Распечатать страницу

Лекція №7 - Імідж ділової людини

« Назад

Код роботи: 2676

Вид роботи: Лекція

Предмет: Ділова етика

Тема: №7, Імідж ділової людини

Кількість сторінок: 19

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 100 грн

1. Імідж як умова ділового успіху

2. Зовнішній вигляд ділової людини

1. Афанасьєв І. Діловий етикет: 2-е вид., перероб. і доп / Афанасьєв І. – К.: “Альтерпрес”, 2001. – 352 с. – рос. мовою.

2. Ботавина Р. Н. Этика деловых отношений: учебн. пособие / Ботавина Р. Н. – М.: “Финансы и статистика”, 2004. – 208 с.

3. Браун Л. Имидж – путь к успеху / Браун Л. – СПб.: Питер Пресс, 1996. – 288 с.

4. Галушко В. П. Діловий протокол та ведення переговорів / Галушко В. П. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2002. – 223 с.

5. Данильчук Л. А. Основы имиджа и этикета: учебн. пособие / Данильчук Л. А. – К.: Кондор, 2004. – 234 с.

6. Здоровенко В. В. Культура ділового спілкування: навч. посібник / Здоровенко В. В. – Дрогобич: НВЦ “Каменяр”, 2002. – 147 с.

7. Зусін В. Я. Етика та етикет ділового спілкування: навч. посібник. – 2-е вид., перероб. і доп. / Зусін В. Я. – К.: Центр навч. літератури, 2005. – 224 с.

8. Калашник Г. М. Вступ до дипломатичного протоколу та ділового етикету: навч. посібник / Калашник Г. М. – К.: Знання, 2007. – 143 с.

9. Морозов А. В. Деловая психология: учебник: изд. 3-е доп. и перераб. / Морозов А. В. – М.: Академический Проект, 2005. – 1040 с.

10. Палеха Ю. І. Ділова етика: навч.-методичний посібник / Палеха Ю . І. – К.: ЄУФІМБ, 2000.– 250 с.

11. Палеха Ю. І. Етика ділових відносин: навч. посібник / Палеха Ю. І. – К.: Кондор, 2008. – 356 с.

12. Палкін В. А. Етикет підприємницької діяльності (у схемах, таблицях, малюнках, завданнях для самостійної та індивідуальної роботи): навч. посібник / Палкін В. А. – Донецьк: ТОВ „Юго-Восток, Лтд”, 2003. – 60 с.

13. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: навч. посібник / Радевич-Винницький Я. – К.: Знання, 2006. – 291 с.

14. Статінова Н. П. Етика бізнесу: навч. посібник / Н. П. Статінова, С. Г. Радченко. – К.: КНТЕУ, 2001. – 280 с.

15. Тимошенко Н. Л. Корпоративна культура: діловий етикет: навч. посібник / Тимошенко Н. Л. – К.: Знання, 2006. – 391 с.

16. Шеломенцев В. М. Етикет і сучасна культура спілкування: 2-е вид. / Шеломенцев В. М. – К.: Лібра, 2003. – 416 с.

17. Южин В. И. Полная энциклопедия этикета / Южин В. И. – М.: РИПОЛ классик, 2007. – 512 с.