Распечатать страницу

Семінар №2 - Типи перекладу та типи тлумачення

« Назад

Код роботи: 2605

Вид роботи: Семінар

Предмет: Перекладознавство

Тема: №2, Типи перекладу та типи тлумачення

Кількість сторінок: 25

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

1. Назвіть та схарактеризуйте всі рівні суспільного використання перекладу / тлумачення. Роль перекладу/тлумачення в освоєнні та національному розвиткові таких галузей знань і конкретних наук:

1.1. Філософії та філософських наук;

1.2. Юриспруденції та юридичних наук;

1.3. Економіки країн та економічних наук;

1.4. Військової справи та озброєнь;

1.5. Медицини й медичних наук;

1.6. Педагогіки й педагогічних наук;

1.7. Методик навчання у різні історичні періоди;

1.8. Музики хорового й сценічного мистецтва в Україні та в інших країнах світу.

2. Переклад/тлумачення і поширення найновішої інформації через ЗМІ в сучасному світі. Назвіть галузі ЗМІ, які в своїй щоденній діяльності залежать виключно від перекладу або тлумачення

3.Типи перекладу. Типи тлумачення

4. Фахова компетенція перекладача/тлумача та її складова:

1) лінгвістична/власне мовна компетенція:

а) з фонетики/фонології;

б) просодики (наголоси, фразова інтонація, стандартна літературна вимова іноземною та рідною мовою);

в) досконале володіння найголовнішими шарами універсальної лексики, різними шарами соціально-політичної лексики та лексикою деяких інших найпоширеніших підмов повсякденного вжитку. Наприклад, назвами спільних та різних для обох мов рослин, квітів, найпоширеніших лексем на позначення сільськогосподарського виробництва, тваринництва тощо

5. Переклад і тлумачення в добу холодної війни. Поява десидентської літератури в СРСР