Распечатать страницу

Курсова робота Татуювання

« Назад

Код роботи: 2925

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Субкультурне мистецтво

Тема: Татуювання

Кількість сторінок: 41

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1. Що таке татуювання?

1.1. Специфіка форм художньої творчості в молодіжному середовищі

1.2. Татуювання та його символи

Розділ 2. Татуювання і сьогодення

2.1. Татуювання в сучасному суспільстві

2.2. Техніка татуювання

2.3. Стилі татуювання

Розділ 3. Негативні сторони татуювання

3.1. Протипоказання для татуювання

3.2. Видалення татуювання

3.3. Альтернатива татуюванні

3.4. Цікаві факти про татуювання

Висновки

Список використаної літератури

Інтернет джерела

Однією з найвищих цінностей людства є мистецтво. Цей феномен є основою культури, її еволюційним чинником. Суть мистецтва зводиться до образного відображення людиною світу; це можуть бути музичні, словесні, виліплені чи намальовані образи, а також татуювання, що, в свою чергу, дозволяє нам говорити про музичні, образотворчі, поетичні, архітектурні й інші види мистецтва.

Людина як істота розумна й творча завжди прагне відобразити світ по-своєму, відтворити свої уявлення про навколишню дійсність оригінально й неповторно, і саме тому народжується мистецтво, своєрідність якого визначається тим, що воно є концентрованим вираженням у різноманітних образах-узагальненнях естетичного й морального ставлення людини до дійсності.

Скільки існує людство, стільки існує і людська творчість, яка часто здобуває право називатися мистецтвом. Здавна людина прагнула передати невимовне за допомогою образів. Мистецтво було й залишається одним із найважливіших чинників духовного життя людства. Воно стимулює творчу діяльність, збагачує життя людини емоційними переживаннями та роздумами.

Давньогрецький філософ Еврипід стверджував, що «правдивого життя не буває без мистецтва». Актуальність цих слів засвідчує кожна мить нашого життя: саме творчість, мистецтво рятує нас від сірої буденності, допомагає вивищитися над матеріальним і приземленим, збагачує духовно. Мистецтво – це особливий вид духовного освоєння дійсності за законами краси, і треба вчитися розуміти й цінувати його.

Хоч ми й живемо у двадцять першому столітті, наше суспільство, яке було законсервоване в СРСР, досі не навчилося адекватно сприймати деякі зміни в соціумі. Здебільшого це стосується субкультури та різноманітних її напрямків, одним з яких є татуювання. І хоча з плином часу, поступово, люди міняють свою точку зору щодо цього явища, та все ж більшість народу «радянської» закалки ставиться досить упереджено до татуйованих співвітчизників.

Актуальність теми полягає в тому, щоб донести в маси якомога більше інформації стосовно татуювання, і всього що з ним пов'язано. Аби в майбутньому виникало якомога менше незручних ситуацій, а можливо навіть суперечок чи конфліктів по даному питанню.

Мета курсової роботи є знищення стереотипої думки про те, що татуювання мають лише в'язні, і розгляд історії розвитку та різних його напрямків.

Предмет – історія розвитку, і різні стилі татуювання.

Об’єкт – татуювання як вид мистецтва.

Задачі курсової роботи:

1. Розглянути історію розвитку татуювання, і його напрямків.

2. Проаналізувати відношення суспільства до татуювання в різні часи.

3. Відзначити всі позитивні та негативні сторони.

Розглянувши історію розвитку татуювання і різних його напрямків, можна сказати, що в якому б столітті, і в якому б стилі не було виконане тату, для його власника воно було не просто малюнком, а своєрідним знаком, іноді зрозумілим всім (верховний жрець, чи раб), а іноді лише йому.

В різні часи, в різних країнах, відношення до цього виду мистецтва також було різним. Десь до цього відносились, як до чогось сакрального, майже потойбічного, а десь воно було нормою життя,як то наприклад частина одягу чи прикраса, а десь взагалі викликало осуд. Але в наш час все більше людей починають відноситись до татуювань звичніше і стриманіше, вбачаючи в ньому мистецтво, що прийшло до нас з давніх давен.

Відзначаючи всі позитивні та негативні сторони татуювання, можна казати про те, що перед тим як наважитись його зробити, потрібно враховувати багато факторів таких як стан здоровя, оточення, тощо. А вже потім вирішувати, що саме, і де буде прикрашати ваше тіло.

Отже, пройшовши нелегкий шлях до сьогодення, татуювання міцно закріпилося в нашому житті. І незважаючи на те, що не всі вважають це мистецтвом, воно має багато прихильників, які притримуються іншої думки, адже фотографію теж довгий час не визнавали мистецтвом.

Проте можна з упевненістю можна сказати,що якої б думки не дотримувалися ви, татуювання - це не просто малюнок, і перед тим, як зважитись на цей крок, потрібно добре подумати, бо воно лишиться з вами хоч не на все життя, але на решту - точно.

Список використаної літератури

1. Єрохіна, М.М. Молодіжні субкультури: семіотичний аспект [Текст] / М. М. Єрохіна. / / Соціологічні дослідження - 2006. - № 11. - С. 95-102.

2. Колесова, Д. Панки, хой!. [Текст] / Д. Колесова / / Зміна. - 2004. - № 3, березень.- с. 136-140.

3. Левікова, С.І. Молодіжна субкультура [Текст] / С.І. Левікова. - М.: 2004. - С. 381.

4. Луків, В. А. Особливості молодіжних субкультур в Росії [Текст] / В. А. Луків / / Соціологічні Дослідження - 2002. - № 10. - С. 79-87.

5. Малахова, М. Готи - люди в чорному. [Текст] / Н. Малахова / / Нова газета. - 2007. - 15-17 січня. (№ 02) - с. 3-31.

6. Меднікова М. Уроки натільного живопису. [Текст] / М. Меднікова / / Навколо Світу. - 2007. - № 3, березень. - С. 15-20.

7. Новиков О. Г. Ієрархія і влада в російській мото-субкультурі. [Текст] / О. Г. Новіков / / Обозреватель. - 2006. - № 3. - С. 25-31.

8. Павщук Є. Татуювання. [Текст] / Є. Павщук / / Хімія і життя. - 1995. - № 6. - С. 38-44.

9. Супоніним Є. Тату. Дзвінка шкіра. [Текст] / Є. Супоніним / / Новий час. - 2000. - № 24. - С. 32-45.

10. Тлумачний словник російської мови / С. І. Ожегов, М. Ю. Шведова. - М.: 1997. с. 352.

11. Туркатенко. Молодіжні субкультури сьогодні. [Текст] / А. Туркатенко / / Знання - Сила. - 2007. - Січень. - С. 59-64.

12. Хапаева, Д. Готичне суспільство: морфологія кошмару. [Текст] / Д. Хапаева. - М.: 2007.

13. Щепанська Т.С. Символіка молодіжної субкультури: досвід етногр. дослідження Системи. [Текст] / Т. С. Щепанська. - СПб, 1993. - С.340.

14. Щепанська, Т.С. Система: тексти і традиції субкультури. [Текст] / Т. С. Щепанська. - М.: 2004. - С. 256.

15. Барвінський А.О. Соцологія: [Курс лекцій] – К.: Центр навч. літератури, 2005. – 328 с.

16. Городяненко В.Г. Соціологія: [Підручник для студентів вузів] – К.: “Академія”, 2002. – 506 с.

17. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования: [Учебник] – М.: ИНФРА – М., 2004. – 768 с.

18. Жидков В.С., Соколов К.Б., Искусство и общество. Санкт-Петербург: Алетейя, 2005. – 592 с.

19. Сірий Є.В. Соціологія: [Навч. посібник] – К.: Атіка, 2004. – 480 с.

20. Соціологія: [Навч. посібник] / [За ред. С.О.Макеєва] – [2-е вид.] – К.: Знання, 2003. – 455 с.

21. Соціологія: [Підручник] / [За ред. Н.П. Осипової] – К.: Юрінком-Інтер, 2003. – 336 с.

22. Соціологія: терміни, поняття, персоналії: [Навч. словник-довідник для студентів] / [За заг. ред. В.М. Печі] – Львів: Каравелла: Новий світ, 2002. – 480 с.

23. Социология искусства. Серия: Academia XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству.– К.: Искусство-СПБ, 2005. – 480 с.

24. Українське мистецтво Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова СО. Українське мистецтво: [Навч. посібн.]: [У 3 ч.] / Передмова проф. В.Скотного. – Ч.І. – Лівів: Світ, 2003. – 256 с.

25. Социология молодежи: [учебное пособие] / [Под ред. Ю.Г. Волкова] – Ростов-н / Д. : Феникс, 2001. – С. 30.

26. Омельченко Е. Молодёжные культуры и субкультуры. – М. : Институт социологии РАН, 2000. – С. 7 – 22.

27. Социология молодежи: [учебное пособие] / [Под ред. Ю.Г. Волкова] – Ростов-н / Д. : Феникс, 2001. – С. 162.

28. Глинский Я. Социология девиантного (отклоняющегося) поведения: [учебное пособие] – СПб.: Санкт-Петербургский филиал института социологии РАН, 1993. – С. 25.

29. Глинский Я. Социология девиантного (отклоняющегося) поведения: [учебное пособие] – СПб.: Санкт-Петербургский филиал института социологии РАН, 1993. – С. 22 – 24.

30. Социология молодежи: [учебное пособие] / [Под ред. Ю.Г. Волкова] – Ростов-н / Д.: Феникс, 2001. – С. 527.

31. Социология молодежи: [учебное пособие] / [Под ред. Ю.Г. Волкова] – Ростов-н / Д.: Феникс, 2001. – С. 559.

32. Соціологія: [Навч. посібник] / [За ред. С.О.Макеєва] – [2-е вид.] – К.: Знання, 2003. – 455 с.

33. Соціологія: [Підручник] / [За ред. Н.П. Осипової] – К.: Юрінком-Інтер, 2003. – 336 с.

34. Соціологія: терміни, поняття, персоналії: [Навч. словник-довідник для студентів] / [За заг. ред. В.М. Печі] – К. – Львів: Каравелла: Новий світ, 2002. – 480 с.

35. Тарабукін Ю.О. Соціологія молоді: [Курс лекцій] – К.: Фітосоціоцентр, 2001. – 375 с.

36. Тетерский С.В. Введение в социальную работу: [Учеб. пособие] – М.: Академический проспект, 2000. – 496 с.

37. Хамитов Н. Освобождение от обыденности: искусство как разрешение противоречий жизни. – К.: Либідь, 1995. – 217 с.

38. Циба В.Т. Соціологія особистості: Системний підхід: [Навч. посібник] – К.: МАУП, 2000. – 152 с.

39. Черниш Н. Соціологія: [Курс лекцій] – Львів: Кальварія, 1996. – 244 с.

40. Яковлев Е.Г. Эстетическое как совершенное. Избр. раб. – М.: Наука, 1995. – 260 с.

41. Якуба Е.А. Соціологія: =Навч. посібник] – Харків: Константа, 1996. – 192с.