Распечатать страницу

Семінар №3 - Образ світу та людини в світі у творах Франца Кафки

« Назад

Код роботи: 2230

Вид роботи: Семінар

Предмет: Зарубіжна література

Тема: №3, Образ світу та людини в світі у творах Франца Кафки

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

1. Ступень соціального критицизму в творах Кафки: образ світу як могутнього бюрократично-ієрархічного механізму (Верховний Суд, Замок, Закон), що за природою є ворожим людині

2. Навести приклади з творів Кафки, які доводять механістичність створеного письменником Всесвіту: невпинність та логічність дії, безперервність процесу, сприйняття людей як функції та деталей

3. Відвертий негативізм творів Кафки: відсутність полюсів Добра і Зла

4. Значення притчі, яку розповів священник Йозефу К. (роман «Процес»), для розуміння вимог до людини. Онтологічний трагізм життя героїв Кафки

5. Фінал повісті В. Набокова «Запрошення до страти» як коментар до кафкіанської ситуації в «Процесі» та версія завершення життя Йозефа

6. «Естетика мовчання» - складова творчого методу Кафки: відсутність авторських пояснень, коментарів, характеристик, емоційно забарвленних визначень, описів природи

7. Проаналізувати систему сюжетів у творах Кафки («Процес», «Перевтілення», «Нора»), які містять логічно розвинуту реалізацію широковживаних метафор - «втратити людську подобу», «життя -кошмарний сон» тощо