Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Методика обучения немецкому языку \ 2821. Курсова робота Використання дидактичних ігор на уроках англійської мови у початковій школі

Курсова робота Використання дидактичних ігор на уроках англійської мови у початковій школі

« Назад

Код роботи: 2821

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Методика навчання німецької мови

Тема: Використання дидактичних ігор на уроках англійської мови у початковій школі

Кількість сторінок: 40

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

Вступ

Розділ І. Теоретичні проблеми вивчення англійської мови у початковій школі

1.1. Специфіка навчання іноземної мови учнів початкової школи

1.2. Особливості ігрової діяльності у молодшому шкільному віці

1.3. Ігрові технології як вид навчальної діяльності

Розділ ІІ. Перспективний педагогічний досвід в галузі використання дидактичних ігор на уроках англійської мови у початковій школі

2.1. Дидактична гра як форма навчання іноземної мови

2.2. Методика використання дидактичних ігор на уроках англійської мови у початковій школі

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Розвиток міжнародних відносин, бурхливий розвиток культурних, економічних, політичних зв'язків, контакти з носіями мови роблять іноземну мову реально затребуваною у практичній та інтелектуальної діяльності людини. Це висуває вимоги удосконалення навчального процесу, впровадження більш продуктивних форм і методів викладання іноземної мови. Одним з таких методів є застосування на уроках дидактичних ігор, які формують комунікативні вміння учнів, підвищують мотивацію, створюють мовну інтенцію, сприяють кращому засвоєнню матеріалу.

Проблема пошуку ефективних методів і прийомів навчання англомовного спілкування завжди була актуальною. Навчання та особистісний розвиток сучасного школяра можливий в тому випадку, якщо діяльність (навчальна) емоційно забарвлена. Тільки те, що викликає «бурю почуттів», ймовірно, може допомогти в створенні яскравого, оригінального висловлювання, нестандартного рішення, відкриття.

Як відомо, велике значення в організації освітнього процесу по англійській мові відіграє мотивація навчання. Вона сприяє активізації мислення, викликає інтерес до виконання тієї чи іншої вправи.

Найбільш сильним мотивуючим чинником є прийоми навчання, що задовольняють потребу школярів в новизні досліджуваного матеріалу і різноманітності виконуваних вправ. Використання різноманітних нестандартних прийомів навчання сприяє закріпленню мовних явищ в пам'яті, створенню більш стійких зорових і слухових образів, підтримці інтересу і активності учнів.

Методику викладання учбового матеріалу дошкільникам за допомогою ігор розглядали в своїх працях А. Сорокіна, Н. Михайленко, Н. Короткова, Н. Ейгес, а молодшим школярам М. Конишева, Ф. Блехер, А. Ібрагімова, М. Саліхова.

Педагоги у своїх матеріалах розглядають гру як важливий метод навчання дітей саме дошкільного та молодшого шкільного віку. Спеціальні дослідження з ігрової діяльності дошкільнят здійснили наступні педагоги – С. Рубінштейн, Л. Виготський, Д. Ельконін, П. Блонський.

Аспекти ігрової діяльності в загальноосвітній школі розглядалися Ф. Фрадкіною, О. Газмановим, С. Арутюняном, В. Григор’євим, О. Дьячковою, Г. Щедровицьким.

Проблема впровадження ігрових прийомів у навчання англійської мови присвячені праці М. Біболетова, І. Верещагіна, які розробили підручники, побудовані на масовому використанні ігрових прийомів; О. Колесникова, Б. Пассов, В. Царькова вивчали залежність рівня мотивації від застосування ігрових прийомів та інші.

Але, ми все ж можемо зазначити, що, у педагогічній практиці склалося протиріччя між необхідністю використання дидактичних ігор у вивченні англійської мови учнями початкової школи та недостатністю наукового й організаційно-методичного забезпечення цього процесу, що й зумовило вибір теми наукового дослідження «Використання дидактичних ігор на уроках англійської мови у початковій школі».

Об’єктом дослідження є процес навчання англійської мови у початкових класах.

Предмет дослідження – особливості використання дидактичних ігор на уроках англійської мови у початковій школі.

Мета роботи – теоретично обґрунтувати методику використання  дидактичних ігор на уроках англійської мови у початкових класах.

Завдання:

- проаналізувати ігрові технології як вид навчальної діяльності;

- визначити сутність ігрової діяльності у молодшому шкільному віці;

- виділити особливості навчання англійської мови в молодшому шкільному віці;

- розглянути методику використання дидактичних ігор при навчанні англійської мови;

- узагальнити практичний досвід використання дидактичних ігор при навчанні англійської мови.

Для досягнення мети і реалізації завдань дослідження використовувався комплекс загальнонаукових методів дослідження:

- теоретичних: аналіз і синтез, порівняння, моделювання, класифікація;

- метод конкретизації та систематизації теоретичних знань (для розробки завдань дослідження) та ін.

Структуру роботи складають: вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел.