Распечатать страницу

Лекція №1 - Наука й наукові дослідження в сучасному світі

« Назад

Код роботи: 2714

Вид роботи: Лекція

Предмет: Методологія наукових досліджень

Тема: №1, Наука й наукові дослідження в сучасному світі

Кількість сторінок: 37

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

1. Виникнення та еволюція науки

2. Теоретичні та методологічні принципи науки

3. Види та ознаки наукового дослідження

4. Методологія і методи наукових досліджень

5. Організація наукової діяльності в Україні

1. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень [Текст]: Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / М. Т. Білуха. — К.: Вища шк., 1997. — 271 с.

2. Бурчин М. Н. Введение в современную точную методологию науки: структуры систем знаний [Текст] / М. Н. Бурчин, В. И. Кузнецов. — М.: АО «Аспект-Пресс», 1994. — 120 с.

3. Дудченко А. А. Основы научных исследований [Текст]: Учеб. пособие / А. А. Дудченко. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. — 114 с.

4. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень [Текст]: Навчальний посібник / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсеєв. — 3-е вид., перероб. і допов. — К.: ВД «Професіонал», 2005. — 240 с.

5. Коровайченко Ю. М. Аlma mater, або як стати справжнім студентом [Текст: (інформація для абітурієнтів, студентів, батьків, викладачів) / Ю. М. Коровайченко. — К.: «ВМУРоЛ», 2003. — 115 с. — (Путівник в країну «Студентство»).

6. Кузнецов И. Н. Методика научного исследования [Текст] / И. Н. Кузнецов. — Минск: [б.и.], 1997. — 257 с.

7. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі [Текст]: Навч. посібник / І. П’ятницька-Позднякова. — К.: [б.в.], 2003. — 116 с.

8. Сидоренко В. К. Основи наукових досліджень [Текст] / В. К. Сидорен­ко. — К.: 2000. — РНКЦ «ДІНІТ», 2000. — 259 с.

9. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності [Текст] / В. М. Шейко, Н.М. Кушнаренко: Підручник для студентів вищих навч. закладів. — X.: ХДАК, 1998. — 288 с.