Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Педагогическая психология \ 2772. Курсова робота Характер взаємозв’язків сімейних відносин і дитячих страхів у дошкільному віці

Курсова робота Характер взаємозв’язків сімейних відносин і дитячих страхів у дошкільному віці

« Назад

Код роботи: 2772

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Педагогічна психологія

Тема: Характер взаємозв’язків сімейних відносин і дитячих страхів у дошкільному віці

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичне вивчення характеру взаємозв'язків сімейних відносин і дитячих страхів у дошкільному віці

1.1. Основні характеристики дитячих страхів у дошкільному віці

1.2. Вплив сімейних відносин на дитячі страхи

Висновки до 1 розділу

Розділ 2. Емпіричне дослідження характеру взаємозв'язків сімейних відносин і дитячих страхів у дошкільному віці

2.1. Методи та методики дослідження

2.2. Результати емпіричного дослідження

Висновки до 2 розділу

Загальні висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Проблема впливу сімейного оточення на особливості емоційного розвитку представляє великий інтерес для дослідників у галузі психології розвитку. До теперішнього часу сформувалося переконання, що тип дитячо-батьківських відносин в сім'ї є одним з основних факторів, що формують характер дитини і особливості її поведінки.

Дошкільний вік характеризується найсильнішою залежністю від дорослого і проходження цього етапу становлення особистості багато в чому визначається тим, як складаються відносини дитини з дорослими. Збільшення числа неврозів у батьків позначається на збільшенні кількості страхів у дітей, породжуючи своєрідне замкнене коло, розірвати яке можна лише одночасним наданням ефективної та доступної психологічної допомоги всім його учасникам.

Вивчення психологічних особливостей страху в дошкільному віці і його специфічних проявів, причин і факторів, що його обумовлюють, набуває все більшого значення в сучасному світі.

Сім'я як найближче соціальне оточення задовольняє потребу дитини в емоційній підтримці, прийнятті, повазі і захисті, дитини грає величезну роль в її розвитку і становленні протягом усього періоду дитинства. Найважливішою характеристикою дитячо-батьківських відносин є стиль, тобто типовий для батьків характер взаємодії з дітьми.

У значному числі науково-дослідних робіт страх розглядається як причина багатьох порушень у психофізіологічній сфері, як складова частина неврозів, депресій. Тому вивчення цієї проблеми надасть змогу своєчасно розпізнавати передумови до появи страхів у дошкільному віці і надати психологічну допомогу батькам і дітям.

Мета роботи: дослідити взаємозв'язок між особливостями відносин між батьками та дітьми і наявністю страхів у дітей дошкільного віку.

Об'єкт дослідження: взаємовідносини в сім'ї між батьками і дитиною.

Предмет дослідження: характер взаємозв'язків сімейних відносин і дитячих страхів у дошкільному віці.

Концептуальна гіпотеза: існує взаємозв’язок між характером сімейних відносин та страхами дітей.

Емпіричні гіпотези:

1. У сім’ях із стилем сімейного виховання гіперопіка у дітей значніше виражені страхи.

2. У сім’ях де дитина сприймається як невдаха, дитина має високий показник наявності страхів.

Виходячи з мети і гіпотези дослідження, нами визначені наступні завдання:

1. Здійснити теоретичний аналіз впливу взаємовідносин в сім'ї на страхи дітей дошкільного віку.

2. Виявити стилі дитячо-батьківських відносин.

3. Підібрати методи та методики емпіричного дослідження.

4. Проаналізувати отримані емпіричні дані.

5. Зробити висновки на підставі теоретичних та практичних даних.

Методи дослідження. З метою вивчення характеру взаємозв'язку сімейних відносин і дитячих страхів в дошкільному віці використано методи теоретичного аналізу впливу сімейних відносин на наявність різних страхів у дітей. За допомогою організаційних методів проведено порівняльний аналіз, який дозволяє встановити зв'язки та залежності між явищами.

Для перевірки гіпотез дослідження застосовано такі психодіагностичні засоби: опитувальник батьківського ставлення (ОБС) О. Я. Варга, В. О. Століна для дослідження стилів батьківського ставлення до дитини; методика «Страхи в будиночках» М. А. Панфілоівої, для виявлення страхів дітей дошкільного віку; опитувальник Р. Р. Лаврентьевой і Т. М. Титаренко, ця анкета призначена для визначення рівня тривожності у дітей дошкільного віку шляхом опитування оточуючих дорослих: батьків, вихователів, учителів.

Методологічну й теоретичну основу роботи складають дослідження О. В. Захарова [9; 10], в яких показано вплив особливостей дитячо-батьківських відносин на формування страхів у дітей дошкільного віку, описані основні стилі дитячо-батьківських відносин, що приводять до виникнення неврозів і страхів у дітей, механізми виникнення дитячих страхів та інше.

Вивчення дитячо-батьківських відносин є надзвичайно важливим для розуміння факторів, що впливають на становлення особистості дитини. На думку авторів (Ю.В. Щербатих [26], Л.С. Виготський [1]) дитина як найбільш чутлива частина соціуму піддається різноманітним негативним впливам, які впливають на її емоційний фон. В останні роки, як свідчать спеціальні експериментальні дослідження, найбільш розповсюдженими явищами є тривожність і страхи у дітей (Н.М. Гордецова [9], О. В. Захаров [10], М.Раттер [9], О.С. Співаковська [9], Б. Філіпс [9]).

Більшість дослідників аналізують батьківське ставлення з точки зору проблем негативного впливу порушених сімейних відносин на психічний розвиток дитини. Вітчизняними психологами підкреслюється вирішальна роль батьківських відносин у розвитку дитини (О. В. Захаров [9;10], О.С. Співаковська [9], Г.М. Прихожан [19]).

Теоретична значущість роботи полягає в розширенні теоретичних знань про проблему впливу за залежності показників стилю батьківського виховання та наявністю страхів у дітей.

Практична значущість роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть використовуватися психологами та вихователями у дитячих садках, для вчасного втручання та проведення психокорекційних заходів.

Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Список використаних літературних джерел налічує 26 найменувань. Повний обсяг роботи ― 39 сторінок. Основний зміст викладено на 32 – сторінках. Робота містить 1 таблицю та 3 додатки.