внутрішньої побудови виборчої системи в Україні [Текст] / Н.С. Рибак // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - № 9. - С. 110-117.

18. Савченко В.О. Вплив виборчих систем на ефективність роботи представницьких органів / В.О. Савченко // Управління сучасним містом. - 2009. - № 1/12. - С. 137-146.

19. Селіванов Анатолій. Нові моделі децентралізації компетенції територіальних органів і нові підходи до виборчої системи [Текст] / А. Селіванов // Віче. - 2015. - № 16. - С. 21-23.

20. Скрипнюк В.М. Проблема "вибору" виборчої системи: Україна і європейський досвід / В.М. Скрипнюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - №1. - С. 60-70.

21. Усенко-Чорна Ж. Словоблуддя і цинізм промоутерів "виборчої реформи" [Текст] / Ж. Усенко-Чорна // Юридичний вісник України. - 2011. - № 46 (19-25 листоп.). - С. 11.

22. Федоренко В. Виборчі системи і виборче законодавство- пріоритетний напрям досліджень українських науковців [Текст] : рецензия / В. Федоренко // Право України. - 2012. - № 3-4. - С. 561-563.

23. Цирфа Юлія. Європрогнози: дотримання балансу інтересів чи остаточний політичний вибір [Текст] / Юлія Цирфа // Віче. - 2013. - № 3. - С. 5-7.

24. Штефуца Віталій Олександрович. Виборча система ФРН як інституційна основа формування представницьких органів влади та механізм артикуляції інтересів громадян: федеральний та земельний вимір [Текст]: автореф. дис.  канд. політ. наук: 23.00.02 / Штефуца Віталій Олександрович; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2011. - 20 с.

25. Serkan Kucuksenel. Electoral systems and international trade policy [Текст] / Serkan Kucuksenel, Osman Gulseven // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 7. - С. 367-371.