Распечатать страницу

Лекція №4 - Універсальний перекладацький скоропис (УПС)

« Назад

Код роботи: 2522

Вид роботи: Лекція

Предмет: Усний двосторонній переклад

Тема: №4, Універсальний перекладацький скоропис (УПС)

Кількість сторінок: 25

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

1. Семантична надмірність усного повідомлення та засоби її забезпечення

2. Універсальний перекладацький скоропис (УПС)

3. Лексико-семантична когезія усного повідомлення: просте та складне повторювання, простий та складний парафраз, кореференція, заміна про-формами (займенниками) тощо та граматична когезія усного повідомлення: узгодження часових форм, вживання форм умовного способу дієслова тощо як засоби забезпечення семантичної надмірностіповідомлення

4. Основні принципи універсального перекладацького скоропису (УПС)

5. Методика застосування УПС в усному послідовному перекладі завдяки семантичній надмірності усних повідомлень

6. Система ведення записів згідно з вимогами УПС, використання спеціальних символів, абревіатур, акронімів та скорочень для швидкого запису та перекладу усних повідомлень