Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Социальная педагогика \ 2859. Курсова робота Соціальне виховання підлітків засобами національної культури

Курсова робота Соціальне виховання підлітків засобами національної культури

« Назад

Код роботи: 2859

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Соціальна педагогіка

Тема: Соціальне виховання підлітків засобами національної культури

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи соціального виховання підлітків засобами національної культури

1.1. Теоретичний аналіз сутності соціального виховання підлітків

1.2. Аналіз розробки проблеми соціального виховання підлітків

1.3. Характеристика нормативно-правової бази щодо соціального виховання підлітків засобами національної культури

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Використання засобів національної культури в процесі соціального виховання підлітків

2.1. Аналіз діагностичних методик щодо виявлення рівня соціальної вихованості підлітків

2.2. Аналіз методик соціально-педагогічної роботи щодо формування соціальної вихованості підлітків

2.3. Пропозиції з формування соціальної вихованості підлітків засобами національної культури

Висновки до розділу 2

Висновки

Списки використаних джерел

Додатки

Відродження України неможливе без пробудження національної свідомості українського народу, насамперед молоді. Тому особливе занепокоєння нині викликає відсутність у більшості юнацтва усвідомлення себе як частини народу, співвіднесення своєї діяльності з інтересами нації. Зарадити справі може створення такої системи народної освіти, яка виховувала б національно свідомих громадян України.

Спадщина кожного народу містить цінні ідеї й досвід виховання. Національна самосвідомість чи етнічна ідентичність, як усвідомлення своєї приналежності до певного етносу, що формується в людині в перші роки її життя. Саме цей період є визначальним у становленні основ характеру та вироблення норм поведінки, багато в чому залежать від соціального оточення.

Національна культура стає для дитини першим кроком в освоєнні багатств світової культури, присвоєння загальнолюдських цінностей, формуванні власної особистісної культури. Особливо важливо питання соціальної вихованості набуває в період підліткового віку. Адже, саме в цей час відбуваються зміни в світосприйнятті дитини, перехід між дитинством та юнацьким віком, коли особистість може звернути на хибний шлях.

Аналіз соціально-педагогічної літератури свідчить, що вивченням проблеми соціального виховання займаються О. Безпалько, Ю. Василькова, М. Галагузова, Ю. Гапон, А. Капська, О. Кузьменко, А. Мудрик, М. Плоткін тощо.

Сучасні дослідження, присвячені проблемам залучення молоді до історії, культури, соціального життя рідного міста (а через нього Вітчизни), пов’язані з вивченням механізмів соціалізації, формуванням соціальної компетенції дитини (Т. Антонова, Є. Арнаутова, Т. Зубова тощо), усвідомленням дитини самої себе як представника людського роду (С. Козлова, О .Князєва, С. Шукшина). Однак національна культура в якості засобу формування соціальної вихованості підлітків не була предметом окремого соціально-педагогічного дослідження.

Актуальність даної проблеми, недостатність її вивченності та потреби шкільної практики зумовила вибір теми наукового дослідження: «Соціальне виховання підлітків засобами національної культури».

Мета дослідження – теоретичне виявлення особливостей соціального виховання підлітків у ЗНЗ засобами національної культури.

Відповідно до мети дослідження визначено його завдання:

1) проаналізувати наукову літературу для визначення сутності та особливостей соціального виховання, його мети та основних принципів;

2) охарактеризувати особливості соціального виховання підлітків у загальноосвітніх навчальних закладах;

3) підібрати нормативно-правову базу з проблеми дослідження;

4) проаналізувати діагностичні методики щодо виявлення рівня соціальної вихованості підлітків;

5) проаналізувати методики соціально-педагогічної роботи щодо формування соціальної вихованості підлітків;

6) теоретично розробити соціально-педагогічні заходи з вирішення проблеми соціального виховання підлітків у ЗНЗ із застосуванням засобів національної культури.

Об’єкт дослідження – процес соціального виховання підлітків.

Предмет дослідження – соціальне виховання підлітків у ЗНЗ засобами національної культури.

Практичне значення полягає в можливості використання даних дослідження в соцільно-педагогічній діяльності як соціального педагога, так і вчителів, класних керівників, батьків та ін.

Структура дослідження складається зі змісту, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків.