Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Общая теория перевода \ 2459. Шпаргалка з курсу Загальна теорія перекладу - 47 питань

Шпаргалка з курсу Загальна теорія перекладу - 47 питань

« Назад

Код роботи: 2459

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Загальна теорія перекладу

Тема: 47 питань

Кількість сторінок: 60

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 550 грн

1. Соціально-політичне значення перекладу від давнини до сучасності

2. Переклад і поширення наукових (політичних, економічних знань), збагачення національних мов, культур, літератур

3. Рівні суспільного використання письмового і усного перекладу

4. Вплив перекладу на лексичне збагачення національних мов

5. Історична роль літературного перекладу у створенні національних літератур і закріпленні національних мов. Назвати прізвища таких перекладачів

6. Переклад і науково-технічний прогрес суспільства (поширення наукових, технічних, медичних відкриттів)

7. Переклад і розвиток та збагачення культур (переклад лібрето опер, оперет, пісень, арій, кращих кінофільмів)

8. Переклад і поширення філософських, релігійних (християнство), педагогічних, політичних ідей і доктрин у суспільстві

9. Етапи і форми підготовки фахового перекладача/тлумача

10. Фахова компетенція перекладача/тлумача. Мовна підготовка/лінгвістичне підґрунтя перекладача/тлумача: лексичний запас, літературний/художній рівень мовлення, виразність дикції

11. Морально-етичний і культурний образ перекладача/тлумача

12. Переклад у вивченні та навчанні іноземних мов. Різні періоди у ставленні до перекладу у вітчизняній методиці

13. Переклад у складні періоди суспільних випробувань (війни, холодної війни)

14. Термін і поняття „переклад/тлумачення”, „перекладач/тлумач”

15. Розгорнута характеристика комунікативної односторонньої та двосторонньої моделі діяльності перекладача/тлумача

16. Типи та види перекладу. Види тлумачення і їх виконавці (переклад на лінійному рівні, послідовне тлумачення і його підвиди: гід-тлумач, тлумач- нашіптувач. Синхронне тлумачення, його головні відмінності від послідовного тлумачення. Умови праці тлумача-синхроніста)

17. Писемний переклад як вид діяльності. Жанрові підвиди писемного перекладу

18. Буквальний переклад, його підвиди та сфери застосування

19. Випадки, коли буквальний переклад є вірним/адекватним перекладом

20. Різниця між буквальним і буквалістичним перекладом

21. Обмеження і випадки неможливості застосування буквального перекладу („фальшиві друзі перекладача”)

22. Анотацій ний переклад, його особливості й сфери застосування/використання

23. Реферативний переклад, спосіб його підготовки, виконання і сфери

24. Різниця між перекладом на рівні лексем і послівним перекладом на рівні комунікативних одиниць (словосполучень і речень)

25. Трансформація мовних одиниць МО у МП в процесі перекладу і тлумачення

26. Машинний переклад і сфери його застосування на сучасному етапі

27. Літературний переклад і його жанрові підвиди. Найважливіші вимоги до літературного перекладу

28. Різниця між власне літературним перекладом та літературно-художнім перекладом. Сфери їх застосування

29. Труднощі відтворення еквіметрики віршованих творів у перекладі

30. Підрядковий переклад/підрядник і його використання у прозових і віршованих перекладах

31. Термін і поняття „вільний переклад” і його підвиди

32. Термін і поняття „скорочений переклад” і його підвиди

33. Поетичний переклад і його специфічні особливості

34. Матриця поетичного твору та причини недотримання всіх складових компонентів/елементів у перекладі

35. Трансформація та ампліфікація у віршованих/поетичних перекладах

36. Поняття зовнішньої та внутрішньої адекватності поетичного перекладу

37. Труднощі відтворення “зовнішньої” та “внутрішньої” адекватності у віршованому і прозовому перекладі. Параметри перекладу поетичного твору

38. П’ять основних підготовчих і виконавських етапів вимог до повного й вірного/адекватного перекладу

39. Проблема перекладності та неперекладності, її історичне та лінгвістичне підґрунтя

40. Термін і поняття „адекватний переклад” і його правомірність

41. Співвідносність термінів і понять „адекватний переклад” – „вірний/точний переклад”, еквівалентний переклад

42. Рівні „адекватного” перекладу різних мовних одиниць (слова, словосполучення, речення і тексту)

43. Роль і місце словників у фаховій діяльності перекладача/тлумача

44. Типи лінгвістичних словників

45. Багатомовні словники і сфери їх застосування

46. Нелінгвістичні словники та їх користь для підготовки перекладача/тлумача

47. Перекладачі-творці літературних мов і літератур