Распечатать страницу

Лекція №2 - Проблеми типології дискурсу

« Назад

Код роботи: 2572

Вид роботи: Лекція

Предмет: Особливості перекладу текстів англомовного рекламного дискурсу

Тема: №2, Проблеми типології дискурсу

Кількість сторінок: 20

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Типізація та класифікація різних видів дискурсу

2. Критерії типології дискурсу

3. Вітчизняні та зарубіжні підходи щодо класифікації дискурсу (Г.Г. Почепцов, О.М. Ільченко, К.Я. Кусько, І.С. Шевченко, А.Д. Бєлова, Н.Д. Арутюнова, P. Charaudeau, J. Peytard, R. Lakoff)

4. Класифікація дискурсу за: сферою комунікації, характером комунікації, сферою функціонування або соціально-ситуативним параметром, мовною належністю мовленнєвої діяльності, функціональними стилями та жанрами, ступенем впливу на адресата, формою функціонування, способом організації, типом мовлення або каналом передавання інформації, знаковим відображенням реальної ситуації, особливостями комунікативної ситуації