Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Методика обучения иностранным языкам \ 2822. Курсова робота Використання ігрових технологій у вивченні лексики англійської мови учнями 2 класу

Курсова робота Використання ігрових технологій у вивченні лексики англійської мови учнями 2 класу

« Назад

Код роботи: 2822

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Методика навчання іноземних мов

Тема: Використання ігрових технологій у вивченні лексики англійської мови учнями 2 класу

Кількість сторінок: 40

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 550 грн

Вступ

Розділ І. Ігрові технології в системі навчання

1.1 Ігрові технології як вид навчальної діяльності. Сутність ігрової діяльності у молодшому шкільному віці

1.2 Особливості навчання іноземній мові в молодшому шкільному віці

1.3 Умови засвоєння іноземної лексики учнями молодшого шкільного віку

1.4 Методика використання ігрових засобів при навчанні іноземній мові

Розділ ІІ. Практичне використання ігрових технологій у вивченні лексики англійської мови учнями 2 класу

2.1. Лексичні ігри на уроках іноземної мови

2.2. Практичне використання ігрових технологій при вивченні лексики англійської мови учнями 2 класу

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вивчення та популярність англійської мови як у світі, так і в Україні, стає розповсюдженим явищем, пов’язаним з розвитком сучасного суспільства. Із зростанням значення вивчення англійської мови в школі, зростає і значення якості самого навчання. До учнів пред'являються високі вимоги, в тому числі, із знання певного необхідного мінімуму іншомовної лексики, оскільки саме на цій основі згодом буде розвиватися здатність до використання англійської мови як засобу спілкування. Особливості та методика викладання іноземної мови обумовлені  запитами сучасного суспільства. Нові підходи до викладання іноземної мови викликані проникненням іноземної мови в більшість сфер життя людини, встановленням сучасних дидактичних систем, зростанням світового запиту на користування англійською мовою та розвитком педагогічної науки.

Важливим у формуванні правильної іншомовної лексики є початковий етап вивчення, який реалізовується в педагогічній системі України саме у початкових класах загальноосвітніх шкіл. На цьому етапі навчання одна з основних задач вчителя – це зробити предмет іноземної мови цікавим і улюбленим. Важливо враховувати в процесі навчання психологічні особливості дітей цього віку, адже молодші школярі дуже емоційні і рухливі, їх увага відрізняється нестійкістю. В першу чергу вони звертають увагу в на те, що викликає їх безпосередній інтерес. Саме гра є основним видом діяльності дитини дошкільного та молодшого шкільного віку. Використання гри як одного з прийомів навчання іноземної мови значно полегшує навчальний процес, робить його ближче і доступніше дітям. Тим більше, ігрові технології відповідають гуманізації педагогічного процесу.

Методику викладання учбового матеріалу дошкільникам за допомогою ігор розглядали в своїх працях А. Сорокіна, Н. Михайленко, Н. Короткової, Н. Ейгеса, а молодшим школярам М. Конишева, Ф. Блехер, А. Ібрагімова, М. Саліхова. Педагоги у своїх матеріалах розглядають гру як важливий метод навчання дітей саме дошкільного та молодшого шкільного віку. Спеціальні дослідження з ігрової діяльності дошкільнят здійснили наступні педагоги – С. Рубінштейн, Л. Виготський, Д. Ельконін, П. Блонський. Аспекти ігрової діяльності в загальноосвітній школі розглядалися Ф. Фрадкіною, О. Газмановим, С. Арутюняном, В. Григор’євим, О. Дьячковою, Г. Щедровицьким.

Проблема впровадження ігрових прийомів у навчання англійської мови присвячені праці М.Біболетова, І.Верещагіна, які розробили підручники, побудовані на масовому використанні ігрових прийомів; О.Колесникова, Б.Пассов, В.Царькова вивчали залежність рівня мотивації від застосування ігрових прийомів та інші.

Таким чином, у педагогічній практиці склалося протиріччя між необхідністю використання ігрових технологій у вивченні англійської мови учнями 2 класу та відсутністю наукового й організаційно-методичного забезпечення цього процесу, що й зумовило вибір теми наукового дослідження «Використання ігрових технологій у вивченні лексики англійської мови учнями 2 класу».

Об’єктом дослідження є вивчення лексики англійської мови учнями 2 класу.

Предмет дослідження – можливість використання ігрових технологій у вивченні англійської мови учнями 2 класу.

Мета роботи – теоретично обґрунтувати методичну систему використання  ігрових технологій у вивченні лексики англійської мови учнями 2 класу.

Завдання:

- Проаналізувати ігрові технології як вид навчальної діяльності;

- Визначити сутність ігрової діяльності у молодшому шкільному віці;

- Виділити особливості навчання іноземній мові в молодшому шкільному віці;

- Встановити умови засвоєння іноземної лексики учнями молодшого шкільного віку;

- Роздивитись методику використання ігрових засобів при навчанні іноземній мові;

- Узагальнити практичний досвід використання ігрових технологій при вивченні лексики англійської.

Для досягнення мети і реалізації завдань дослідження використовувався комплекс загальнонаукових методів:

- теоретичних: аналіз і синтез, порівняння, моделювання, класифікація;

- метод конкретизації та систематизації теоретичних знань (для розробки завдань дослідження) та ін.

Структуру роботи складають: вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел.