Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Методика естествознания \ 2909. Курсова робота Аналіз нової програми з природознавства за 2016 рік

Курсова робота Аналіз нової програми з природознавства за 2016 рік

« Назад

Код роботи: 2909

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Методика природознавства

Тема: Аналіз нової програми з природознавства за 2016 рік

Кількість сторінок: 24

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Характеристики основних розділів програми з природознавства

1.1. Теоретичні відомості з програми природознавства

1.2. Аналіз навчальної програми.Суттєві та несуттєві зміни у програмі

Розділ 2. Порівняльний аналіз нової та попередньої програми з курсу природознавства

2.1. Аналіз побудованих тем та їх зміни.

2.2. Впровадження нових змін у предметі природознавства. Предмет «Я у Світі»

Висновок

Список використаної літератури

Державний стандарт початкової загальної освіти розроблений відповідно до пізнавальних можливостей дітей молодшого шкільного віку і передбачає всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів бажання вчитися, повноцінних мовленєвих, обчислювальних вмінь і навичок, умінь здорового способу життя. Кожного року Міністерство освіти та науки України вдосконалює освіту і формує її до європейських критерій. Оновлюються програми, друкуються нові підручники, вдосконалюється система навчання та виховання підростаючого покоління.

На даному етапі відбулися зміни у предметі «Природознавства». Якщо предмет «Я і Україна» (Природознавство та Громадянська освіта),поєднував у собі одразу дві напрямки, то тепер запроваджено новий предмет «Природознавство», який передбачає вивчення дітьми природи. У 2014-2015 роках новий навчальний предмет в 3-4класах «Я у Світі», цей предмет близький до освітньої галузі «Суспільствознавство».

У період шкільного дитинства при сприятливих умовах життя інтенсивно розвивається інтелектуальна й емоційно-вольова сфера дитини, закладаються основи правильного відношення предметів й явищ навколишнього середовища. Важливий фактор впливу на дітей – систематична навчально-виховна робота, у якій особливе місце займає процес ознайомлення з природою. Тому, предмет природознавства важливий для дітей.

Особливу увагу на уроках природознавства, слід приділяти практичному курсу спрямуванню змісту природознавства, скерувати роботу на формування у дітей уміння застосовувати набуті знання у різноманітних життєвих ситуаціях. Насамперед це стосується правил поведінки у природі, участі в доступній природоохоронній діяльності, починаючи з 1 –ого класу (догляд за рослинами і тваринами, виготовлення годівничок для птахів тощо).

У видатного педагога В.О. Сухомлинського уроки природознавства проводилися і називалися по-особливому – уроки милування природою. На цих уроках не було важких визначень, незрозумілих пояснень. На них діти спостерігали за явищами природою, слухали її, намагалися зрозуміти.

Актуальність цієї теми поставила перед мною багато питань: Які нові введення з програми посприяли кращому засвоєнню учнями предмету? Які зайві теми і важкі для дітей правила були виключені з програми? Все це я спробую вияснити при написанні даної курсової.

Мета курсової роботи полягає у:

- аналіз програм з курсу природознавства;

- визначення позитивних та негативних сторін у зміненні даної програм;

- вивчення нових теоритичних принципів курсу природознавства.

Відповідно до зазначеної мети виникає необхідність вирішення таких завдань:

1) детально розглянути начальну програму з природознавства;

2) визначити зміст, методи та форми роботи;

3) розглянути позитивні та негативні сторони у процесі змін програми;

4) описати підручники, які безпосередньо мають відповідати оновленій програмі;

5) визначити набір тем, яких було вилучено з програми через їх складність;

6) розглянути новоуведений предмет для 3-4 класів « Я у Світі»: форми, методи даного предмету.

Метод курсової роботи: описовий.

Дана курсова робота складається з двох розділів, вступу, висновку та зі списку використаної літератури. Вступ займає 3-6 ст., з 6 по 10 ст. розміщений РОЗДІЛ I ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ ПРОГРАМИ З ПРИРОДОЗНАВСТВА, який складається з двох питань: теоретичні принципи з програми природознавства, аналіз навчальних програм та суттєві та несуттєві зміни у програмах. Починаючи з 11 до 22 ст. вміщений РОЗДІЛ II. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НОВОЇ ТА ПОПЕРЕДНЬОЇ ПРОГРАМИ З КУРСУ ПРИРОДОЗНАВСТВА, який також складається з двох питань: аналіз побудованих тем та їх зміни, впровадження нових змін у предметі природознавства. Предмет «Я у світі».

Предмет природознавства на сучасному етапі вдосконалюється і досягає належних змін, що допомагає школярам якісно та зрозуміло освоювати світ природи. За останні роки відбувалися великі зміни у програмі, щодо вивчення цього предмету. Зокрема, можна відокремити такі:

1) Оновлення програми та внесення суттєвих змін у навчальний предмет «Природознавство».

2) Самостійність опрацювання учнів навчального матеріалу залежить від рівня їх підготовленості.

3) Уведено теми, які за даними фахівців не враховані щодо вікових особливості дітей молодшого віку, а саме: вилучено тему «Карта України. Умовні позначення», «Гномом».

4) Розвантажено навчальний матеріал, з метою підвищення рівня якості знань учнів.

5) Відведено розділ «Рідний край» на уроки-екскурсії.

6) Зміни багатьох термінів: «рукотворні тіла» - «штучні» (Природознавство 1 клас).

7) У 4 класі багато тем, вчитель дає дітям на самостійне опрацювання, враховуючи їхню підготовку.

8) Створення предмету «Я у світі» для формування життєвих, соціальних, громадянських компетентностей молодших школярів.

Зміни до програм початкової школи стали результатом безпрецедентно відкритого обговорення у освітній галузі.4 серпня 2016 року Колегія МОН затвердила ці зміни, а 11 серпня на сайті Міністерства освіти та науки були викладені оновлені програми.

1. Андрусенко І.В. Особливості навчання природознавства у 1 класі / І. Андрусенко // Початкова школа. – 2012. – № 9. – С. 6-9.

2. Бібік Н.М. Я у світі.3 клас: підруч. для загально освіт. навч. закл. / Н.М. Бібік. – Х.: Вид. група «Основа», 2013. – 160 с.:іл.

3. Бібік, Н. М. «Я у світі»: зміст і методичні підходи реалізації [Текст] / Н. М. Бібік // Методичний коментар до навчальних програм для 1–4 класів: Дайджест / [укл. О. В. Онопрієнко]. – Донецьк, 2012. – С. 84–90.

4. Грузинська І. Ведення спостережень за природою як засіб ознайомлення молодших школярів з основами екологічної грамоти // Початкова школа. – 2004. - № 5.

5. Природознавство 1 клас – К.: О. Грущинська – 2012.

6. Природознавство 2 клас – К.: О. Грущинська – 2012.

7. Природознавство 3 клас – К.: О. Грущинська – 2012.

8. Природознавство 4 клас – К.: О. Грущинська – 2012.

9. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. - К.: Початкова школа. – 2009. - 31с.

10. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. - К.: Початкова школа. – 2010. - 23с.

11. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. - К.: Початкова школа. – 2011. - 55с.

12. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. - К.: Початкова школа. – 2016. - 21с.

13. Природознавство навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів// Початкова освіта – 2016. - № 19. – 25-33ст.