Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Теория и практика перевода английского языка \ 2463. Шпаргалка з курсу Теорія та практика перекладу англійської мови - 36 питань

Шпаргалка з курсу Теорія та практика перекладу англійської мови - 36 питань

« Назад

Код роботи: 2463

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Теорія та практика перекладу англійської мови

Тема: 36 питань

Кількість сторінок: 40

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

1. Відтворення різних типів онімів українською мовою

2. Відтворення різних типів онімів англійською мовою

3. Поняття «інтернаціоналізм», типи інтернаціоналізмів

4. Способи перекладу інтернаціоналізмів англійською та українською мовами

5. Інтернаціоналізми-кальки. Способи перекладу

6. Інтернаціоналізми у терміносистемах. Особливості відтворення

7. «Хибні друзі» перекладача або псевдоінтернаціоналізми. Особливості перекладу

8. Способи відтворення національних реалій українською мовою

9. Способи відтворення національних реалій англійською мовою

10. Безеквівалентна лексика та способи її відтворення

11. Проблеми неперекладності та шляхи їх подолання

12. Способи перекладу усталених та ідіоматичних виразів

13. Способи перекладу інтернаціональних та національних ідіом

14. Прислів’я та приказки та способи їх перекладу

15. Аналоги у перекладі ідіом

16. Способи відтворення неозначеного артикля у перекладі

17. Способи відтворення означеного артикля у перекладі

18. Лексичні трансформації

19. Граматичні трансформації

20. Лексико-граматичні трансформації

21. Двочленні асиндетичні іменникові сполучення та їх переклад

22. Багаточленні асиндетичні іменникові сполучення та їх переклад

23. Переклад часово-видових форм англійських дієслів українською мовою

24. Неособові форми дієслів та проблеми їх перекладу

25. Інфінітив та способи перекладу інфінітивних форм

26. Інфінітивні конструкції та способи їх перекладу

27. Місце інфінітива у реченні

28. Герундій та способи його відтворення українською мовою

29. Герундіальні конструкції та їх перекладу українською мовою

30. Дієприкметник та його відтворення у перекладі

31. Дієприкметникові конструкції та їх переклад

32. Засоби вираження модальності англійською та українською мовами

33. Модальні дієслова-еквіваленти в мовах перекладу

34. Способи відтворення безеквівалентних модальних дієслів

35. Об’єктивна модальність та переклад

36. Суб’єктивна модальність та переклад