Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Массовая коммуникация и информация \ 3093. Контрольна робота з курсу Масова комунікація та інформація - Варіант 6

Контрольна робота з курсу Масова комунікація та інформація - Варіант 6

« Назад

Код роботи: 3093

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Масова комунікація та інформація

Тема: Варіант 6

Кількість сторінок: 15

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Розкрийте взаємозв'язок процесів формування інформаційного суспільства та глобалізації економіки

2. Охарактеризуйте методи підвищення ефективності висхідних комунікацій

3. У чому полягають структурні особливості моделі комунікації К. Лєвіна?

1. Копець Л. Класичні експерименти в психології: Навч. посібник. - К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2010. - 283 с.

2. Ладига Л.И. Глобальное информационное общество: позитивные и негативные стороны / Л.И. Ладига // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Глобалізація інформаційного суспільства й інтеграційні процеси: стан та перспективи розвитку». - Луганськ, 2011. - С. 64-68.

3. Мак-Квейл Д. Теорія масової комунікації / Д. Мак-Квейл. – Львів : Літопис, 2010. – 538 с.

4. Різун В. В. Теорія масової комунікації: підруч. для студ. галузі 0303 «журналістика та інформація» / В. В. Різун. – Видавничий центр «Просвіта», 2008. – 260 с.

5. Сучасна глобалістика: провідні концепції і модерна практика: Навч.посібник / В.М. Бебік, С.О.Шергін, Л.О. Дегтерьова.- К.:Університет «Україна», 2006. – 208с.

6. Хільчевська І.Г. Інформаційна глобалізація: сучасні тенденції та перспективи / І.Г. Хільчевська // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2014.- №3. – С. 261-264