Распечатать страницу

Лекція №5 - Види науково-дослідної роботи студентів

« Назад

Код роботи: 2718

Вид роботи: Лекція

Предмет: Методологія наукових досліджень

Тема: №5, Види науково-дослідної роботи студентів

Кількість сторінок: 10

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 100 грн

1. Навчально-дослідна робота студентів (НавДРС)

2. Науково-дослідна робота студентів (НДРС)

1. Дудченко А. А. Основы научных исследований [Текст]: Учеб. пособие / А. А. Дудченко. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. — 114 с.

2. Загвязинский В. И. Методология и методика дидактического исследования [Текст] / В. И. Загвязинский. — М.: Педагогика, 1982. — 160 с.

3. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень [Текст]: навчальний посібник / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсеєв. — 3-е вид., перероб. і допов. — К.: ВД «Професіонал», 2005. — 240 с.

4. Коровайченко Ю. М. Аlma mater, або як стати справжнім студентом [Текст: (інформація для абітурієнтів, студентів, батьків, викладачів) / Ю. М. Коровайченко. — К.: «ВМУРоЛ», 2003. — 115 с. — (Путівник в країну «Студентство»).