Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Методы лингвистических и переводоведческих исследований \ 2286. Шпаргалка з курсу Методи лінгвістичних і перекладознавчих досліджень - 37 питань

Шпаргалка з курсу Методи лінгвістичних і перекладознавчих досліджень - 37 питань

« Назад

Код роботи: 2286

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Методи лінгвістичних і перекладознавчих досліджень

Тема: 37 питань

Кількість сторінок: 50

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

1. Порівняльно-історичний метод: основні прийоми дослідження

2. Використання кількісних методів у порівняльному та історичному мовознавстві

3. Методи лінгвістичної географії

4. Методи лінгвістичної ймовірності

5. Основні методи структурного аналізу

6. Основні напрямки розвитку структурної лінгвістики, класичні школи

7. Американська дескриптивна лінгвістика

8. Особливості функціонального підходу до вивчення мови

9. Функціональна лінгвістика. Празький лінгвістичний гурток

10. Фонологічне вчення Трубецького

11. Теорія мовної відносності Сепіра-Уорфа

12. Теорія знаків і фігур та основні типи функцій за Єльмслевом

13. Основні методи американської лінгвістичної школи

14. Копенгагенська глоссематика

15. Техніка дистрибутивного аналізу

16. Техніка субституції

17. Метод аналізу за безпосередніми складниками (БС)

18. Трансформаційний аналіз

19. Сучасна проблематика структурної лінгвістики

20. Формальна лінгвістика тексту: методологічні основи та прикладне значення формальної лінгвістики тексту

21. Загальні підходи до вивчення зв’язного тексту

22. Актуальне членування тексту. Основні типи текстових тема-рематичних структур

23. Типологія текстоутворюючих зв’язків. Ієрархія зв’язків у структурі тексту

24. Схеми нанизування у різностильових текстах. Семантичне та синтаксичне зчеплення

25. Основні підходи щодо моделювання формальної структури тексту

26. Логічне моделювання тексту. Понятійна та семантична мережі

27. Поняття моделі в математиці, кібернетиці і лінгвістиці

28. Синтезуючі і аналітичні лінгвістичні моделі

29. Вимоги до побудови моделей (принципи простоти, несуперечності і адекватності об'єкту, ізоморфізм і гомоморфізм)

30. Моделювання і статистика мови

31. Класифікації як основний інструмент лінгвістичного опису

32. Поняття алгоритму. Алгоритми перекладу. Алгоритми аналізу і синтезу тексту

33. Версії трансформаційної граматики

34. Поняття імплікації, ієрархії і прототипів

35. Фрейми. Сценарії. Семантичні мережі

36. Поняття когнітивної структури як способу організації знань

37. Моделі штучного інтелекту