Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Устный двусторонний перевод \ 2467. Шпаргалка з курсу Усний двосторонній переклад - 28 питань

Шпаргалка з курсу Усний двосторонній переклад - 28 питань

« Назад

Код роботи: 2467

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Усний двосторонній переклад

Тема: 28 питань

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

1. Поняття та сфери застосування усного двостороннього перекладу в сучасному суспільстві

2. Усний переклад як вид міжмовної та міжкультурної комунікації

3. Основні міжнародні асоціації перекладачів, які регулюють перекладацьку діяльність та встановлюють стандарти якості перекладу

4. Поняття мовної комбінації в усному перекладі: активні та пасивні мови

5. Основні навички та вміння усного перекладача

6. Сприйняття та розуміння повідомлень в усному дискурсі та практичне значення цих процесів для усних перекладачів

7. Типи контекстів, характерних для усного дискурсу

8. Типи контекстуальних зв’язків, притаманних для усного дискурсу

9. Семантичні аспекти усного перекладу: семантична структура висловлювання та способи відтворення її компонентів у перекладі

10. Рематичний компонент та його роль у сприйнятті змісту висловлювання

11. Способи відтворення оцінного компоненту висловлювання в усному перекладі

12. Поняття семантичної надмірності усних повідомлень

13. Лексико-семантичні засоби забезпечення надмірності усних повідомлень

14. Основні принципи і методи універсального перекладацького скоропису

15. Поняття «інформаційного центру» висловлювання

16. Лексичні аспекти усного перекладу: способи відтворення галузевої термінології

17. Лексичні аспекти усного перекладу: способи відтворення усталених виразів, мовних кліше та ідіоматичних (фразеологічних) одиниць

18. Лексичні аспекти усного перекладу: способи відтворення власних імен та прізвищ в усному перекладі

19. Лексичні аспекти усного перекладу: способи відтворення географічних назв в усному перекладі

20. Лексичні аспекти усного перекладу: способи відтворення назв організацій та установ, торговельних знаків, назв готелів, локомотивів, літаків тощо в усному перекладі

21. Лексичні аспекти усного перекладу: способи відтворення абревіатур та акронімів в усному перекладі

22. Лексичні аспекти усного перекладу: способи відтворення національно забарвленої лексики (реалій) в усному перекладі

23. Лексичні аспекти усного перекладу: способи відтворення «оманливих» лексичних одиниць («хибних друзів» перекладача, паронімів тощо) в усному перекладі

24. Застосування практичної транскрипції та транслітерації у перекладі з англійської на українську мову та навпаки

25. Лакуни у сприйнятті усних повідомлень перекладачем та їх основні типи

26. Поняття фонетичних лакун в усному дискурсі та способи їх «заповнення» в усному двосторонньому перекладі

27. Поняття лексичних лакун в усному дискурсі та способи їх «заповнення» в усному двосторонньому перекладі

28. Поняття граматичних лакун в усному дискурсі та способи їх «заповнення» в усному двосторонньому перекладі