Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Методология научных исследований \ 2721. Лекція №8 - Виконання й захист кандидатських і докторських дисертацій

Лекція №8 - Виконання й захист кандидатських і докторських дисертацій

« Назад

Код роботи: 2721

Вид роботи: Лекція

Предмет: Методологія наукових досліджень

Тема: №8, Виконання й захист кандидатських і докторських дисертацій

Кількість сторінок: 66

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

1. Дисертаційні роботи та їх види

2. Загальна методика виконання дисертаційного дослідження

2.1. Вибір і затвердження теми дисертації

2.2. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації з теми дисертаційного дослідження

2.3. Написання огляду літератури до дисертації

2.4. Виклад змісту та структура дисертації

2.4.1. Структура дисертації

2.4.2. Вступ до дисертації

2.4.3. Основна частина дисертації

2.4.4. Висновки до дисертації

2.4.5. Список використаної літератури і джерел

2.4.6. Додатки до дисертації

3. Оформлення дисертаційної роботи

4. Автореферат дисертації та методика його написання й оформлення

5. Попередня експертиза (передзахист) дисертації на кафедрі (відділі)

6. Подання дисертації до спеціалізованої вченої ради

7. Прилюдний захист дисертації

8. Оформлення документів для подання атестаційної справи до ВАК України

1. Волков Ю. Г. Диссертация. Подготовка, защита, оформление. Практическое пособие. — М.: Гардарика, 2001.

2. Диссертант. Основные этапы работы над диссертацией // Вестник высшей школы. 1990. № 2.

3. Довідник здобувача наукового ступеня [Текст]: Збірник нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації / Упорядник Ю. І. Цеков; переднє слово Р. В. Бойка. — К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», 2000. — 64 с.

4. Захаров А. А., Захарова Т. Г. Дневник аспиранта. (Алгоритм подготовки диссертации). — М., 2005.

5. Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации: Учеб. пособие по развитию навыков письменной речи. — М.: Флинта — Наука, 2002.

6. Криворученко В. К. Диссертационное исследование: Методика, практика, рекомендации. — М.: Социум, 2001. — 276 с.

7. Криворученко В. К. Как защитить диссертацию Практическое пособие для аспирантов / Национальный институт бизнеса. — М.: НИБ, 2006. — 470 с.

8. Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника: затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 423. — К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України»; вид-во «Толока», 2008. — 31 с.

9. Про затвердження нової редакції переліків і форм документів, що використовуються при атестації наукових і науково-педагогічних працівників (із наказу ВАК України від 29 травня 2007 р. № 342) // Бюлетень ВАК України. — 2007. — №6. — С. 2–40.

10. Як підготувати і захистити дисертацію на здобуття наукового ступеня [Текст]: (методичні поради) / Автор-упоряд. Л. А. Пономаренко. — 3-є вид., випр. і доп. — К.: Толока , 2007. — 80 с.