Распечатать страницу

Лекція Соціокультурні фактори журналістики

« Назад

Код роботи: 2948

Вид роботи: Лекція

Предмет: Журналістика

Тема: Соціокультурні фактори журналістики

Кількість сторінок: 15

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

1. Соціокультурні фактори журналістики

2. ЗМІ – ЗМК, канал комунікації – засіб інформації: предметно-конструктивний модифікатор

Рекомендована література

1. Ахмадулин Е.В. Краткий курс теории журналистики: учебн. пособ. / Евгений Валерьевич Ахмадулин. – М. – Ростов н/Д., 2006. – 272 с.

2. Житарюк М.Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство: моногр. / Мар’ян Георгійович Житарюк. – Львів, 2008. – 416 с.

3. Корнилов Е. Социокультурные модели журналистики / Е.Корнилов // Филологический вестник Ростовского государственного университета. – Ростов-на-Дону, 1998 – №3.

4. Корогодин В.И. Информация и феномен жизни / В.И.Корогодин. – Пущино, 1991.

5. Лотман Ю.М. Культура и взрыв / Ю.М.Лотман. – М., 1992.

6. Потятиник Б. Патогенний текст / Б.Потятиник, М.Лозинський. – Львів: Місіонер, 1996. – 296 с.

7. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації / Георгій Георгійович Почепцов. – К., 1999. – 308 с.

8. Райли-младший Дж., Райли М. Массовая коммуникация и социальная система / Дж. Райли-младший, М.Райли // Социология сегодня: проблемы и перспективы. – М., 1965. – С.613-662.

9. Сиберт Ф.С. Четыре теории прессы / Ф.С.Сиберт, У Шрам, Т.Питерсон; пер. с англ. – М.: Вагриус, 1998.

10. Слісаренко І. Національні інтереси, національна безпека України та засоби масової інформації / Ігор Слісаренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. – К., 1999. – С.49-53.

11. Слово в действии. Интент-анализ политического дискурса / Под ред. Т.Н.Ушаковой, Н.Д.Павловой. – СПб.: Алетейя, 2000. – 316 с.

12. Соколова И.В. Социальная информатика и социология: проблемы и перспективы взаимосвязи / И.В.Соколова. – М.: Союз, 1999.

13. Титаренко М. Світоглядна публіцистика: спроба полемічного дискурсу / Марія Титаренко // Вісник Львівського університету: Серія журналістики. – Вип.28. – Львів, 2006. – С.118-134.

14. Федченко П.М. Преса та її попередники: історія зародження й основні закономірності розвитку / П.М.Федченко. – К.: Наук. думка, 1969.

15. Шестакова Э. Г. Теоретические аспекты соотношения текстов художественной литературы и массовой коммуникации: специфика эстетической реальности словесности Нового времени. – Донецк: НОРД-ПРЕСС, 2005. – 441 с.

16. Шкляр В. Вектори часу / Володимир Шкляр // Україна на шляху до Європи / упоряд.: В.І.Шкляр, А.В.Юричко. – К.: Етнос, 2006. – С.226-264.

17. Якобсон Р. Лингвистика и поэтика / Роман Якобсон // Структурализм: „за” и „против”. – М., 1975.