Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Методы лингвистических и переводоведческих исследований \ 2462. Шпаргалка з курсу Методи лінгвістичних і перекладознавчих досліджень - 25 питань

Шпаргалка з курсу Методи лінгвістичних і перекладознавчих досліджень - 25 питань

« Назад

Код роботи: 2462

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Методи лінгвістичних і перекладознавчих досліджень

Тема: 25 питань

Кількість сторінок: 30

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

1. Поняття наукової парадигми. Дослідницькі принципи сучасної лінгвістики

2. Метод і прийом, методика і методологія наукового дослідження

3. Загальнонаукові методи дослідження (спостереження, індукція, дедукція, гіпотеза, аналіз, синтез, таксономія, порівняння, формалізація, ідеалізація, експеримент, фальсифікація й моделювання)

4. Загальні лінгвістичні методи дослідження мови (описовий, порівняльно-історичний, зіставний, структурний, функціональний, конструктивний)

5. Порівняльно-історичний метод

6. Прийоми порівняльно-історичного методу (зіставлення значущих одиниць мови, доказ їх генетичної тотожності, відносна хронологізація, зовнішня реконструкція, внутрішня реконструкція)

7. Структурний метод

8. Структурні методики:

• опозиційний аналіз;

• дистрибутивний аналіз;

• трансформаційний аналіз;

• аналіз безпосередніх складників;

• компонентний аналіз;

• ланцюжковий аналіз;

• валентний аналіз;

• комутація.

9. Характеристика антропоцентричної парадигми у мовознавстві

10. Функціональний метод

11. Функціональні методики (моделювання функціонально-семантичних полів)

12. Методики дослідження комунікації (семіотичний аналіз, прагматичний аналіз, контент-аналіз, дискурс-аналіз, трансакційний аналіз)

13. Когнітивні дослідження у лінгвістиці

14. Концептуальний аналіз (пропозиційне моделювання концептів, фреймовий підхід, прототипний підхід, сітковий підхід)

15. Метод моделювання перекладу

16. Метод перекладацького експерименту

17. Метод порівняльного аналізу текстів оригіналу і перекладу

18. Метод наукової рефлексії

19. Формулювання теми наукового дослідження та визначення робочої гіпотези

20. Визначення мети, завдань, об’єкта й предмета дослідження

21. Виконання теоретичних і прикладних наукових досліджень

22. Бібліографічний апарат наукових досліджень

23. Правила наведення цитат і бібліографічних посилань у текстах наукових робіт

24. Пошук інформації у процесі наукової роботи

25. Електронний пошук наукової інформації