Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Дошкольное образование \ 2845. Курсова робота Значення театралізованої діяльності для естетичного виховання дошкільників

Курсова робота Значення театралізованої діяльності для естетичного виховання дошкільників

« Назад

Код роботи: 2845

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Дошкільна освіта

Тема: Значення театралізованої діяльності для естетичного виховання дошкільників

Кількість сторінок: 40

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи використаня театралізованної діяльності в естетичному вихованні дошкільників

1.1. Проблема естетичного виховання дошкільників через театралізовану діяльність в психолого-педагогічній літературі

1.2. Значення, види театралізованої діяльності дошкільників, їх характеристика

Висновки до 1 розділу

Розділ 2. Дослідження стану використання театралізованної діяльності дошкільників під час роботи з естетичного виховання (на прикладі КЗО ДНЗ №270) м. Дніпропетровськ

2.1. Загальні напрямки, методи, система безпосереднього та опосередкованого керівництва театралізованою діяльністю дошкільників

2.2. Аналіз роботи по використанню театралізованої діяльності дошкільників під ча роботи з естетичного виховання (на прикладі КЗО ДНЗ №270) м. Дніпропетровськ

Висновки до 2 розділу

Розділ 3. Робота з формування позитивного ставлення до навчання в школі у дошкільників

3.1. Визначення стану використання театралізованої діяльності під час роботи з естетичного виховання

3.2. Методичні рекомендації вихователям дошкільних закладів щодо використання театралізованої діяльності під час роботи з естетичного виховання дошкільників

3.3. Правила безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу в КЗО ДНЗ №270 м. Дніпропетровськ

Висновки до 3 розділу

Загальні висновки

Список використаної літератури

Додатки

Естетичне виховання − найважливіша сторона виховання дитини. Воно сприяє збагаченню чуттєвого досвіду, емоційної сфери особистості, впливає на пізнання моральної сторони дійсності (відомо, що для дошкільника поняття «гарний» і «добрий» майже ідентичні), і підвищує пізнавальну активність, навіть впливає на фізичний розвиток. Результатом естетичного виховання є естетичне розвиток.

Сучасна педагогіка визначає естетичне виховання як розвиток здатності сприймати, відчувати, розуміти прекрасне в житті і в мистецтві, як виховання прагнення самому брати участь в перетворенні оточуючого світу за законами краси, як залучення до художньої діяльності і розвиток творчих здібностей.

Питаннями естетичного виховання дошкільнят займалися такі вчені як Р. Рошаль, С. Шацька, М. Румер, Н. Преображенський, Н. Доломанова та ін.

Особлива роль в естетичному вихованні відводиться мистецтву. Хвилюючи і радуючи, воно розкриває перед дітьми соціальний сенс життєвих явищ, примушує їх пильніше вдивлятися в оточуючий світ, спонукає до співпереживання, до засудження зла.

В.А.Сухомлинський говорив: „Чуйність, сприйнятливість до краси в дитячі роки незрівнянно глибші, ніж у більш пізні періоди розвитку особистості. Потреба у прекрасному затверджує моральну красу, породжуючи непримиренність до всього вульгарного та потворного”.

Театральне мистецтво – один з самих демократичних видів мистецтва для дітей, він дозволяє вирішити безліч актуальних проблем сучасної педагогіки і психології, пов’язані з художньою освітою та вихованням дітей;формуванням естетичного смаку; моральним вихованням; розвитком комунікативних якостей особистості; вихованням волі, розвитком пам’яті, уяви, ініціативності, фантазії, мови (діалогу і монологу); створенням позитивного емоційного настрою, зняттям напруження, вирішенням конфліктних ситуацій через гру.

У наш час дуже важливо приділяти особливу увагу естетичному вихованню дітей, тому, що навколишній світ дуже різнобічний і діти повинні мати певні еталони вже у дошкільному віці, тому ця тема є актуальною.

Мета дослідження: науково обґрунтувати позитивний вплив театралізованої діяльності на естетичне виховання дошкільників.

Об’єкт дослідження: театралізована діяльність як засіб естетичного виховання.

Предмет дослідження: театралізована діяльність дошкільників.

Гіпотеза дослідження: використання театралізованої діяльності сприяє естетичному вихованню дошкільників.

Завдання дослідження:

1. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначити роль театралізованої діяльності в естетичному вихованні дошкільників.

2. Визначити загальні прийоми керівництва театралізованою діяльністю дошкільників.

3. Визначити стан організації театралізованої діяльності у КЗО ДНЗ №270 м. Дніпропетровська та надати методичні рекомендації вихователям.

4. Визначити шляхи безпеки життєдіяльності під час роботи з дошкільниками під час формування позитивного відношення дошкільників до шкільного навчання в КЗО ДНЗ №270.

Методи дослідження:

- теоретичні методи (бесіда, аналіз наукової та методичної літератури з досліджуваної проблеми);

- емпіричні методи (спостереження та інші).

Теоретична значущість роботи: спробувати дослідити різні теоретичні та практичні підходи до театралізованої діяльності дошкільників в сучасному дошкільному навчальному закладі, а також виявити на основі дослідження позитивні і негативні сторони в роботі вихователів з проблеми дослідження.

Практична значущість роботи визначається в тому, що результати дослідження можуть бути використані у практиці дошкільного психолога або дитячої психологічної консультації, а також можуть бути корисні в практиці психокорекції.